Nghiệm thu Đề tài “Đổi mới nội dung, phương thức phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các ấn phẩm Tạp chí Tuyên giáo hiện nay”

Chiều 11/05 tại Hà Nội, Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Đổi mới nội dung, phương thức phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các ấn phẩm Tạp chí Tuyên giáo hiện nay” do TS Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Tuyên giáo làm chủ nhiệm. 

PGS, TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu. Tham dự buổi nghiệm thu có đầy đủ các thành viên Hội đồng nghiệm thu và thành viên của Ban đề tài.

Đề tài: “Đổi mới nội dung, phương thức phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các ấn phẩm Tạp chí Tuyên giáo hiện nay” được kết cấu thành 3 chương. Chương 1: Đổi mới nội dung, phương thức phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch – những vấn đề lý luận và thực tiễn; Chương 2: Thực trạng nội dung, phương thức phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các ấn phẩm Tạp chí Tuyên giáo; Chương 3: Giải pháp đổi mới nội dung, phương thức phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các ấn phẩm Tạp chí Tuyên giáo.

Đóng góp ý kiến với kết quả nghiên cứu đề tài, các thành viên hội đồng nghiệm thu đánh giá cao quá trình nghiên cứu, cách lựa chọn vấn đề nghiên cứu của Ban chủ nhiệm đề tài. Đây là công trình nghiên cứu khoa học công phu, nghiêm túc, có chất lượng. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần bổ sung, làm rõ thêm cơ sở lý luận, sự cần thiết phải đổi mới nội dung, phương thức phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù dịch, góp phần bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu mới của cuộc đấu tranh tư tưởng, chống diễn biến hòa bình hiện nay. 

Các đại biểu góp ý một số vấn đề về nội dung, kỹ thuật, cách diễn đạt để đề tài hoàn thiện hơn, phục vụ cho công tác chỉ đạo, định hướng tư tưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương qua kênh báo chí; phục vụ cho việc định hướng và phát triển dài hạn của Tạp chí Tuyên giáo; nâng cao hiệu quả phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các ấn phẩm của Tạp chí Tuyên giáo…

Kết luận buổi nghiệm thu, PGS, TS. Vũ Văn Phúc đánh giá cao sự cố gắng của Ban Chủ nhiệm đề tài. Đề tài có tính cấp thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Để hoàn thiện đề tài, Chủ tịch hội đồng yêu cầu Ban chủ nhiệm đề tài cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của các thành viên Hội đồng.  

Với những kết quả đạt được, Hội đồng đã thông qua nghiệm thu đề tài và Đề tài được xếp loại xuất sắc về mặt nội dung./.

Bảo Châu

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…