Đề cao vai trò của ngành tuyên giáo trong tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đồng Tháp

Những năm qua, tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng và triển khai thực hiện nhiều chương trình trọng tâm, đề án lớn của tỉnh như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng và các đề án lớn như: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển du lịch, tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp...

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, hệ thống tuyên giáo (tuyên huấn) của tỉnh đã có những đóng góp quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền các chương trình trọng tâm, đề án lớn của tỉnh đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đều ban hành hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, trong đó, chú trọng tuyên truyền các chương trình trọng tâm, đề án lớn của tỉnh. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan biên soạn, cung cấp tài liệu tuyền truyền đến các cấp uỷ đảng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong toàn tỉnh.

Nhằm kịp thời cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền, hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh. Theo đó, thường xuyên phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho các cấp, các ngành, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thông qua Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh bằng hình thức trực tuyến hàng tháng. Kịp thời định hướng và cung cấp tài liệu tham khảo cho báo cáo viên, tuyên truyền viên; bản tin phục vụ sinh hoạt tư tưởng và thông tin thời sự - chính trị nổi bật trong họp lệ chi bộ hàng tháng. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị giao ban báo chí hàng tháng để định hướng nội dung tuyên truyền cho các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

Để có cơ sở đánh giá tình hình thực hiện các chương trình trọng tâm và các đề án lớn của tỉnh, từ năm 2014 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các địa phương tổ chức 03 cuộc điều tra xã hội học về thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (mỗi cuộc điều tra là 2.000 phiếu). Kết quả điều tra đã làm cơ sở cho các cấp uỷ đảng nghiên cứu và chỉ đạo công tác tuyên truyền ở địa phương được sâu sát, hiệu quả hơn.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan biên soạn tài liệu tuyên truyền trong nhân dân và đưa vào giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh và các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố; tổ chức học tập chính trị hè cho cán bộ, giáo viên ngành giáo dục. Ngoài ra, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh đến năm 2020 để phục vụ cho việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình trọng tâm và các đề án lớn của tỉnh.

Trong 2 năm (2015 và 2016), Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp Trường Chính trị, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các ngành liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức thành công Hội thi Giảng viên giỏi về Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp (có 23 thí sinh là giảng viên chuyên trách, kiêm chức của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố tham gia) và Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp từ cấp xã đến cấp tỉnh (có 2.115 thí sinh, thu hút gần 15.000 cổ động viên tham dự, kết quả đã trao 151 giải Nhất, 243 giải Nhì, 359 giải Ba, 781 giải Khuyến khích và 40 giải thưởng khác cho thí sinh). Thông qua các hội thi, giúp đội ngũ giảng viên, tuyên truyền viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp tuyên truyền và tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền các chương trình trọng tâm, đề án lớn của tỉnh.

Trên cơ sở hướng dẫn, định hướng và tài liệu tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cung cấp, ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tỉnh kịp thời xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền về các chương trình trọng tâm, đề án lớn của tỉnh đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng thành phần dự nghe tuyên truyền. Qua đó, đã tạo được sự thống nhất trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và sự tin tưởng, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia thực hiện các chương trình, đề án lớn của tỉnh.

Đánh giá hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền của hệ thống Tuyên giáo về các chương trình trọng tâm và các đề án lớn của tỉnh, đồng chí Lê Thị Kim Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cho biết: “Thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới, sử dụng nhiều phương thức, loại hình, phương tiện để tuyên truyền. Đơn cử như: tuyên truyền cổ động trực quan bằng băng-rôn, pa-nô, áp-phích, phát tờ rơi, xe loa cổ động; tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hoá thông qua các đội văn nghệ, câu lạc bộ đờn ca tài tử, đội tuyên truyền lưu động; tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân thông qua báo, đài, trạm truyền thanh, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội; tuyên truyền có sự tương tác trong các cuộc cấp uỷ, chính quyền tiếp xúc, đối thoại trực tiếp hoặc qua sóng phát thanh, truyền hình với nhân dân; tuyên truyền miệng thông qua các kỳ sinh hoạt chi bộ, chi hội, câu lạc bộ, hội quán, tổ nhân dân tự quản…

 Qua công tác thông tin, tuyên truyền, từng bước làm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhiều tầng lớp trong xã hội, giúp họ hiểu một cách đúng đắn và đầy đủ hơn về chủ trương, nghị quyết của Đảng, các chương trình trọng tâm, đề án lớn của tỉnh, từ đó, tạo sự tin tưởng, ủng hộ và hưởng ứng thực hiện, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh – chính trị và xây dựng Đảng bộ địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền các chương trình trọng tâm và các đề án lớn của tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Lê Thị Kim Loan cho biết: “Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tiếp tục phối hợp tốt với các sở, ngành liên quan làm tốt công tác cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền kịp thời cho hệ thống tuyên giáo (tuyên huấn), các cơ quan thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội. Đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; bồi dưỡng nghiệp vụ, các kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo (tuyên huấn), báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội… để làm tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các trương trình trọng tâm, đề án lớn của tỉnh đến các tầng lớp nhân dân”.

Song song với công tác thông tin, tuyên truyền, hệ thống tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp trong tỉnh đã và đang phối hợp tốt với các đơn vị, địa phương kịp thời nắm thông tin, tham mưu cấp uỷ định hướng tư tưởng, dư luận xã hội và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra./.

Minh Phú

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận học giả và báo chí Ấn Độ đã có những đánh giá cao về chuyến thăm, cũng như bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ trong thời gian từ ngày 2 - 4/3 vừa qua.