Phú Yên: Quán triệt Kết luận số 57 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện NQTW 7 (khoá IX)

Tỉnh ủy Phú Yên vừa tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Kết luận số 57-KL/TW, ngày 03/11/2009 của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá IX) “về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; “về công tác dân tộc”; “về công tác tôn giáo” và Kế hoạch số 80-KH/TU, ngày 31/3/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Yên về việc thực hiện Kết luận nói trên cho đội ngũ lãnh đạo cán bộ chủ chốt trong toàn tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã quán triệt Kết luận số 57-KL/TW, ngày 03/11/2009 của Bộ Chính trị về những kết quả đạt được, khuyết điểm, hạn chế, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện các nghị quyết về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội, công bằng, dân chủ, văn minh; về công tác dân tộc; về công tác tôn giáo. Tiếp đó, đồng chí Ngô Văn Quỳ, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã triển khai Kế hoạch số 80-KH/TU, ngày 31/3/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Yên thực hiện Kết luận nói trên nhằm nêu rõ mục đích, yêu cầu việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc quán triệt và thực hiện những nội dung của Nghị quyết số 23, 24 và 25 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khoá IX), các Chương trình hành động số 22, 23, 24 của Tỉnh ủy (khoá XIII) về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) và Kết luận số 57-KL/TW, ngày 03/11/2009 của Bộ Chính trị.

Các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe một số tham luận của các đơn vị như Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh và các huyện ủy Sông Hinh, Sơn Hoà… hầu hết các tham luận đi sâu tập trung phản ánh những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy, theo đó đã đề ra những giải pháp để khắc phục những tồn tại trên.

Phát biểu kết luận và bế mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Phúc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của một số đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh trong thời gian qua và yêu cầu: sau Hội nghị, từng đơn vị, địa phương cần tiếp tục đánh giá đúng thực chất những mặt làm được, chưa làm được của mình, qua đó phải đề ra những biện pháp thiết thực, cụ thể, phát huy mạnh mẽ những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, tồn tại qua hơn 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) và các Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; “về công tác dân tộc”; “về công tác tôn giáo”. Chú trọng tập trung tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân, nhất là vùng miền núi, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật về dân tộc; ngăn chặn có hiệu quả việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc gây mất ổn định chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh nói riêng; chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội, xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống cho đồng bào; các cơ quan, đơn vị chức năng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong toàn tỉnh cần phối hợp và thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo ở các địa phương mình đạt kết quả thiết thực./.

Trương Đức Thuận
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

HRW trong “dòng lạc điệu”

HRW trong “dòng lạc điệu”

 Trong những năm qua, Nhà nước Việt Nam đã triển khai các biện pháp đồng bộ, ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư cho con người và đạt nhiều thành tựu quan trọng, thực chất trên lĩnh vực bảo đảm quyền con người. Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người, một số tổ chức, cá nhân vốn có thái độ thù địch, thiếu thiện chí vẫn đưa ra những thông tin sai lệch, thậm chí xuyên tạc tình hình thực hiện quyền con người tại Việt Nam, nhằm làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Chính điều này gián tiếp gây khó khăn cho Việt Nam trong việc bảo đảm các quyền con người.