Tích cực triển khai công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2017

Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Chung, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cơ bản ổn định, không có diễn biến phức tạp, luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác khắc phục khó khăn, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm thực hiện theo chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Đa số cán bộ, đảng viên thường xuyên quan tâm tới tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trong nước và trên thế giới; định hướng phát triển của ngành, lĩnh vực mình phụ trách. 

Sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ để phát triển kinh tế xã hội của đất nước, chống tham nhũng lãng phí; khắc phục những bất cập trong công tác cán bộ, tài chính và giải quyết dứt điểm  những bức xúc, mong muốn chính đáng của người dân… đã tạo ra sự phấn khởi, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và  người lao động đối với sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả điều hành của Nhà nước.

Các cấp ủy Đảng trong Đảng ủy khối đã rất quan tâm đến công tác tư tưởng, từ việc nắm tình hình và dư luận xã hội, đến việc tổ chức định hướng tư tưởng, dư luận xã hội và kịp thời giải quyết những tâm tư nguyện vọng chính đáng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xử lý dứt điểm những vấn đề phát sinh tại cơ quan đơn vị thông qua việc thành lập, củng cố và tổ chức hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội;  sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề và tổ chức đối thoại với cán bộ, đảng viên và người lao động. 

Thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối, các cấp ủy Đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn, thành lập mới và tổ chức quản lý hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tổ chức hội nghị tập huấn  nghiệp vụ cho hơn 100 cộng tác viên trong toàn Đảng bộ và giao ban định kỳ hằng tháng theo quy định.

Về công tác tuyên truyền, phổ biến, nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, các cấp ủy Đảng đã thực hiện kịp thời, nghiêm túc, sáng tạo, đảm bảo các yêu cầu về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng và của Đảng ủy Khối.

Đối với các nghị quyết của Trung ương, ngay sau khi các Hội nghị Trung ương kết thúc, Đảng ủy Khối và đảng ủy trực thuộc đã kịp thời tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị; xây dựng kế hoạch, tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt  nghị quyết cho cán bộ chủ chốt và đảng viên trong Đảng bộ; xây dựng Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết sát với tình hình thực tiễn và đặc thù của Đảng bộ Khối.

Đối với các nghị quyết của Đảng ủy Khối, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành kế hoạch và tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt các đảng ủy trực thuộc nghiên cứu, học tập và quán triệt, triển khai thực hiện. 

 
 


Về công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống và nghiên cứu, biên soạn lịch sử, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng ủy Khối; tổ chức Đoàn công tác Đảng bộ Khối đi thăm và tặng quà chiến sỹ, nhân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK. Ban Tuyên giáo đã sưu tầm một số tài liệu, hiện vật quý bổ sung cho xây dựng Lịch sử Đảng bộ Khối. Tiếp tục sưu tầm, lưu trữ các tài liệu, hiện vật, tư liệu, phục vụ cho quá trình hình thành và phát triển, cũng như các hoạt động hiện nay của Đảng bộ Khối nhằm phục vụ cho công tác biên soạn và bổ sung Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng quan tâm, triển khai nghiêm túc. Các cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch làm theo, sửa đổi, bổ sung các tiêu chí chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh cho phù hợp với điều kiện, tình hình mới. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức tuyên dương 125 chi bộ tiêu biểu và tổ chức xuất bản và phát hành cuốn sách Tổ chức Đảng và đảng viên tiêu biểu Khối các cơ quan Trung ương.

Trong 6 tháng cuối năm, công tác tuyên giáo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là những điểm nóng ở cơ sở. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy các biện pháp giải quyết yêu cầu, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng bảo đảm đúng quy định của pháp luật, các nội quy, quy chế trong mỗi cơ quan, đơn vị, đặc biệt  là những vấn đề liên quan đến quyền lợi của cán bộ, đảng viên.

Thứ hai, tập trung tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 và Trung ương 6 khóa XII; kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và của Đảng bộ Khối, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, kết quả công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối và các đảng bộ trực thuộc.

Thứ ba, tăng cường công tác thông tin tình hình thời sự trong nước và trên thế giới, tập trung vào các vấn đề nóng đang diễn ra được nhiều người quan tâm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống…

Thứ tư, tiến hành đôn đốc việc triển khai, kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong Đảng bộ; tổ chức hội thảo Xây dựng Đảng về đạo đức theo Di chúc và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 05-NQ/ĐUK về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các đại biểu cũng đã nghe đồng chí Vũ Trọng Hà, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương 94 thông tin chuyên đề “Đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên mạng Internet”.

Thu Hằng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

HRW trong “dòng lạc điệu”

HRW trong “dòng lạc điệu”

 Trong những năm qua, Nhà nước Việt Nam đã triển khai các biện pháp đồng bộ, ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư cho con người và đạt nhiều thành tựu quan trọng, thực chất trên lĩnh vực bảo đảm quyền con người. Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người, một số tổ chức, cá nhân vốn có thái độ thù địch, thiếu thiện chí vẫn đưa ra những thông tin sai lệch, thậm chí xuyên tạc tình hình thực hiện quyền con người tại Việt Nam, nhằm làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Chính điều này gián tiếp gây khó khăn cho Việt Nam trong việc bảo đảm các quyền con người.