Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Tại cuộc họp Đảng ủy mở rộng diễn ra sáng nay (3/5/2012), các đồng chí Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Ban đều nhất trí khẳng định, trong thời gian qua, các cấp ủy đã chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo Bác trong sinh hoạt định kỳ của đảng bộ, chi bộ mình coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục.

Trên cơ sở Chỉ thị 03 – CT/TW, Kế hoạch 155 - KH/ĐU, dựa vào Các chuẩn mực của cán bộ, công chức cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, dựa vào từng đặc điểm, tình hình của vụ, đơn vị mình, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã tiến hành thảo luận, nghiên cứu kỹ lưỡng, kết hợp học tập kinh nghiệm của các đơn vị bạn, để xây dựng các chuẩn mực đạo đức phù hợp, sát thực tiễn và gần gũi với từng cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức, ở từng đảng bộ, chi bộ đã tiến hành các việc học tập, làm theo Bác một cách cụ thể, thiết thực nhất.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Hoàng đã biểu dương những cách làm hay, những việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác mà các đảng bộ, chi bộ trong Ban đã làm được trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Cần hướng tới những việc làm thiết thực hơn, cụ thể hơn, tạo nên hiệu quả sâu rộng hơn trong toàn Đảng bộ.

PV

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục