Bắc Giang: Tăng trưởng 6 tháng đạt xấp xỉ mục tiêu cả năm 2017

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XVIII - lần thứ bảy.
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XVIII - lần thứ bảy.

Đây là một trong những nội dung được nêu lên tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ 7 khóa XVIII đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2017.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang 6 tháng đầu năm 2017 tiếp tục phát triển khá. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,3%, cao nhất từ trước đến nay, (xấp xỉ đạt mục tiêu của cả năm là 10,5%), trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 17% (công nghiệp tăng 18,3% ); dịch vụ tăng 8,3%; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2%. Tổng vốn thu hút đầu tư toàn xã hội đạt 16.200 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ. Có 106 dự án đầu tư được cấp mới và đăng ký tăng thêm với tổng số vốn quy đổi đạt 1,67 tỷ USD. Trên 600 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện được thành lập mới, tổng vốn đăng ký gần 7.000 tỷ đồng.

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng khá, chỉ số sản xuất công nghiệp bằng 120% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 33.000 tỷ đồng , tăng 19,3% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu đạt 2.700 triệu USD, tăng 33%. Tổng thu ngân sách đạt 60% dự toán năm, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước.

Việc huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường hơn. Lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh; đã có 54 cánh đồng mẫu có sự liên kết giữa người dân - doanh nghiệp và áp dụng cơ giới hóa cho hiệu quả kinh tế tăng cao hơn 20% so với đại trà; năng suất lúa chiêm xuân đạt bình quân trên 60tạ/ha; sản lượng vải thiều tuy giảm nhưng giá bán cao nhất từ trước đến nay, cao gấp 2 lần đến 3 lần năm trước.

Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn đã tăng lên 67 xã; tỷ lệ bình quân tiêu chí nông thôn mới hiện nay đã đạt 13,3 tiêu chí/xã. Chất lượng các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xẫ hội được nâng cao toàn diện; an sinh xã hội được nâng cao, 90% dân số tham gia Bảo hiểm y tế; giáo dục tiếp tục được duy trì trong tốp đầu cả nước…

Các mặt công tác xây dựng Đảng đã được Tỉnh ủy Bắc Giang quan tâm chỉ đạo và đạt những kết quả nổi bật. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã kết nạp được 1.215 đảng viên mới, trong đó có 99 đồng chí ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, 39 đồng chí là trưởng, phó thôn, bản, tổ dân phố, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh lên 80.737 đồng chí.

Từ đầu năm đến nay, Tỉnh ủy đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động và hiệp y để bổ nhiệm 21 cán bộ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; 63 đồng chí được cử đi học các lớp cao cấp lý luận, cử nhân chính trị; 8.162 đồng chí đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh. Các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh đã tiến hành kiểm tra 473 tổ chức đảng, 3.651 đảng viên, tăng 20% so với cùng kỳ; giám sát chuyên đề tăng 16%. Ủy ban kiểm tra các cấp cũng đã kiểm tra , giám sát đối với hàng trăm tổ chức đảng và hàng nghìn đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao chất lượng của tổ chức đảng và đảng viên.

Công tác dân vận, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục được đổi mới…

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang thống nhất triển khai thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp công tác trọng tâm. Trong đó tập trung vào hai nhóm nhiệm vụ  giải pháp then chốt là đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng, cụ thể là: tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi thu hút các nguồn đầu tư, quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và các doanh nghiệp; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII.../.

Tin, ảnh: Thái Hòa

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục