Tạp chí Tuyên giáo: chú trọng đổi mới nội dung và phương thức thông tin, tuyên truyền

Đồng chí Bùi Thế Đức phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Bùi Thế Đức phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Ngày 15-12, Tạp chí Tuyên giáo đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Tham gia Hội nghị, có một số lãnh đạo các vụ, đơn vị trong Ban.

Nâng cao chất lượng các ấn phẩm Tạp chí

Báo cáo tại Hội nghị, thay mặt Ban Biên tập Tạp chí Tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Thành Vinh, Hàm Vụ trưởng, Phó Tổng biên tập Tạp chí Tuyên giáo đã cho biết, trong năm 2016, hai ấn phẩm của Tạp chí đã tiếp tục phát huy những kết quả đạt được năm 2015, đổi mới căn bản về nội dung thông tin.

12 số Tạp chí in năm 2016 đã đảm bảo tốt chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích, định hướng tuyên truyền của Ban. Tạp chí in bám sát những sự kiện chính trị của Đảng, đất nước và trước những vấn đề nhạy cảm của xã hội.

Xác định năm 2016 là năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; là năm diễn ra bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp…, Tạp chí đã tập trung tuyên truyền những nội dung quan trọng của các văn kiện Đại hội XII của Đảng, tuyên truyền những cách làm hay, hiệu quả trong việc quán triệt nghị quyết Đại hội XII và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Xác định nội dung phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những trọng tâm cần chú ý trong  năm 2016, đặc biệt là thời gian trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Tạp chí đã có nhiều bài viết về nội dung.

Năm 2016, bên cạnh việc duy trì và nâng cao chất lượng nội dung bài viết trong  các chuyên mục cố định, Tạp chí điện tử đã mở nhiều chuyên trang tuyên truyền các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước như: Tiến tới Đại hội XII của Đảng; Bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp; Hướng tới Diễn đàn APEC 2017… Bên cạnh đó, còn có các Chuyên trang Y tế - Cộng đồng; Dân số và phát triển tập trung tuyên truyền những đổi mới của ngành Y tế trong công tác khám chữa bệnh; tuyên truyền những quan điểm của Đảng, Nhà nước về chính sách dân số gia đình trong giai đoạn hiện nay…

Đáp ứng nhu cầu của bạn đọc và đội ngũ cộng tác viên (đặc biệt là trong ngành tuyên giáo), Tạp chí điện tử trong năm 2016 đã tập trung các bài viết thực tiễn công tác tuyên giáo cơ sở; các bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Để cập nhật kịp thời các văn bản, chủ trương, chính sách mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo Trung ương đáp ứng yêu cầu khai thác, tìm hiểu, sử dụng tài liệu của đội ngũ cán bộ tuyên giáo cả nước, chuyên mục Tư liệu – Văn kiện, Bạn cần biết đã được quan tâm đầu tư có tính hệ thống hơn.

Từ các tác phẩm trên Tạp chí, có thể nhận thấy sự thay đổi cách viết, cách tiếp cận đối với các bài viết, tạo sự hấp dẫn, lôi cuốn người đọc, thoát ly các báo cáo. Một số bài viết về các vấn đề lý luận, các bài phỏng vấn Lãnh đạo Ban, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể… … đã được bạn đọc đánh giá là dễ đọc, dễ vận dụng cũng như tiếp thu tinh thần định hướng hơn so với các bài viết khô cứng hoặc quá dài. Đối với Tạp chí điện tử, tăng lượng bài viết, các tin sâu, giảm tỷ lệ tin lễ tân, tin ngắn (đặc biệt là tin hoạt động tuyên giáo các tỉnh, thành). Những thay đổi về hình thức tạp chí in như in ảnh màu, tăng cường các ảnh có tính báo chí cao và độ phân giải lớn, giảm ảnh lễ tân, hội nghị; thay đổi cách trình bày dần theo hướng hiện đại hơn… đã được bạn đọc phản hồi tốt.

Cũng trong năm qua, Tạp chí Tuyên giáo đã đổi mới công tác biên tập, đặt bài, công tác cộng tác viên; phát huy khả năng của các phóng viên, biên tập viên; triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, đề tài và hội thảo khoa học. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ và các hoạt động đoàn thể có những chuyển biến tích cực

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Ban, Tạp chí Tuyên giáo phối hợp với Vụ Lý luận chính trị và Tạp chí Xây dựng Đảng tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm hằng tuần tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Qua hơn ba tháng triển khai (bắt đầu từ 10h00’ ngày 5/9/2016) đã có gần 25.000 lượt người tham gia dự thi và thu hút hàng chục vạn lượt người truy cập vào website www.tuyengiao.vn để tìm hiểu về Cuộc thi (bình quân mỗi tuần có khoảng 1.400 lượt người dự thi). Thành phần tham gia thi có ở khắp các tỉnh, thành, vùng miền trên cả nước, ngoài các thành phố lớn thì cuộc thi trắc nghiệm đã thu hút rất đông cá nhân ở các khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ tham gia.  Hầu hết người tham gia dự thi đều trả lời đúng ít nhất từ 2 đến 3 đáp án câu hỏi của Ban Tổ chức đưa ra. Tỷ lệ số người trả lời đúng tất cả các câu hỏi hằng tuần  chiếm từ 70 - 80% trong tổng số người tham gia thi. Kết quả Cuộc thi qua 3 tháng triển khai đã thể hiện rõ hiệu quả thiết thực của phương thức tuyên truyền Nghị quyết của Đảng qua hình thức thi trắc nghiệm trên mạng internet.

Tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức các ấn phẩm của Tạp chí

Triển khai nhiệm vụ năm 2017, Tạp chí Tuyên giáo sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức các ấn phẩm của Tạp chí; đổi mới phương thức phát hành, quảng bá các ấn phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đội ngũ cán bộ công tác tuyên giáo trong ngành và bạn đọc trong cả nước. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy Tạp chí đi liền với phát triển đội ngũ cộng tác viên. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng, phẩm chất làm báo cho cán bộ, phóng viên, cộng tác viên, đáp ứng yêu cầu phát triển của Tạp chí.

Để thực hiện tốt chức năng, tôn chỉ mục đích, nhiệm vụ trong năm 2017, Tạp chí Tuyên giáo càn tập trung thực hiện vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn về nội dung, hình thức, đổi mới phương thức thông tin, tuyên truyền trên các ấn phẩm của Tạp chí Tuyên giáo.

Thứ hai, tăng cường công tác tổ chức, vận hành mạng lưới cộng tác viên, trong đó chú ý tới cả hai mảng cộng tác viên phát hành và viết bài.

Thứ ba, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hơn nữa quy trình phân công lao động và biên tập, phát hành, nâng cao chất lượng Tạp chí. Liên hệ, bố trí cử cán bộ, phóng viên tham gia học các lớp tập huấn, nâng cao kỹ năng làm báo. Phối hợp cùng các Chi hội Nhà báo trong Ban tổ chức ba lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo chí.

Thứ tư, tiếp tục quảng bá, tạo uy tín của Tạp chí với độc giả trong ngành và cả nước, thông qua tổ chức một số sự kiện giao lưu, nghệ thuật; đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào đời sống thông qua nhiều hình thức; thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ người nghèo...

Đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị trong Ban như Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường, Vụ Các vấn đề xã hội... đã nhất trí với nội dung báo cáo và đóng góp thêm một số nội dung liên quan đến việc phối hợp công tác, tuyên truyền giữa Tạp chí và các đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Bùi Thế Đức đã biểu dương những kết quả mà Tạp chí Tuyên giáo đã đạt được trong năm 2016 trên các phương diện: nâng cao chất lượng các ấn phẩm tạp chí Tuyên giáo, triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, đề tài và hội thảo khoa học, tích cực tham gia vào những công việc chung của Ban như công tác Công đoàn, Hội Nhà báo, Đoàn Thanh niên… Đồng chí Bùi Thế Đức cũng đề nghị, triển khai nhiệm vụ năm 2017, Ban Biên tập và đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực để nâng cao chất lượng nội dung, hình thức các ấn phẩm của Tạp chí; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy Tạp chí đi liền với phát triển đội ngũ cộng tác viên. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng, phẩm chất làm báo cho cán bộ, phóng viên, cộng tác viên, đáp ứng yêu cầu phát triển của Tạp chí.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Thế Đức, đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập Tạp chí Tuyên giáo khẳng định, những ý kiến đó chính là cơ sở quan trọng để Tạp chí triển khai nhiệm vụ năm 2017, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thu Hằng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận học giả và báo chí Ấn Độ đã có những đánh giá cao về chuyến thăm, cũng như bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ trong thời gian từ ngày 2 - 4/3 vừa qua.