Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm tuần 32

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Đáp án cuộc thi tuần 32:

Câu hỏi 1:
Phương án 3: Tất cả những nội dung trên.

Câu hỏi 2:
Phương án 3: Mục tiêu tổng quát và Nhiệm vụ tổng quát.

Câu hỏi 3:
Phương án 1: hình thức.

Câu hỏi 4:
Phương án 2: thị trường.

Số lượt người dự thi trả lời đúng cả 4 đáp án: 443

Căn cứ vào Thể lệ Cuộc thi, 3 giải Nhất, Nhì, Ba tuần 32 thuộc về các cá nhân sau đây:

Giải Nhất: Lê Thị Cẩm Tú 
                Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau
Trả lời đúng; dự đoán 419 lượt người trả lời đúng.
(Thời gian tham gia thi: 14h05’ ngày 10/4/2017).

Giải Nhì: Lê Ngọc Nữa
              
Đảng ủy Tổng Công ty CP Miền Trung
               234 Nguyễn Văn Linh, TP. Đà Nẵng

Trả lời đúng; dự đoán 597 lượt người trả lời đúng.
(Thời gian tham gia thi: 14h03’ ngày 10/4/2017).

Giải Ba: Nguyễn Đình Tăng
             
Văn phòng thường trú tại Đà Nẵng
             Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

             26 Trần Phú, TP. Đà Nẵng
Trả lời đúng; dự đoán 717 lượt người trả lời đúng. 
(Thời gian tham gia thi: 14h04’ ngày 10/4/2017).

Cuộc thi trắc nghiệm tuần 33 (diễn ra từ ngày 17 đến 24/4/2017) có nội dung câu hỏi như sau:

CÂU HỎI 1: Mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta cơ trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại đã được xác định từ Đại hội lần thứ mấy của Đảng?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Đại hội VII

Phương án 2: Đại hội VIII

Phương án 3: Đại hội IX

CÂU HỎI 2: Văn kiện Đại hội XII nêu: “Thống nhất nhận thức nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với (…) của đất nước”. Nội dung trong (…) là gì?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: tiến trình phát triển

Phương án 2: quá trình hội nhập

Phương án 3: từng giai đoạn phát triển

CÂU HỎI 3: Văn kiện Đại hội XII xác định đến năm 2020 tỉ lệ che phủ rừng của nước ta đạt bao nhiêu phần trăm (%)?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1:  42%

Phương án 2:  52%

Phương án 3:  62%

CÂU HỎI 4: Cùng với phương hướng nhiệm vụ “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại…”, Văn kiện Đại hội XII xác định Quân đội nhân dân và Công an nhân dân phải vững mạnh về điều gì?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: vững mạnh về ý chí chiến đấu

Phương án 2: vững mạnh về chính trị

Phương án 3: vững mạnh về nguồn lực./.

Ban Tổ chức Cuộc thi

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…