Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Ngày 11/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc, tháng 4/2017. Đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các chuyên đề: Nhận diện và phương pháp đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân; Kết quả nổi bật và những hạn chế cơ bản của nền kinh tế nước ta trong Quý I/2017; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới; Những vấn đề đặt ra đối với Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP khi không có Mỹ tham gia và sự thích ứng của Việt Nam trong tình hình mới; tình hình môi trường nước ta hiện nay; kết quả khắc phục sự cố môi trường biển Miền Trung; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm bảo vệ môi trường của nước ta nói chung và biển Miền Trung trong thời gian tới.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lâm Phương Thanh đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung vào một số nội dung như sau:

Thứ nhất, về tình hình kinh tế xã hội quý I/2017, trong tuyên truyền, nhấn mạnh 10 điểm sáng của kinh tế xã hội nước ta. Đó là: kinh tế vĩ mô ổn định; riêng tăng trưởng tín dụng và khu vực nông nghiệp, dịch vụ tăng cao; đặc biệt xuất khẩu thu hút vốn đầu tư nước ngoài  FDI thu ngân sách tăng mạnh; khách quốc tế đến Việt Nam tăng nhanh; số doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng nhanh; chỉ số sản xuất Nikkei (Chỉ số quản trị mua hàng) của nước ta đạt 54,6 cao hơn so với bình quân của ASEAN là 50,9; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Những điểm sáng này chính là tiền đề để phát huy trong những tháng tiếp theo. 

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng GDP quý I chỉ đạt 5,1% thì trong 9 tháng còn lại GDP phải đạt khoảng 7% thì chúng ta mới đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 2017 là 6,7%. Điều này đòi hỏi một quyết tâm và sự nỗ lực cao độ của tất cả các cấp, các ngành, các địa phương. Vì thế, đội ngũ báo cáo viên cần đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thống nhất nhận thức và tập trung thực  hiện có hiệu quả các giải pháp mà Chính phủ đã đề ra. Trong đó, đặc biệt chú ý tới giải pháp xây dựng Chính phủ thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của  Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng tuyên truyền  các điển hình về khởi nghiệp, mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm... nhằm khích lệ, động viên các địa phương, tầng lớp nhân dân huy động mọi nguồn lực, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, tạo cơ sở vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Thứ hai, về nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo tinh thần Chỉ thị số 25 của Thủ tướng Chính phủ, cần tập tập trung tuyên truyền về những nỗ lực trong khắc phục sự cố môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung vừa qua; những kết quả cụ thể trong khắc phục lỗi vi phạm của công ty Formosa Hà Tĩnh để cán bộ, đảng viên, nhân dân trong cả nước nói chung và nhân dân 4 tỉnh miền Trung nói riêng hiểu đúng sự thật, hiểu rõ bản chất của vấn đề, yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh và tiêu thụ hải sản.

Tiếp tục tuyên truyền những nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường mà Chính phủ đề ra; trong đó nhấn mạnh quan điểm: bảo vệ môi trường là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Thu hút đầu tư phải đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường; không cấp phép đầu tư vào các loại hình sản xuất, sử dụng công nghệ sản xuất lạc hậu có nguy cơ gây ô nhiễm.

Các bộ, ngành phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường từ khâu xét duyệt, thẩm định đến triển khai thực hiện và vận hành dự án.

Các điạ phương khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết chuyên đề, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động về bảo vệ môi trường. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm toàn diện về các vấn đề môi trường trên địa bàn.

Thứ ba, về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cần thống nhất cao và tiếp tục tuyên truyền, khẳng định Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là một bước tiến mới, quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Lần đầu tiên, Đảng ta đã nhận diện và chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây chính là cơ sở có tính pháp lý để mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện tự phê bình và phê bình; xác định mức độ của các biểu hiện để có kế hoạch khắc phục khuyết điểm với những giải pháp phù hợp. 

Trên thực tế, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã tạo bước chuyển trong nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên về trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; từ đó, tích cực, nỗ lực hành động để tạo chuyển biến trong thực tế.

Trong thời gian tới, tiếp tục nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, nhất là các địa bàn trọng điểm để tham mưu với các cấp ủy đảng, tiếp tục chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân, giải quyết các vụ việc nổi cộm, dư luận bức xúc, bảo đảm thấu tình đạt lý, góp phần ổn định tư tưởng của nhân dân.

Bên cạnh đó, đồng chí Lâm Phương Thanh cũng đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5/2017: kỷ niệm 147 năm ngày sinh của Lênin, kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; kỷ niệm 63 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ; kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đội ngũ báo cáo viên cũng cần tập trung tuyên truyền quá trình chuẩn bị, những kết quả nổi bật của Hội nghị các bộ trưởng phụ trách Thương mại APEC (MRT), Hội nghị lần thứ 2 các quan chức cao cấp (SOM 2) và các cuộc họp liên quan tại Hà Nội từ ngày 9 đến ngày 21/5/2017.

Thu Hằng

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(TG)-Ngày 23/3, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.