Khánh Hòa: Phối hợp công tác tuyên truyền, vận động quần chúng giai đoạn 2017 - 2020

 

Đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo các đơn vị tham gia ký kết chương trình phối hợp, đại diện thường trực, ban tuyên giáo, ban dân vận các huyện, thị, thành ủy, lãnh đạo các phòng trực thuộc của các đơn vị và phóng viên của Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa.

Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền, công tác vận động quần chúng giai đoạn 2017 - 2020 giữa các đơn vị của tỉnh Khánh Hòa gồm 7 nội dung chủ yếu, trong đó tập trung: Định hướng tư tưởng, hướng dẫn tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị - xã hội; về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, công tác Mặt trận và các đoàn thể trong giai đoạn hiện nay. Cổ vũ, giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; quy chế giám sát và phản biện xã hội. Phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, đồng thời đấu tranh phê phán những hành vi tiêu cực, các quan điểm sai trái, thù địch; uốn nắn những tư tưởng lệch lạc, sai lầm; bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt là thực hiện tốt công tác nắm bắt và phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TU, ngày 23/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng khi triển khai thực hiện các dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Tấn Tuân hoan nghênh những nội dung ký kết phối hợp rất thiết thực của các đơn vị, đồng thời đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế, bất cập trong công tác tuyên truyền, công tác vận động quần chúng thời gian qua. Để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dận vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn chính trị - xã hội tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

Thứ nhất, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, sự nhạy bén và sức thuyết phục của công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhằm tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Ðảng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TU, ngày 23/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng khi triển khai thực hiện các dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với từng đối tượng và triển khai cụ thể, đồng bộ, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận và các đoàn thể gắn với các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm, chương trình giảm nghèo bền vững của tỉnh, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Qua đó, kịp thời, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong tỉnh. Đồng thời, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Thứ ba, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong đó, từng cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức công vụ, nguyên tắc nói đi đôi với làm, đổi mới phong cách làm việc sâu sát, hiệu quả gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Hàng năm tổ chức đánh giá kết quả công tác phối hợp, chỉ ra hạn chế, nguyên nhân,  đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm tiếp theo./.                                                                                                

    Tấn Thanh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Sáng 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp phiên đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018, nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.