Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm tuần 31

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)
Đáp án cuộc thi tuần 31:

Câu hỏi 1:
Phương án 1: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Câu hỏi 2:
Phương án 3: thanh niên, thiếu niên.

Câu hỏi 3:
Phương án 2: thuốc nam.

Câu hỏi 4:
Phương án 3: dưới 4%.

Số lượt người dự thi trả lời đúng cả 4 đáp án: 1.237

Căn cứ vào Thể lệ Cuộc thi, 3 giải Nhất, Nhì, Ba tuần 31 thuộc về các cá nhân sau đây:

Giải Nhất: Lê Thị Duyên Thắm
                Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành
                Tỉnh Bến Tre
Trả lời đúng; dự đoán chính xác số lượt người trả lời đúng: 1.237
(Thời gian tham gia thi: 08h42’ ngày 05/4/2017).

Giải Nhì: Nguyễn Văn Hùng
              Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự
              TP. Hồ Chí Minh

Trả lời đúng; dự đoán 1.234 lượt người trả lời đúng.
(Thời gian tham gia thi: 22h35’ ngày 05/4/2017).

Giải Ba: Nguyễn Thị Thanh Ngân
             Hẻm 994, đường Huỳnh Tấn Phát
             Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Trả lời đúng; dự đoán 1.242 lượt người trả lời đúng. 
(Thời gian tham gia thi: 20h49’ ngày 09/4/2017).

Cuộc thi trắc nghiệm tuần 32 (diễn ra từ ngày 10 đến 17/4/2017) có nội dung câu hỏi như sau:

CÂU HỎI 1: Trong những phương án dưới đây, đâu là một trong những  nội dung được Văn kiện Đại hội XII nêu lên, khi nhận định về ý nghĩa của 30 năm đổi mới (1986 - 2016)?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Ba mươi năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Phương án 2: Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phương án 3: Tất cả những nội dung trên.

CÂU HỎI 2: Văn kiện Đại hội XII nêu: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo về vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa”. Đây là một trong những nội dung thuộc “Mục tiêu tổng quát” hay “Nhiệm vụ tổng quát” phát triển đất nước trong 5 năm 2016 - 2020?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Mục tiêu tổng quát.

Phương án 2: Nhiệm vụ tổng quát.

Phương án 3: Mục tiêu tổng quát và Nhiệm vụ tổng quát.

CÂU HỎI 3: Văn kiện Đại hội XII nêu: “Phát huy dân chủ phải đi liền với tăng cường pháp chế, đề cao trách nhiệm công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và đề cao đạo đức xã hội. Phê phán những biểu hiện dân chủ cực đoan, dân chủ (…)”. Nội dung trong (…) là gì?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: hình thức.

Phương án 2: nửa vời.

Phương án 3: vô nguyên tắc.

CÂU HỎI 4: Một trong những hạn chế của quá trình thực thi thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là “Giá cả một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu chưa thực sự tuân theo nguyên tắc (…)”. Nội dung trong (…) được xác định trong Văn kiện Đại hội XII trong là gì?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: định hướng xã hội chủ nghĩa

Phương án 2: thị trường.

Phương án 3: cơ chế giá có sự quản lý của Nhà nước./.

Ban Tổ chức Cuộc thi

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(TG)-Ngày 23/3, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.