Chủ động, tích cực trong chỉ đạo, điều hành, định hướng thông tin, tuyên truyền đối ngoại

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận Hội nghị

Ngày 6/12, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương; đồng chí Phạm Văn  Linh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, các thành viên Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương.

 
 Toàn cảnh Hội nghị

Theo Báo cáo tổng kết, năm 2017, Ban Chỉ đạo đã bám sát Kết luận 16 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020, đường lối đối ngoại tại Đại hội XII của Đảng để thống nhất, kịp thời định hướng thông tin, tuyên truyền cho các cơ quan thông tấn, báo chí; các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Sự phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan liên quan được tăng cường, thể hiện rõ nét trong công tác phối hợp tổ chức thành công Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại 2016; phối hợp triển khai nhiều hoạt động thông tin đối ngoại về đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân ý nghĩa, có điểm nhấn phục vụ các sự kiện đối ngoại lớn, tiêu biểu là Năm APEC Việt Nam 2017, cao điểm là Tuần lễ cấp cao APEC tại Thành phố Đà Nẵng với sự tham dự của lãnh đạo các nền kinh tế lớn trên thế giới; các chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump; Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào; Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia…

Thông tin đối ngoại về đất nước, lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam đã được chuyển tải sinh động, đa chiều tới bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, không chỉ qua kênh thông tin đối ngoại của Việt Nam mà còn qua các kênh thông tấn báo chí khu vực và quốc tế.

Ban Chỉ đạo đã chú trọng hơn đến chỉ đạo công tác về thông tin đối ngoại, triển khai thực hiện và dần đưa Nghị định 72 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại vào thực tiễn. Tăng cường hướng dẫn tổ chức, định hướng hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại và phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước; chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại của nhiều tỉnh, thành phố có sự chuyển biến về chất.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích cực đạt được, hoạt động của Ban Chỉ đạo trong năm 2017 còn một số hạn chế như hiệu quả phối hợp giữa một số bộ, ngành, địa phương trong công tác thông tin đối ngoại còn chưa cao; hình thức thông tin, tuyên truyền đối ngoại còn khá đơn điệu, chưa có nhiều đột phá, chưa thực sự phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau, nhất là thông tin bằng tiếng nước ngoài; Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố chưa phát huy được tối đa các thế mạnh, tiềm năng của địa phương trong thông tin đối ngoại;…

Phương hướng chung của công tác thông tin đối ngoại năm 2018 và những năm tiếp theo được Ban Chỉ đạo xác định là tiếp tục củng cố, tăng cường vai trò của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương và các Ban Chỉ đạo địa phương; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thông tin đối ngoại theo tinh thần Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020” và “Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020” 

Để thực hiện được phương hướng chung của công tác thông tin đối ngoại năm 2018 và những năm tiếp theo, Hội nghị đã thống nhất thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Thứ nhất, tăng cường sự chỉ đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác thông tin đối ngoại nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân đối với vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Thứ hai, chủ động, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương và địa phương; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại.

Thứ ba, các ban, bộ, ngành chủ động, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy, các đề án, kế hoạch về thông tin đối ngoại và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản, Đề án được phê duyệt.

Thứ tư, củng cố, tăng cường cơ chế phối hợp, chỉ đạo hoạt động thông tin đối ngoại giữa các ban, bộ, ngành Trung ương; giữa các ban, sở, ngành địa phương và giữa Trung ương với địa phương. Xây dựng cơ chế phối hợp xử lý nhanh chóng, chính xác, hiệu quả các vấn đề quan trọng, nhạy cảm, đột xuất để chủ động hơn nữa trong định hướng dư luận và đấu tranh chống lại các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc cảu các thế lực thù địch, cơ hội.

Thứ năm, chủ động, tăng cường phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Phát huy vai trò quan trọng của các đại sứ quán, tổng lãnh sự quán, trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài trong việc triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại. Tăng cường sự phối hợp của các địa bàn trọng điểm trong hoạt động thông tin đối ngoại ở nước ngoài.

Thứ sáu, chú trọng công tác đổi mới, nâng cao hiệu quả, tính thuyết phục các thông tin, bài viết, hình ảnh, ấn phẩm thông tin đối ngoại, phù hợp với các đối tượng và địa bàn cụ thể. Đa dạng hóa kênh phát hành, bảo đảm thông tin, tài liệu cần tuyên truyền đến được đúng đối tượng và kịp thời.

 
 Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo
phát biểu tại Hội nghị

Thứ bảy, nâng cao hiệu quả công tác tranh thủ phóng viên ở nước ngoài, các cơ quan thông tấn báo chí quốc tế có uy tín, qua đó, quảng bá hình ảnh Việt Nam, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng y tế, người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự nghiệp đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. 

Thứ tám, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dự báo tình hình khu vực và thế giới, chủ động, phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo, định hướng các nội dung tuyên truyền thông tin đối ngoại; gắn kết chặt chẽ với các đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn của đất nước. 

Thứ chín, các ban, bộ ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại theo hướng chuyên nghiệp hơn.

Thứ mười, các ban, bộ ngành phối hợp nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách, đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, đặc biệt là các phương tiện truyền thông hiện đại… 

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp tổ chức thành công Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017. Duy trì hiệu quả hoạt động giao ban với các cơ quan báo chí đối ngoại.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đã ghi nhận những đóng góp, sự chủ động, tích cực trong chỉ đạo, điều hành, định hướng thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Ban Chỉ đạo. Đồng chí cũng đề nghị, trong năm 2018, Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo và các ban, bộ, ngành, địa phương cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Một là, thực hiện tốt quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương và Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố. Phân công nhiệm vụ cụ thể hơn nữa cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Hai là, tiếp tục phát huy sự chủ động, tích cực của các thành viên trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động thông tin đối ngoại tại cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung vào các phương thức thông tin nhanh, kịp thời, sinh động hơn nữa. Tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài. Ba là, duy trì và nâng cao hơn nữa năng lực và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong công tác thông tin đối ngoại. Hỗ trợ tốt hơn nữa hoạt động của Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố. Quán triệt đầy đủ hơn nữa trong cấp ủy, lãnh đạo các cấp về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, trong tình hình mới cho các ban, bộ, ngành, đơn vị, địa phương. Bốn là, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về thông tin đối ngoại. Thực hiện tốt lộ trình xây dựng, phát triển một số báo in, báo điện tử đối ngoại quốc gia. Năm là, tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề, tập huấn chuyên sâu về công tác thông tin đối ngoại tình hình mới; duy trì giao ban các cơ quan báo chí đối ngoại theo định kỳ; nâng cao uy tín, vị thế của Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại. 

 

Thu Hằng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Sáng 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp phiên đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018, nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.