Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ sáu

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Đáp án cuộc thi tuần thứ sáu:

Câu hỏi 1:
Phương án 3:
- Do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu; thiên tai, dịch bệnh.
- Những diễn biến mới rất phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, tình hình căng thẳng do tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.
- Sự chống phá của các thế lực thù địch.

Câu hỏi 2:

Phương án 1: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tiến hành qua ba bước: tạo tiền đề, điều kiện để công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; và nâng cao chất lượng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Câu hỏi 3:
Phương án 3: Theo hướng hiện đại.

Câu hỏi 4:
Phương án 3: Tất cả những nội dung trên.

Số người dự thi trả lời đúng cả 4 đáp án: 1.751 người.

Căn cứ vào Thể lệ Cuộc thi, 3 giải Nhất, Nhì, Ba tuần thứ sáu thuộc về các cá nhân sau đây:

Giải Nhất:
Vũ Thị Hồng Vĩnh
                     Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng
                     Điện thoại: 0944.911.161

Trả lời đúng; dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 1.751 người.
(Thời gian tham gia thi: 8h29’ ngày 13/10/2016).

Giải Nhì:
  Nguyễn Thị Dệt
                    Khóm 5, phường 5, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
                    Điện thoại: 0965.3215.785   
       
Trả lời đúng; dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 1.751 người.
(Thời gian tham gia thi: 12h34’ ngày 15/10/2016).

Giải Ba:  Nguyễn Viết Bắc
                  Tổ 12, khu vực 2, phường Nhơn Bình
                  TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
                  Điện thoại: 0935.902.450        
  
Trả lời đúng; dự đoán 1.750 người trả lời đúng
(Thời gian tham gia thi: 16h22’ ngày 10/10/2016).

Cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ bảy (diễn ra từ ngày 17 đến 24/10/2016) có nội dung câu hỏi như sau:

CÂU HỎI 1:
Những kết quả đạt được trong đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta trong 5 năm 2011-2015 có nguyên nhân cơ bản do đâu?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:


Phương án 1: Do Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân ta đã có nhiều cố gắng trong triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; ban hành nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp để thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và các nghị quyết của Trung ương phù hợp với tình hình mới.

Phương án 2:
Do hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng trên nhiều cấp độ.

Phương án 3: Do tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa.

CÂU HỎI 2: Kết quả đạt được về hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta trong 5 năm 2011 - 2015 được nêu trong Văn kiện Đại hội XII như thế nào?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Đã thiết lập được nhiều quan hệ đối tác chiến lược về kinh tế. Tích cực đóng góp xây dựng Cộng đồng ASEAN; hoàn thiện thị trường trong nước đầy đủ hơn theo cam kết WTO.

Phương án 2: Hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, từng bước thích ứng với nguyên tắc và chuẩn mực của thị trường toàn cầu; đàm phán, ký kết và thực hiện nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương thế hệ mới.

Phương án 3: Hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng trên nhiều cấp độ, đa dạng về hình thức, từng bước thích ứng với nguyên tắc và chuẩn mực của thị trường toàn cầu. Đã thiết lập được nhiều quan hệ đối tác chiến lược về kinh tế. Tích cực đóng góp xây dựng Cộng đồng ASEAN; hoàn thiện thị trường trong nước đầy đủ hơn theo cam kết WTO; đàm phán, ký kết và thực hiện nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương thế hệ mới.

CÂU HỎI 3: Đại hội XII xác định phương hướng, nhiệm vụ tổng quát “Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với…”?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1:
Gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phương án 2: Gắn với xây dựng nông thôn mới.

Phương án 3:
Gắn mới bảo vệ môi trường.

CÂU HỎI 4:
Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế biển của nước ta được Đại hội  XII xác định như thế nào?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1:
Phát triển mạnh kinh tế biển nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp dầu khí, đánh bắt xa bờ và hậu cần nghề cá, kinh tế hàng hải (kinh doanh dịch vụ cảng biển, đóng và sửa chữa tàu, vận tải biển), du lịch biển, đảo.  

Phương án 2:
Có cơ chế tạo bước đột phá về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế biển, thu hút mạnh hơn mọi nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác tài nguyên biển, đảo một cách bền vững. Tập trung đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động các khu kinh tế ven biển.

Phương án 3:
  Tất cả những nội dung trên./.

Ban Tổ chức Cuộc thi

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục