Đà Nẵng: Lấy ý kiến hoàn thiện bộ tiêu chí xây dựng "Thành phố đáng sống”

Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đã đưa ra các nhóm tiêu chí xây dựng “Thành phố đáng sống” như: Nhóm tiêu chí phát triển con người; nhóm tiêu chí về quản lý; nhóm tiêu chí cơ sở hạ tầng; nhóm tiêu chí môi trường kinh doanh; nhóm tiêu chí môi trường sống; nhóm tiêu chí đời sống văn hóa – xã hội. 

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với những nội dung của bộ tiêu chí xây dựng “Thành phố đáng sống”. Tuy nhiên, đại diện một số ngành chức năng cũng góp ý thêm một số nội dung như: Cần nêu lộ trình cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí, từ đó không ngừng điều chỉnh để việc triển khai thực hiện được tốt hơn; cần làm rõ thang đo, định lượng của các tiêu chí đề ra; xây dựng thành phố Đà Nẵng theo hướng thông minh, số hóa; xây dựng tiêu chuẩn, chuẩn mực, tác phong… của con người Đà Nẵng theo hướng giữ gìn bản sắc văn hóa nhưng cũng thể hiện được sự năng động và sáng tạo; dựa trên tình hình thực tế của vùng đất, con người, kinh tế - xã hội của thành phố để đề ra những tiêu chí cụ thể, phấn đấu xây dựng Đà Nẵng trở thành một thành phố đáng sống… 

Theo ông Đặng Việt Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng: Hiện nay, thuật ngữ thành phố đáng sống trên thế giới được  sử dụng với hàm nghĩa cơ bản là thành phố quản trị tốt để có sự phát triển hài hòa, bền vững cả về kinh tế - chính trị - văn hóa – xã hội, nhằm đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Vì vậy, phấn đấu trở thành thành phố đáng sống vừa là mục tiêu vừa là động lực của thành phố Đà Nẵng để bước vào "sân chơi" giữa các thành phố lớn trong khu vực và trên thế giới. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XX  đã nêu rõ: Phấn đấu đến năm 2020, Đà Nẵng trở thành thành phố có môi trường đô thị văn minh và giàu tính nhân văn, có thiên nhiên trong lành và đời sống văn hóa cao, làm giàu bằng nền kinh tế tri thức; một trong những thành phố hài hòa, thân thiện, an bình; một thành phố hấp dẫn và đáng sống./. 

TG

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…