Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 11/4, tại Hà Nội, được sự ủy quyền của Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, giai đoạn 2017-2018.

Tham gia ký kết có đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Chương trình phối hợp công tác của Thành phố Hồ Chí Minh và báo điện tử Đảng Cộng  sản Việt Nam sẽ phối hợp triển khai, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng bộ, chính quyền thành phố; đồng thời tuyên truyền, quảng bá về những thành tựu kinh  tế xã hội, xây dựng Đảng, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng bộ, chính quyền thành phố trong việc thực hiện “phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, giúp bạn đọc trong nước và  bè bạn quốc tế ngày càng hiểu biết sâu rộng vai trò, vị thế, sức mạnh nội lực và bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh, vì mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ngay sau lễ ký kết, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra mắt Trang Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ: www.hcm.dangcongsan.vn. Đây là nội dung chính yếu, quan trọng nhất của Chương trình phối hợp công tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

 
 

Trang Thành phố Hồ Chí Minh (phiên bản tiếng Việt) bao gồm các chuyên mục: Tin tức,  Phát triển & Hội nhập; Xây dựng Đảng, 7 chương trình độ phá; Vì cuộc sống bình yên; Thành phố văn minh & nghĩa tình; Video clip; Góc ảnh.

Trang Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung tuyên truyền có hiệu quả về công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ  và chính quyền thành phố trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế  xã hội và công tác xây dựng Đảng; tập trung tuyên truyền về các giải pháp quyết liệt, sáng tạo của Đảng bộ và Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X. Tuyên truyền kịp thời và liên tục, có trọng tâm, trọng điểm gắn với các sự kiện, vấn đề nổi bật trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh đối ngoại, hội nhập và phát triển của thành phố Hồ Chí Minh; tuyên truyền về 7 Chương trình đột phá nhằm tăng tốc sự phát triển, hội nhập của Thành phố và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn.

Cùng với đó, tuyên truyền đẩy  mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ và trong các tầng lớp nhân dân thành phố. Đồng thời, tuyên truyền, quảng bá những giá trị về văn hóa, du lịch, những nét đẹp riêng có của Thành phố và truyền thống sâu nặng nghĩa tình của thành phố mang tên Bác.

Cùng với phiên bản tiếng Việt, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam triển khai nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về thành phố Hồ Chí Minh trên ba thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc.

Việc triển khai thực hiện tốt Chương trình phối hợp công tác, thông tin, tuyên truyền đậm nét về mọi mặt của Thành phố Hồ Chí Minh cũng là hoạt động thiết thực triển khai Nghị quyết số 1 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020. Trong đó, Nghị quyết của Bộ Chính trị nhấn mạnh:” Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại với vai trò đô thị đặc  biệt, đi đâu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp ngày càng lớn với khu vực và cả nước; từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học  công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á; góp phần tích cực đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”.

Thu Hằng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(TG)-Ngày 23/3, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.