• Chợ Mới (An Giang): Quyết tâm đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 đi vào cuộc sống

  Chợ Mới (An Giang): Quyết tâm đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 đi vào cuộc sống

  (TG)-Tính đến giữa tháng 10/2017 huyện Chợ Mới (An Giang) đã hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, đảng viên; chức sắc, chức việc trong các tôn giáo; các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

 • Quảng Ninh: Thiết thực đưa Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII vào cuộc sống

  Quảng Ninh: Thiết thực đưa Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII vào cuộc sống

  (TG)-Thực tiễn đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng ở Quảng Ninh là những minh chứng để thực hiện tốt Nghị quyết TW 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

 • Bình Thuận: Thông tin chuyên đề “Cách mạng công nghiệp 4.0”

  Bình Thuận: Thông tin chuyên đề “Cách mạng công nghiệp 4.0”

  (TG)- Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị cấp ủy các cấp, cán bộ chủ chốt của tỉnh và mỗi cán bộ, đảng viên, các doanh nhân, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế cần tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu để hiểu sâu, nắm vững những nội dung, quan điểm trong Chuyên đề; từ đó liên hệ thực tiễn và vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế. 

 • Đồng Tháp: Tập huấn nghiệp vụ truyền thanh cơ sở năm 2017

  Đồng Tháp: Tập huấn nghiệp vụ truyền thanh cơ sở năm 2017

  (TG)- Ngày 27/10/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức lễ bế giảng lớp tập huấn “Nghiệp vụ truyền thanh cơ sở” năm 2017.

 • Bình Phước: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XII

  Bình Phước: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XII

  (TG)-Ngày 23/10/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII và được trực tuyến đến 11 điểm cầu huyện, thị xã trong tỉnh. 

 • Quảng Ninh: Tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2017

  Quảng Ninh: Tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2017

  (TG)- Từ ngày 17-21/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2017.

 • Bình Phước: tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng

  Bình Phước: tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng

  (TG)-Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước đã tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý 3, triển khai nhiệm vụ công tác quý 4/2017. 

 • Lạng Sơn: Tập huấn về đấu tranh chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

  Lạng Sơn: Tập huấn về đấu tranh chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

  (TG)-Ngày 29/9/2017, Ban Chỉ đạo 94 tỉnh Lạng Sơn tổ chức tập huấn về đấu tranh chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa cho các thành viên và tổ thư ký trong Ban Chỉ đạo tỉnh; lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn; đại diện ban chỉ đạo, cán bộ giúp việc Ban Chỉ đạo và Ban Tuyên giáo cấp huyện. 

 • Đồng Tháp: Tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân

  Đồng Tháp: Tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân

  (TG) -Ngày 22/9/2017, Ban Chỉ đạo của Tỉnh uỷ Đồng Tháp về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị khoá VIII về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã tổ chức họp đánh giá kết quả sau 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ kiêm Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

 • Lào Cai: Công tác tuyên vận góp phần xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị

  Lào Cai: Công tác tuyên vận góp phần xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị

  (TG)-Thực hiện Quy định 11-QĐ/TU ngày 26/10/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai quy định tạm thời về công tác tuyên vận, trong 6 tháng đầu năm 2017 công tác tuyên vận tiếp tục được chỉ đạo và thực hiện bảo đảm yêu cầu, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại cơ sở, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.

 • An Giang: Đẩy mạnh tuyên truyền công tác khai giảng năm học mới

  An Giang: Đẩy mạnh tuyên truyền công tác khai giảng năm học mới

  (TG)-Ngày 31/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị báo cáo viên thường kỳ tháng 9/2017 với chủ đề: “Tuyên truyền công tác khai giảng năm học mới 2017-2018 và phòng, chống dịch bệnh mùa lũ”. 

 • Bình Thuận: đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05

  Bình Thuận: đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05

  (TG)-Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  Bình Thuận nhấn mạnh và đề nghị các cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt sâu kỹ và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Thông báo số 31-TB/TW của Bộ Chính trị với quyết tâm chính trị cao nhất; xem đây là trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp. 

 • Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

  Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

  (TG)- Trong thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nhận thức đúng vị trí, vai trò; luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng; xác định tuyên truyền miệng là một trong những kênh thông tin quan trọng nhất, có hiệu quả cao trong công tác tư tưởng, văn hóa; tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin, cổ vũ phong trào. Công tác tuyên truyền miệng còn góp phần kịp thời đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch, phê phán quan điểm sai trái, lệch lạc, phản động. 

 • An Giang: Làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân

  An Giang: Làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân

  (TG)-Phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Hồng Khâm đề nghị các cơ quan báo chí trong tỉnh cần tăng cường đấu tranh phản bác lại thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị về thực tế dân chủ, nhân quyền, tôn giáo và công cuộc đổi mới ở nước ta, nhất là những thông tin nhiễu loạn, xuyên tạc, xấu độc trên các trang mạng internet; làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

 • Báo chí cộng lực truyền thông về Ngày hội Sen và Tuần lễ Du lịch Đồng Tháp năm 2017

  Báo chí cộng lực truyền thông về Ngày hội Sen và Tuần lễ Du lịch Đồng Tháp năm 2017

  (TG)- Đó là một trong những lưu ý, định hướng báo chí tập trung tuyên truyền của đồng chí Kiều Thế Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức chiều ngày 28/8.

Tiêu điểm

Dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ

Dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ

Ngày 24/12, đại diện lãnh đạo cùng đông đảo nhân dân tỉnh Phú Yên đã đến Nhà lưu niệm cố Luật sư-Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ ở thành phố Tuy Hòa, dâng hương tưởng niệm nhân 16 năm ngày mất của ông (24/12/1996 - 24/12/2012).