Nỗ lực xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ

 Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Phuông - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết Trung ương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng; Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL; Nhà văn Tùng Điển - Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở VH-TT&DL, Hội Văn học nghệ thuật 18 tỉnh, thành khu vực Nam Bộ.

Trong 10 tháng năm 2017, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết về văn hóa, văn nghệ; tổ chức nhiều hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị và kỷ niệm các ngày lễ lớn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, thụ hưởng, sáng tạo văn hóa của nhân dân, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Kết quả nổi bật trên các lĩnh vực sau:

Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, các địa phương đã quan tâm đầu tư cho phát triển văn học, nghệ thuật; tạo điều kiện, hỗ trợ, khuyến khích các hội viên, văn nghệ sĩ tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm; kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ, phát hiện, bồi dưỡng tài năng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Hội văn học, nghệ thuật (VHNT). Nhiều địa phương đã xây dựng các Đề án, Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nhằm phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật trên địa bàn như: An Giang xây dựng Đề án bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, giai đoạn 2017 - 2021; Đề án Xây dựng và phát triển Văn học Nghệ thuật giai đoạn 2017-2022; Kế hoạch triển lãm Gốm Óc Eo khu vực Nam Bộ lần thứ I năm 2017. Trà Vinh xây dựng Đề án Phát triển VHNT giai đoạn 2016 - 2020, hướng tới 2030; Đề án Giải thưởng VHNT tỉnh Trà Vinh (định kỳ 5 năm 01 lần)... Tiền Giang tiếp tục thực hiện Đề án “Phát triển văn học, nghệ thuật Tiền Giang giai đoạn 2014 – 2024”…

Ban Tuyên giáo các địa phương thường xuyên quan tâm nắm bắt diễn biến tư tưởng của đội ngũ văn nghệ sĩ và kịp thời tham mưu định hướng tư tưởng, chính trị trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; động viên văn nghệ sĩ tích cực đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, lệch lạc trong văn học, nghệ thuật. Tham mưu cho cấp ủy
gặp gỡ, tiếp xúc đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức nhân dịp đầu xuân Đinh Dậu 2017 để động viên, khích lệ hoạt động sáng tác, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của văn nghệ sĩ.

T
ổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ XV, Hội Báo Xuân với những hình thức phong phú, sôi nổi, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng độc giả. Tổ chức tọa đàm, hội thảo, mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, sinh hoạt chuyên đề cho hội viên nhằm nâng cao chất lượng sáng tác và hoạt động văn học, nghệ thuật: TP Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo với chủ đề “VHNT TP Hồ Chí Minh-30 năm đổi mới”. Cần Thơ tổ chức cho các hội viên tham gia hội thảo tại Liên hoan Âm nhạc các thành phố lớn Huế, Đà Nẵng; Hội thảo tại Liên hoan Âm nhạc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; tổ chức 02 buổi tọa đàm về giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên, trong đó, có định hướng để phát triển loại hình nghệ thuật đờn ca tài tửTiền Giang mở 02 lớp mỹ thuật cơ bản cho thiếu nhi và lớp mỹ thuật nâng cao; 02 lớp dạy thư pháp; 01 lớp sáng tác tranh sơn mài; 01 lớp ca diễn cải lương nâng cao; 01 lớp ảo thuật căn bản; 01 lớp kỹ thuật múa đôi; 01 lớp bồi dưỡng sáng tác trẻ…; Tổ chức 3 cuộc tọa đàm nội bộ về tạp chí văn nghệ, nhiếp ảnh, âm nhạc, sân khấu, mỹ thuật. Trà Vinh tổ chức 03 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng sáng tác cho các chuyên ngành Âm nhạc, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh; tổ chức 01 lớp tập huấn Đờn ca tài tử nâng cao theo Đề án bảo vệ và phát huy Di sản Văn hóa phi vật thể Đờn ca tài tử tỉnh Trà Vinh (2014-2020). Vĩnh Long mở 01 lớp tập huấn về lĩnh vực âm nhạc; hằng năm mở trên dưới 15 lớp đào tạo ngắn hạn... Đồng Nai tổ chức 2 cuộc hội thảo, 2 cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật,.v.v..

Các địa phương tiếp tục phát động và triển khai Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm về chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngoài ra, còn tổ chức nhiều cuộc thi thu hút đông đảo hội viên và văn nghệ sĩ tham gia: Tây Ninh tổ chức Cuộc vận động viết về quê hương, con người Tây Ninh, về xây dựng nông thôn mới. An Giang phát động và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu về quê hương và con người An Giang”; Cuộc thi sáng tác ca khúc, bài ca cổ viết về Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Trà Vinh Tổ chức 02 cuộc thi truyền thống Mỹ thuật và Ảnh nghệ thuật tỉnh Trà Vinh năm 2017. Vĩnh Long phát động Giải văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long năm 2017; tổ chức hội thi vẽ tranh thiếu nhi “Chào mừng kỷ niệm 105 năm ngày sinh Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng”. Bến Tre tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề “Bến Tre đất và người”. Long An tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Long An quê hương tôi” lần thứ 29; Cuộc thi Bút ký Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ VI năm 2016, 2017; tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh long An lần thứ 23... Đội ngũ văn nghệ sĩ đã bám sát thực tiễn đời sống, tích cực sáng tác và tham gia các cuộc thi với chủ đề, thể loại đa dạng. Chất lượng các tác phẩm ngày càng được nâng cao, từng bước đáp ứng thị hiếu, nhu cầu của bạn đọc. Nhiều tác phẩm có nội dung tư tưởng nghệ thuật tốt được đăng trên các báo, tạp chí của Trung ương và địa phương.

Các hội VHNT địa phương quan tâm tổ chức cho văn nghệ sĩ đi thực tế sáng tác. Đồng thời quan tâm đẩy mạnh quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật đến đông đảo hội viên và công chúng.

Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Ban Tuyên giáo các địa phương đã tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể; hướng dẫn cơ sở tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảm thiết thực, hiệu quả. Gắn việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (khóa XI) về văn hóa, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Công tác xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện được các địa phương quan tâm; trong đó chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tạo sự chuyển biến về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Nhiều địa phương đã xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể triển khai thực hiện, phát động các phong trào, tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề: Cần Thơ ban hành Kế hoạch xây dựng người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch” theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW, giai đoạn 2016 – 2020; tổ chức Hội thảo người Cần Thơ: “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch”; Cần Thơ văn minh - đô thị, sông nước.  Hậu Giang, ban hành văn bản xác định mục tiêu “Xây dựng quê hương, con người Hậu Giang: Đoàn kết, nghĩa tình, thủy chung, năng động”. Bình Phước tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn tỉnh; triển khai các chương trình giáo dục nghệ thuật để nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ, bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm cho con người; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” gắn với thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” giai đoạn 2016 - 2020. Vĩnh Long tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh”. Bình Dương phát động và đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ Bình Dương chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, “Tôi yêu Bình Dương”, “Sinh viên 5 tốt”, “Thiếu nhi Bình Dương thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”…

Các địa phương quan tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; chú trọng xây dựng mối quan hệ giữa cán bộ, công chức, viên chức với nhân dân theo hướng tận tình, trách nhiệm; mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên cơ sở thực tiễn của đơn vị xây dựng tiêu chí nếp sống văn hóa, văn minh và tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp phù hợp. Một số địa phương chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình văn hóa, tiêu biểu: Bình Dương nhân rộng  mô hình “Chính quyền thân thiện”, “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” và các mô hình như: “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh”, “Diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân”; “Thư chúc mừng”, “Thư chia buồn” “Thư cảm ơn”, “Thư xin lỗi”, “Năm không”;“Sáu biết – ba thể hiện”“Bốn xin - bốn luôn” (xin chào - xin lỗi - xin cảm ơn - xin phép và luôn mỉm cười - luôn nhẹ nhàng - luôn thấu hiểu - luôn giúp đỡ). Vĩnh Long đẩy mạnh phong trào “xã, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn mại dâm”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong ngành giáo dục; phong trào “Thi đua quyết thắng” trong lực lượng vũ trang nhân dân; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh”. Đồng Tháp nhân rộng mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; mô hình Hội quán nông dân (25 hội quán); tổ nhân dân tự quản; khởi nghiệp; thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính...

Phong trào xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh được đẩy mạnh; nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh em đoàn kết, thương yêu nhau. Các nhà trường chú trọng xây dựng môi trường văn hóa, thực sự trở thành trung tâm văn hóa giáo dục, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống. Tập trung giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái... cho thế hệ trẻ.

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”, Ban Tuyên giáo các Tỉnh, Thành ủy tham mưu cho cấp ủy ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW và Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác và tẩy chay các sản phẩm văn hoá độc hại; một số địa phương đưa tiêu chí cam kết không sử dụng sản phẩm văn hóa độc hại vào tiêu chí bình xét gia đình văn hóa.

 Phối hợp giữa các cơ quan chức năng và đoàn thanh tra liên ngành đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh văn hoá, biểu diễn nghệ thuật, quảng cáo, quán karaoke, internet, vũ trường... nhằm ngăn chặn việc sử dụng, phát tán các sản phẩm văn hóa độc hại; phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động mua bán, tàng trữ, lưu hành, phát tán các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội trên địa bàn; có biện pháp xử lý các cơ sở, đối tượng vi phạm; thực hiện công tác quản lý, cấp phép xuất nhập khẩu, xuất bản văn hóa phẩm.

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội, các tỉnh, thành phố quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân trong thực hiện nếp sống văn minh. Việc cưới được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, giữ gìn được những nét đẹp trong phong tục, tập quán của từng dân tộc, đảm bảo thực hiện đúng Luật Hôn nhân và Gia đình; hạn chế nạn tảo hôn, thách cưới, kết hôn cận huyết thống, dần loại bỏ các hủ tục lạc hậu. Việc tang tổ chức đảm bảo theo các quy định; lễ viếng trang nghiêm, đơn giản, tiết kiệm, đảm bảo vệ sinh môi trường; hạn chế việc để người chết quá 48 giờ, ăn uống linh đình trong tang lễ. Những hủ tục lạc hậu, những hiện tượng mê tín dị đoan trong việc tang ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số đã giảm so với trước. Các địa phương tích cực vận động các gia đình thực hiện việc hỏa táng, điện táng cho người mất.

Việc quản lý, tổ chức lễ hội được cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung chỉ đạo sát sao, có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền về lịch sử, giá trị di tích, ý nghĩa lễ hội, việc thực hiện nếp sống văn minh tại di tích và lễ hội, các quy định về bảo vệ di tích…được Ban quản lý di tích quan tâm. Tổ chức lễ hội gắn với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và các trò chơi dân gian sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia; ý thức của người tham gia lễ hội được nâng lên, hạn chế tình trạng chen lấn, xô đẩy, xả rác bừa bãi, đặt tiền không đúng nơi quy định…. Công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được tăng cường; nạn ăn xin, đổi tiền lẻ, trộm đồ, chèo kéo khách… ở các lễ hội đã hạn chế.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả. Các địa phương, đơn vị tổ chức tốt hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tuyên truyền, cổ động đưa thông tin về cơ sở, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa. Quan tâm, đầu tư xây dựng, và từng bước khai thác có hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, đáp ứng việc tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao cũng như đời sống tinh thần ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân.

Việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào, xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2017, chỉ đạo cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2017. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền quy ước, hương ước khu dân cư, các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, ấp (khu phố) văn hóa lồng ghép với tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, giữ gìn nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường...; gắn việc thực hiện Phong trào với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa”, “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư tiên tiến”, “Nông dân sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”,... đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; … Nhiều địa phương phát động các phong trào, cuộc thi nhằm đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa ở cơ sở; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng thực hiện Phong trào; xây dựng kế hoạch, Đề án, cụ thể hóa thành các Cuộc vận động để triển khai thực hiện, tiêu biểu như: Tây Ninh cụ thể hóa Phong trào thành 10 cuộc vận động, giao cho các ngành chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện; Hậu Giang triển khai Cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” lần thứ VI, giai đoạn 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh; Cà Mau phát động phong trào xanh, sạch, đẹp; gia đình ngăn nắp, gọn gàng; trồng hoa cảnh, làm rào trước sân nhà; TP Hồ Chí Minh phát động phong trào: khu phố không rác, xây dựng tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị, xây dựng 03 tuyến kênh xanh- sạch- đẹp, vận động thực hiện xóa bỏ 6 hành vi không có văn hóa, không phù hợp với nếp sống văn minh đô thị, góp phần xây dựng con người Thành phố trong giai đoạn mới: văn minh – lịch sự - nhân ái – nghĩa tình.… Quan tâm chú trọng phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt nhằm tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các địa phương đã tạo nhiều chuyển biến trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trên địa bàn; tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn kết; các nền tảng giá trị đạo đức được quan tâm giữ gìn, các quy tắc ứng xử văn hóa được hình thành, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn dân cư.

Công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa , các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, di sản - văn hóa; đầu tư kinh phí trùng tu, tôn tạo, phục hồi di tích trên địa bàn, xây dựng Đề án bảo tồn, phát huy giá trị di tích, di sản. Đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị của di sản văn hóa vật thể và phi vật thể nhằm nâng cao ý thức của nhân dân trong việc giữ gìn, bảo vệ di tích, di sản. Một số địa phương có các hoạt động, cách thức triển khai sáng tạo, hiệu quả, thu hút nhiều đoàn khách tham quan du lịch. Thực hiện rà soát, thẩm định, lập danh sách di tích, cụm di tích, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng, cấp bằng di tích. Công tác nghiên cứu, sưu tầm và bảo tồn di sản văn hóa được chú trọng gắn với những hoạt động hiệu quả.

Hội nghị dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận, đặc biệt là chỉ ra những khó khăn, hạn chế, những vấn đề cần quan tâm và những đề xuất kiến nghị. Đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các đại biểu và sẽ phối hợp các bộ, ngành liên quan xem xét, xây dựng các giải pháp tham mưu để khắc phục vấn đề còn hạn chế trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Về nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: "Ban tuyên giáo các cấp tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về văn hóa, văn nghệ; tập trung làm tốt công tác xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trong đó chú trọng bồi dưỡng, xây dựng đạo đức, lối sống gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền sự kiện lịch sử lớn của đất nước; xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân đón xuân mới Mậu Tuất; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, nhất là trong giới văn nghệ sĩ; tiếp tục làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ…”.

Bùi Thanh Tâm

Vụ Văn hóa – Văn nghệ

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

(TG) - Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam có nhiều thời kỳ phát triển hết sức rực rỡ nhưng chưa bao giờ phong độ của đất nước, vị thế của dân tộc lại được khẳng định mạnh mẽ như bây giờ. Công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, tăng cường xung lực cho đời sống xã hội, cải thiện đáng kể và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.