Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương khóa III

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Tại phiên bế mạc, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022, đã ra mắt gồm 38 ủy viên; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI gồm 12 người. Anh Trần Hữu, quyền Bí thư Đoàn thanh niên Khối các cơ quan Trung ương khóa II được bầu làm Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương khóa III.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương khóa II; đánh giá những kết quả đạt được của công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012-2017, thống nhất các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, công tác Đoàn và phong trào thanh niên gồm 4 giải pháp và 8 chương trình, đề án thực hiện trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương. Theo đó, mục tiêu tổng quát là xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, lấy chi đoàn và đoàn viên, thanh niên làm trung tâm; xây dựng thế hệ thanh niên Khối các cơ quan Trung ương bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, văn minh, tình nguyện; phát huy vai trò tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương; tích cực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên; khuyến khích, cổ vũ đoàn viên, thanh niên học tập, rèn luyện, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại, chủ động tham gia hội nhập quốc tế.

Với khẩu hiệu hành động "Bản lĩnh-Trí tuệ-Đoàn kết-Văn minh-Tình nguyện," Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương phấn đấu 100% cơ sở đoàn triển khai cho đoàn viên, thanh niên học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 90% đoàn viên, thanh niên trở lên đăng ký thực hiện tiêu chí, phần việc cụ thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% các cơ sở đoàn khối hành chính có giải pháp hiệu quả, mô hình, sản phẩm thanh niên xung kích tham gia cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ; 80% Chi đoàn đạt danh hiệu vững mạnh, hàng năm giới thiệu cho Đảng 1000-1500 đoàn viên ưu tú; tỷ lệ đoàn viên được kết nạp vào Đảng đạt 70% tổng số đảng viên mới được kết nạp...

Để đạt được những mục tiêu này, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục tổ chức cho đoàn viên, thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Bên cạnh đó, Đoàn Khối đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng trong đoàn viên, thanh niên như: Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, phong trào Thanh niên tình nguyện, phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh niên.../.

Phan Phương (TTXVN)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Sáng 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp phiên đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018, nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.