Kiên Giang: Tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình công tác quý II năm 2017

Các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang; Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Vũ Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Trình bày báo cáo tại hội nghị, đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cho biết: Trong quý I, tình hình trong tỉnh tuy có nhiều khó khăn, nhưng các cấp, các ngành đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017 ngay từ đầu năm, nên góp phần ổn định tình hình và thúc đẩy sự phát triển trên các lĩnh vực. Tập trung chỉ đạo cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, nhất là triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 97,3%. Chỉ đạo hoàn thành tốt công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng; bổ sung Đề án thành lập đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Phú Quốc và Đề án thành lập huyện Thổ Châu.

Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kinh tế tiếp tục phát triển; một số chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng khá so với kế hoạch, như: tốc độ tăng trưởng kinh tế, sản lượng khai thác thủy sản, thu ngân sách, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, du lịch. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (năm 2016 đứng thứ 13 trong cả nước)… Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, nhất là phòng chống dịch bệnh, thực hiện chính sách đối với gia đình có công và hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; các tổ chức chính trị-xã hội đã vận động gần 28 tỷ đồng chăm lo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đào tạo nghề cho 6.278 người (đạt 25,1% kế hoạch); giải quyết việc làm cho 7.245 lượt lao động trong và ngoài tỉnh, nước ngoài… Quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội cơ bản giữ ổn định, tai nạn giao thông giảm cả 3 mặt. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Mai Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Tờ trình số 18-Tr//TU, ngày 03-4-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Dự thảo thông báo kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU (khóa IX) của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020… và cho ý kiến một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Theo chương trình chỉ đạo trong quý II-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đối Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2017, đi đôi với chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch hành động thực hiện; triển khai Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí…Triển khai, thực hiện Thông báo số 21-TB-TW, ngày 22-3-2017 của Bộ Chính trị về Đề án xây dựng đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Phú Quốc.

Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt định kỳ gắn với củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng yếu kém; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận, thực hiện chủ trương nhất thể hóa Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khu phố ở xã, phường, thị trấn… Chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, chất vấn của hội đồng nhân dân các cấp, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ảnh của cử tri. Ban Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào phát triển kinh tế-xã hội, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền rà soát các chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch và giảm so với cùng kỳ để tập trung chỉ đạo; tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích thúc đẩy các ngành, các lĩnh vực có lợi thế và còn khả năng phát triển đề bù đắp lĩnh vực nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; cố gắng phấn đấu đạt ở mức cao nhất có thể các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2017 đề ra… Chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và làm tốt công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017. Tổ chức tốt lễ hội Đền Hùng tại huyện Tân Hiệp và trưng bày tư liệu, hình ảnh Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; chăm lo gia đình chính sách, người có công với nước; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, mái ấm công đoàn theo kế hoạch.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội… tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn giao thông; phòng, chống, cháy nổ trong mùa khô. Tiếp tục duy trì mối quan hệ với các tỉnh giáp biên Campuchia, giải quyết tốt các vụ việc phát sinh liên quan đến quốc phòng-an ninh, chủ quyền biên giới, vùng biển trong trong nội địa; lãnh đạo tổ chức tốt Tết cổ truyền Chôl- Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer.


Kim Thư

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…