Tuyên giáo Bạc Liêu: 20 năm xây dựng và trưởng thành

ây đờn kìm cách điệu lớn nhất, biểu tượng văn hóa tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Báo Thanh Niên
ây đờn kìm cách điệu lớn nhất, biểu tượng văn hóa tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Báo Thanh Niên

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của tỉnh được tổ chức chặt chẽ, có hệ thống rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở; trình độ, năng lực được nâng lên; được trang bị phương tiện và điều kiện hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Trên lĩnh vực công tác của mình, cán bộ tuyên giáo các cấp đã làm tốt việc nắm bắt và định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Trong những ngày đầu tái lập, nhiều cán bộ băn khoăn, lo lắng khi được điều chuyển từ Cà Mau về Bạc Liêu, từ xã lên huyện, từ huyện lên tỉnh, điều kiện cơ sở vật chất, chỗ nơi làm việc còn thiếu thốn. Trước tình hình đó, ngành tuyên giáo đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách của tỉnh đối với cán bộ được điều chuyển, sắp xếp. Đồng thời, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ để phán ánh, tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp ổn định tư tưởng, an tâm công tác. Kết quả này tiếp tục được phát huy trong 20 năm qua và đã góp phần ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. 

Ngành tuyên giáo của tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ triển khai quán triệt các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy, tạo sự thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong xã hội. Việc triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng kịp thời, có nhiều đổi mới, từ việc lựa chọn báo cáo viên, việc tổ chức các hội nghị quán triệt đến việc viết thu hoạch. Tinh thần, thái độ học tập, quán triệt nghị quyết của cán bộ, đảng viên nghiêm túc hơn, chất lượng triển khai nghị quyết được nâng lên. Công tác giáo dục lý luận chính trị được chú trọng, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh và các Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện từng bước được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới. 

Qua học tập, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, quan điểm, lập trường, năng lực công tác của cán bộ, đảng viên được nâng lên, vai trò tiên phong, gương mẫu được phát huy, nhạy bén, linh hoạt hơn trong xử lý những tình huống trong thực tế. Công tác tham mưu cho cấp ủy triển khai các chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập và làm theo Bác đạt nhiều kết quả tích cực. Việc sinh hoạt, học tập theo gương Bác Hồ được duy trì thường xuyên tại các địa phương, đơn vị. Nhiều mô hình, cách làm theo Bác hiệu quả, thiết thức đã được phổ biến, nhân rộng. 

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tuyên dương những tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác mỗi quý một lần; ban tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tham mưu ban thường vụ cấp ủy tổ chức Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp, các ngành trong tỉnh đã chỉ đạo cơ bản việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng khẩu hiệu hành động gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đon vị mình. 

Việc tổ chức cho từng cán bộ, đảng viên đăng ký rèn luyện bằng những việc làm cụ thể được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, tạo được sự chuyển biến rõ rệt. Thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền ngày càng được nâng cao. Công tác thông tin, tuyên truyền luôn được coi trọng, không ngừng được đổi mới cả về nội dung và hình thức, kịp thời đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp Nhân dân. 

Các hình thức tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tuyên truyền trực quan; tuyên truyền thông qua báo chí, các phương tiện truyền thông; tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ được quan tâm đẩy mạnh. Công tác đấu tranh tư tưởng, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đạt được những kết quả quan trọng bước đầu; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy kiện toàn Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh về đấu tranh chống âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, nhằm kịp thời nhận diện và tham mưu cho cấp ủy có biện pháp đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Các mặt công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, lịch sử đảng, giáo dục truyền thống cách mạng cũng đã góp phần trấn an, ổn định tư tưởng, tâm trạng xã hội khi xảy ra những vụ việc gây bức xúc trong nhân dân trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường và một số vấn đề xã hội khác. 

Từ thực tiễn công tác tuyên giáo của tỉnh 20 năm qua cho thấy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cán bộ tuyên giáo cũng phải kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bám sát quan điểm, đường lối của Đảng để phân tích tình hình, vận dụng sáng tạo để tham mưu cho cấp ủy đảng đề ra chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Trước mỗi bước ngoặt cách mạng, hoặc khi có tình hình diễn biến phức tạp, lãnh đạo cấp ủy cần có định hướng tư tưởng kịp thời để hạn chế thấp nhất tình trạng nhận thức mơ hồ, sai lệch trong cán bộ, đảng viên. Công tác tuyên giáo phải hướng về cơ sở, xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, trực tiếp tham gia vào các phong trào quần chúng để tham mưu đề ra chủ trương hợp lý, hợp lòng dân nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham mưu trên lĩnh vực công tác tư tưởng. Cần hết sức coi trọng công tác nghiên cứu lý luận đi đôi với thường xuyên tổng kết thực tiễn để bổ sung và phát triển lý luận để giải đáp kịp thời, đúng đắn và có sức thuyết phục những vấn đề của thực tiễn đặt ra; coi trọng công tác nghiên cứu, dự báo các chiều hướng tư tưởng để sớm định ra nội dung, phương thức tiến hành công tác tư tưởng một cách chủ động và có hiệu quả. Cấp ủy các cấp, trước hết là bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo công tác tư tưởng; tổ chức trong toàn hệ thống chính trị làm công tác tư tưởng, tạo ra sức mạnh tổng hợp dưới sự chỉ đạo của cấp ủy đảng. Nơi nào được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ về tổ chức cán bộ, lựa chọn những đồng chí có trình độ, năng lực, có uy tín, năng khiếu, đạo đức, yêu thích công tác tuyên giáo thì nơi đó hiệu quả hoạt động công tác tuyên giáo khá tốt.

Nhìn lại chặng đường 20 năm qua, đội ngũ cán bộ tuyên giáo của Bạc Liêu phấn khởi và tự hào với những thành tích đã đạt được. Trong thời gian tới, nhiệm vụ tuyên giáo còn hết sức khó khăn, đòi hỏi mỗi cán bộ tuyên giáo của tỉnh phải phát huy cao độ trí tuệ và bản lĩnh chính trị của mình, thường xuyên tự rèn luyện, tu dưỡng bản thân, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững./.

Lê Văn Dững
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(TG)-Ngày 23/3, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.