Vĩnh Long: Công tác tuyên giáo có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng

Đồng chí Trương Văn Sáu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Trương Văn Sáu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết và thống nhất đánh giá, trong năm 2016, công tác tuyên giáo của tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều công việc, đạt được nhiều thành tựu, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện tốt đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố nhận thức, ổn định tư tưởng chính trị, giữ vững trận địa an ninh tư tưởng, đảm bảo nền tảng tư tưởng cho sự phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng tỉnh nhà. 

Nổi bật là công tác tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo và xây dựng các kế hoạch, nội dung, tài liệu phục vụ triển khai, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết Trung ương và địa phương như: Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 3, các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gắn với những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Đảng bộ các cấp. Toàn tỉnh tổ chức được 5.575 cuộc triển khai quán triệt chỉ thị, nghị quyết cho 434.690 lượt người dự học; trong đó, có 206.570 lượt đảng viên, bình quân mỗi nghị quyết đạt 99,7% đảng viên dự học so tổng số đảng viên toàn tỉnh, tăng 2,7% so với năm 2015; đồng thời, tổ chức được 27.044 cuộc tuyên truyền cho 734.749 lượt đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị- xã hộicác tầng lớp nhân dân dự nghe.

Tham mưu và thực hiện tốt vai trò hướng dẫn, giúp cấp ủy sơ, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và cấp ủy địa phương, tiêu biểu là tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với Hội thi báo công dâng Bác năm 2016, tạo tạo sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và trong nhân dân.

Công tác xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo được quan tâm, nhất là việc củng cố, bổ sung cán bộ tuyên giáo sau đại hội đảng các cấp; củng cố, bổ sung đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội. Trong năm, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong tỉnh đã tổ chức 210.050 cuộc tuyên truyền miệng về: chỉ thị, nghị quyết, tình hình kinh tế - xã hội, xây dựng xã nông thôn mới, thời sự trong nước và quốc tế, biển, đảo, biên giới quốc gia,... cho 7.641.268 lượt người nghe.

Ngoài ra, ban tuyên giáo các cấp còn làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở thông qua tổ chức mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị với nhiều loại hình phù hợp các đối tượng khác nhau, phục vụ cho yêu cầu củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Vĩnh Long Trương Văn Sáu biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2016 của ngành Tuyên giáo nói chung và đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo nói riêng.

Đồng thời, đồng chí Trương Văn Sáu cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm, mà ngành Tuyên giáo của tỉnh cần tập trung tham mưu, giúp cấp ủy chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong năm 2017, như: kịp thời sơ kết, tổng kết, tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và của địa phương.  Triển khai quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW, Hội nghị Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tập chuyên đề năm 2017 và toàn khóa; chú trọng nghiên cứu những cách làm hay, sáng tạo, đồng bộ, hiệu quả, tạo được sức lan tỏa lớn trong nhân dân, phù hợp với từng giới, từng ngành, từng lĩnh vực.

Tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng theo hướng chủ động, nhanh nhạy, kịp thời, chính xác; nắm chắc, phân tích sâu những diễn biến bên trong, bản chất của từng vấn đề, vụ việc. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Ban Chỉ đạo 94; chú trọng công tác định hướng, đấu tranh, tham mưu các biện pháp ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, lệch lạc trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đấu tranh có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng đa dạng, sinh động, phù hợp với từng đối tượng. Thường xuyên định hướng tuyên truyền đối với các cơ quan thông tin đại chúng, các hoạt động văn hóa - văn nghệ theo hướng tập trung vào phục vụ và thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cổ vũ động viên nhân tố mới, mô hình mới; đấu tranh ngăn chặn tệ nạn, tiêu cực xã hội. Chủ động cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, hội họp, giao ban, ...

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã khen thưởng cho những tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2016 theo 03 khối, gồm: khối ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, khối ban tuyên giáo, tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và khối trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

 
Quang Chiến

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Sáng nay, 22/2, tại Hà Nội, gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Dân vận Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, làm gì mà không có người dân ủng hộ thì khó thành công.