Nâng cao năng lực dự báo, kịp thời nắm bắt, phát hiện những vấn đề mới nảy sinh

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Đơn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Đơn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Chiều 28/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Đồng chí Lê Thị Kim Đơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Năm 2016, hệ thống tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, định hướng của Ban Tuyên giáo cấp trên để tập trung tuyên truyền, triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương; chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của ngành; chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; tham mưu tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 13, 14 (khóa XI) và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và các nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ tỉnh…

Hệ thống Ban Tuyên giáo các cấp cũng đã tham mưu ban hành, triển khai, giám sát, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và các văn bản chỉ đạo của Đảng liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo có trọng tâm, trọng điểm; định hướng, hướng dẫn các cấp, các ngành triển khai công tác tuyên truyền có chủ đề, chủ điểm; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo cơ sở; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thông tin, lý luận, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, lịch sử và khoa giáo có hiệu quả…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe một số tham luận và ý kiến trao đổi của đại diện Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy về công tác nắm bắt, điều tra dư luận xã hội; kinh nghiệm và kết quả triển khai công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ xã; cung cấp thông tin phục vụ đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt chi bộ định kỳ; tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng ở cơ sở; kết quả triển khai thực hiện Quyết định 396-QĐ/TW ngày 23/11/2010 của Ban Bí thư về trang bị sách cho các xã, phường, thị trấn; kết quả tham mưu công tác kiểm tra, giám sát các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo....

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Đơn đề nghị, trong năm 2017, Ban Tuyên giáo các cấp của tỉnh cần tham mưu cho cấp ủy tổ chức có hiệu quả việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai, đồng thời đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và kết luận của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo; tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Bên cạnh đó, hệ thống làm công tác tuyên giáo trong tỉnh cần chú trọng nâng cao năng lực dự báo, kịp thời nắm bắt, phát hiện những vấn đề mới nảy sinh trong xã hội; định hướng dư luận xã hội; chỉ đạo, định hướng báo chí-xuất bản, văn hóa-văn nghệ, khoa giáo theo hướng tập trung vào phục vụ và thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại, hội nhập, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cổ vũ động viên nhân tố mới, mô hình mới; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo lý luận chính trị; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa ngành tuyên giáo với các sở, ngành, các địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức và chất lượng hoạt động của ngành…/.

Tin, ảnh: Trần Kim Sơn
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Sáng nay, 22/2, tại Hà Nội, gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Dân vận Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, làm gì mà không có người dân ủng hộ thì khó thành công.