Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm tuần 16

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Đáp án cuộc thi tuần 16:

Câu hỏi 1:

Phương án 3: Kinh tế.

Câu hỏi 2:
Phương án 3: Tất cả những nội dung trên.

Câu hỏi 3:

Phương án 1: Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Câu hỏi 4:
Phương án 2: Đội ngũ trí thức.

Số người dự thi trả lời đúng cả 4 đáp án:
1.777 người.

Căn cứ vào Thể lệ Cuộc thi, 3 giải Nhất, Nhì, Ba tuần thứ mười sáu thuộc về các cá nhân sau đây:

Giải Nhất:  Dương Tùng Huy
                   Công ty cổ phần Công trình công cộng tỉnh Vĩnh Long
                   Điện thoại: 0888.844.3523

Trả lời đúng; dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 1.777 người.
(Thời gian tham gia thi: 6h08’ ngày 23/12/2016).

Giải Nhì:   Nguyễn Văn Hùng
                 Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự
                 189 - Nguyễn Oanh
                 Phường 10, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
                 Điện thoại: 0166.477.1064     
      
Trả lời đúng; dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 1.777 người.
(Thời gian tham gia thi: 23h09’ ngày 23/12/2016).

Giải Ba:    Đỗ Thanh Trung
                 101/1 - Nguyễn Tri Phương
                 Phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
                 Điện thoại: 0913.691.686    
      
Trả lời đúng; dự đoán 1.776  người trả lời đúng.
(Thời gian tham gia thi: 13h16’ ngày 19/12/2016).

Cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ mười bảy (diễn ra từ ngày 26/12/2016 đến ngày 02/01/2017) có nội dung câu hỏi như sau:

CÂU HỎI 1: Trong phương hướng, nhiệm vụ phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Văn kiện Đại hội XII nêu: “Đoàn kết các dân tộc có vị trí (…) trong sự nghiệp cách mạng của nước ta”. Nội dung trong (…) là gì?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:


Phương án 1:
Then chốt.

Phương án 2: Quan trọng.

Phương án 3:
Chiến lược.

CÂU HỎI 2: Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo”. Đây là một trong những phương hướng, nhiệm vụ được Văn kiện Đại hội XII nêu ở nội dung nào?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Xây dựng, phát triển văn hóa, con người.

Phương án 2:
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phương án 3:
Quản lý phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

CÂU HỎI 3: Trong các phương án trả lời dưới đây, đâu là một trong những phương hướng, nhiệm vụ được Văn kiện Đại hội XII xác định nhằm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1:
Để thực hiện dân chủ trong xã hội, trước hết phải bảo đảm phát huy dân chủ trong Đảng là hạt nhân để phát huy đầy đủ dân chủ trong xã hội.

Phương án 2:
Đẩy mạnh dân chủ hóa xã hội để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vai trò chủ động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Phương án 3:
Tất cả những nội dung trên.

CÂU HỎI 4: Văn kiện Đại hội XII nêu: Phát huy dân chủ phải đi liền với tăng cường pháp chế, đề cao trách nhiệm công dân, giữ vững kỷ luật kỷ cương và đề cao…?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Đạo đức xã hội.

Phương án 2: Quy chế giám sát.

Phương án 3:
Phản biện xã hội./.

Ban Tổ chức Cuộc thi

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Sáng 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp phiên đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018, nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.