Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm tuần 23

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Đáp án cuộc thi tuần 23:

Câu hỏi 1:
Phương án 2: Đã kết nạp được 945.135 đảng viên mới (tăng hơn 2% so với số đảng viên mới kết nạp trong nhiệm kỳ 2006 - 2010).

Câu hỏi 2:
Phương án 1: Khắc phục căn bản.

Câu hỏi 3:
Phương án 3: Tất cả những nội dung trên.

Câu hỏi 4:
Phương án 2: Đạt khoảng 74 - 75 tuổi.

Số lượt người dự thi trả lời đúng cả 4 đáp án: 5.201.

Căn cứ vào Thể lệ Cuộc thi, 3 giải Nhất, Nhì, Ba tuần 23 thuộc về các cá nhân sau đây:

Giải Nhất: Nguyễn Đức Hiệp
                 Sinh viên Lớp QT41C, Khoa Luật Quốc tế
                 Học viện Ngoại giao
                 

Trả lời đúng; dự đoán 5.189 lượt người trả lời đúng.
(Thời gian tham gia thi: 08h13’ ngày 13/02/2017).

Giải Nhì: Lê Minh Trí
               Sinh viên Lớp Anh 11, Kinh tế 4
               Khoa Kinh tế đối ngoại, K53
               Đại học Ngoại thương Hà Nội
                

Trả lời đúng; dự đoán 5.235 lượt người trả lời đúng.
(Thời gian tham gia thi: 21h43’ ngày 12/02/2017).

Giải Ba: Lâm Quang Chiến

              Kỹ sư xây dựng
              Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
                
 
Trả lời đúng; dự đoán 5.166 lượt người trả lời đúng.
(Thời gian tham gia thi: 08h15’ ngày 13/02/2017).

Cuộc thi trắc nghiệm tuần 24 (diễn ra từ ngày 13 - 20/02/2017) có nội dung câu hỏi như sau:

CÂU HỎI 1: Văn kiện Đại hội XII nêu chỉ tiêu đến năm 2020, tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế nước ta đạt khoảng bao nhiêu phần trăm (%) dân số?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1:
Đạt trên 70% dân số.

Phương án 2: Đạt trên 80% dân số.

Phương án 3:
Đạt trên 90% dân số.

CÂU HỎI 2: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch trong quản lý kinh tế, năng lực quản lý của Nhà nước và năng lực quản trị doanh nghiệp”. Nội dung này là nhiệm vụ thứ mấy trong các nhiệm tổng quát phát triển đất nước 5 năm 2016-2020?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Nhiệm vụ tổng quát thứ hai (2).

Phương án 2:
Nhiệm vụ tổng quát thứ ba (3).

Phương án 3:
Nhiệm vụ tổng quát thứ tư (4).

CÂU HỎI 3: Văn kiện Đại hội XII nêu “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của(…)”. Nội dung trong (…) là gì?


Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Người dạy và người học.

Phương án 2:
Người dạy.

Phương án 3:
Người học.

CÂU HỎI 4: Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện phải trở thành một mục tiêu của chiến lược phát triển”. Đây là một trong những phương hướng, nhiệm vụ được Văn kiện Đại hội XII nêu ở lĩnh vực nào?


Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực.

Phương án 2:
Xây dựng, phát triển văn hóa, con người.

Phương án 3:
Quản lý phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội../.

Ban Tổ chức Cuộc thi

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…