Kiên Giang: Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2018

Đồng chí Đặng Tuyết Em (thứ 6 từ trái qua) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các đơn vị.
Đồng chí Đặng Tuyết Em (thứ 6 từ trái qua) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các đơn vị.

Theo đồng chí Tống Phước Trường - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, quán triệt cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được kịp thời. Công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng, dư luận xã hội và thông tin phục vụ lãnh đạo, được triển khai thực hiện khá tốt. Kịp thời tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết 4, 5, 6 (khóa XII) của Trung ương, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề toàn khóa và Chuyên đề năm 2017 “về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngành tuyên giáo chủ động phối hợp các sở, ban, ngành trong khối khoa giáo kịp thời sơ, tổng kết chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Công tác lịch sử đảng, tích cực chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt yêu cầu đề ra.

Phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên truyền biển đảo trên địa bàn tỉnh; thẩm định, góp ý các văn bản; duy trì thường xuyên họp giao ban báo chí, an ninh tư tưởng hàng tháng, đạt yêu cầu và chất lượng. Hưởng ứng và phát động thực hiện tốt 3 cuôc thi như: Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng); sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Trong năm 2018, ngành tuyên giáo tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII, chuyên đề năm 2018 và chủ đề của Tỉnh ủy về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham mưu chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập, triển khai, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và của Đảng bộ Tỉnh về công tác tuyên giáo. Hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII); xét khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động số 47-CTr/TU, ngày 10-02-2014 của Tỉnh ủy về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 

Chủ động, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy có liên quan đến công tác tuyên giáo. Thực hiện tốt kế hoạch của Ban về sưu tầm, biên soạn lịch sử ngành Tuyên giáo giai đoạn 1975-2015 và xây dựng phòng truyền thống của Ban.  Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức 02 cuộc thi cấp tỉnh: Hội thi “giảng viên lý luận chính trị giỏi”, “báo cáo viên giỏi” năm 2018 và các lớp tập huấn kỹ năng về công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo; nghiệp vụ công tác tuyên giáo và hoạt động chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; tiến hành 01 cuộc điều tra dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Tuyết Em-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, trong năm 2018, Ban Tuyên giáo các cấp cần khắc phục những mặt còn hạn chế, để tham mưu tốt hơn cho cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đặc biệt,  các cơ quan báo chí của tỉnh cần chủ động, kịp thời, sâu sắc hơn, góp phần định hướng dư luận, phản bác thông tin sai trái... Đồng thời trong năm 2018, tỉnh Kiên Giang sẽ tổ chức kỷ niệm 150 năm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, vì vậy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần chủ động tham mưu tuyên truyền tốt sự kiện này nhằm góp phần giáo dục truyền thống, quảng bá thu hút du lịch trên địa bàn...

Đồng chí Đặng Tuyết Em nhấn mạnh,  Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giám sát, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thi đua, khen thưởng về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Các cơ quan báo, đài của tỉnh có chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục phát động các cuộc thi sáng tác, quảng bá về chủ đề học Bác, tổ chức giao lưu các điển hình tiên tiến. Từng cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, tự giác thực hiện; trong đó cán bộ chủ chốt, người đứng đầu phải nêu gương, làm trước, tạo lan tỏa trong toàn Đảng bộ. 

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 3 đơn vị hạng nhất, 3 đơn vị hạng nhì trong phong trào thi đua giữa ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy; 1 đơn vị hạng nhất, 2 đơn vị hạng nhì trong phong trào thi đua giữa trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 53 tập thể và 59 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 3 tập thể đạt giải ba trong phong trào thi đua giữa ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy; 3 tập thể đạt giải ba trong phong trào thi đua giữa trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố./.

Kim Thư

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Sáng 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp phiên đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018, nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.