• Trao sổ tiết kiệm tình nghĩa chương trình “Xuân Trường sa” năm 2018

  Trao sổ tiết kiệm tình nghĩa chương trình “Xuân Trường sa” năm 2018

  (TG)-Trong khuôn khổ chương trình “Xuân Trường Sa” năm 2018, ngày 18/1, tại TP Hạ Long, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh, Sở Lao động, thương binh và xã hội của tỉnh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội tổ chức lễ trao tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cho các gia đình chính sách thuộc Quân chủng Hải quân tại Quảng Ninh.

 • Phú Thọ: Chủ động, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo

  Phú Thọ: Chủ động, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo

  (TG)-Trong năm 2018, ban tuyên giáo các cấp của tỉnh Phú Thọ sẽ chủ động tham mưu cấp ủy đảm bảo kịp thời, đầy đủ các nội dung công tác trọng tâm của ngành và phù hợp với từng địa phương, đơn vị theo hướng chủ động, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo.

 • Phú Yên: Chủ động tham mưu cấp ủy thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền

  Phú Yên: Chủ động tham mưu cấp ủy thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền

  (TG)-Ngày 16/01/2018, tại thành phố Tuy Hòa, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. 

 • Bình Thuận: xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo 2018

  Bình Thuận: xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo 2018

  (TG)-Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là thường xuyên nắm bắt tình hình, định hướng nội dung tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh; các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2018 theo chỉ đạo của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 • Quảng Nam: Đúng chủ trương, sát thực tiễn trong công tác tuyên giáo

  Quảng Nam: Đúng chủ trương, sát thực tiễn trong công tác tuyên giáo

  (TG)-Với phương châm “đúng chủ trương, sát thực tiễn”, năm 2017 ngành tuyên giáo của tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

 • An Giang: Cần dự báo đúng tình hình và bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành Tuyên giáo

  An Giang: Cần dự báo đúng tình hình và bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành Tuyên giáo

  (TG)-Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ: Nhiệm vụ năm 2018 của ngành Tuyên giáo là rất quan trọng và nặng nề, vì vậy, yêu cầu ban tuyên giáo các cấp cần dự báo đúng tình hình và bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành Tuyên giáo.

 • Đồng Tháp: Sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm tuyên giáo

  Đồng Tháp: Sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm tuyên giáo

  (TG)-Ngày 28/12, Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo Đồng Tháp được tổ chức trực tuyến toàn tỉnh, đảm bảo cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo 12 huyện, thị, thành phố và cơ sở có điều kiện được nghe nhận định, đánh giá tình hình công tác của ngành qua một năm hoạt động với nhiều nội dung phong phú.

 • Ninh Bình: Công tác tuyên giáo đổi mới có trọng tâm, trọng điểm

  Ninh Bình: Công tác tuyên giáo đổi mới có trọng tâm, trọng điểm

  (TG)- Năm 2017, ngành tuyên giáo Ninh Bình đã có nhiều nỗ lực, cố gắng; công tác tuyên giáo được triển khai toàn diện, đồng bộ, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, có nhiều đổi mới, góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình tư tưởng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 • Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

  Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

  (TG)- Công tác tuyên giáo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương năm 2018 tập trung tham mưu với cấp ủy các cấp tích cực triển khai việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện nội dung, giải pháp về công tác tư tưởng, tuyên truyền. 

 • Bình Thuận: Tăng cường công tác tuyên truyền về biển, đảo

  Bình Thuận: Tăng cường công tác tuyên truyền về biển, đảo

  (TG)-Ngày 21/12/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận và Lữ đoàn 681 - Vùng 2 Hải quân đã tổ chức ký kết và thống nhất xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền biển, đảo.

 • Quảng Ninh: Công tác tuyên giáo đổi mới với nhiều cách làm hay, sáng tạo

  Quảng Ninh: Công tác tuyên giáo đổi mới với nhiều cách làm hay, sáng tạo

  (TG)-Đây là đánh giá của đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của ngành Tuyên giáo tỉnh Quảng Ninh diễn ra sáng 20/12 tại Thành phố Hạ Long.

 • Bình Phước: Tập trung tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng

  Bình Phước: Tập trung tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng

  (TG)- Ngày 14/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

 • Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, góp phần vào sự ổn định và phát triển của Lào Cai

  Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, góp phần vào sự ổn định và phát triển của Lào Cai

  (TG)-Tỉnh ủy Lào Cai luôn lãnh chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc - tôn giáo; đã ngăn chặn có hiệu quả sự chia rẽ, mất đoàn kết giữa các dân tộc, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi lợi dụng tự do tín ngưỡng để kích động quần chúng chống phá sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đồng thời thực hiện tốt quyền bình đẳng của các dân tộc thiểu số, bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của mọi công dân; quan tâm chăm lo, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, từ đó củng cố lòng tin của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với Đảng và Nhà nước, đóng góp chung vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập, phát triển của đất nước. 

 • Đắk Lắk gắn việc học tập, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng với nhiệm vụ chính trị địa phương

  Đắk Lắk gắn việc học tập, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng với nhiệm vụ chính trị địa phương

  Đắk Lắk là một trong 5 tỉnh ở Tây Nguyên làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai, học tập, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo ra sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và xây dựng Đảng nói riêng.

 • Chợ Mới (An Giang): Quyết tâm đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 đi vào cuộc sống

  Chợ Mới (An Giang): Quyết tâm đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 đi vào cuộc sống

  (TG)-Tính đến giữa tháng 10/2017 huyện Chợ Mới (An Giang) đã hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, đảng viên; chức sắc, chức việc trong các tôn giáo; các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Tiêu điểm

Dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ

Dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ

Ngày 24/12, đại diện lãnh đạo cùng đông đảo nhân dân tỉnh Phú Yên đã đến Nhà lưu niệm cố Luật sư-Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ ở thành phố Tuy Hòa, dâng hương tưởng niệm nhân 16 năm ngày mất của ông (24/12/1996 - 24/12/2012).