An Giang: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo

Đồng chí Lê Hồng Khâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Lê Hồng Khâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phát biểu tại Hội nghị

Ngày 07/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Lê Hồng Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Sáu tháng đầu năm, ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã bám sát tình hình thực tiễn, kịp thời tham mưu với các cấp ủy đảng chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác. Kịp thời tham mưu quán triệt, tuyên truyền, sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;… tham mưu cấp ủy tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đến cuối tháng 3/2017, việc tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII hoàn thành trong toàn Đảng bộ với 518 lớp, 58.713/59.654 đảng viên dự học, đạt tỷ lệ 98,4%. 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bước đầu đạt được những kết quả tích cực; đã tổ chức tốt việc học tập, triển khai Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”. Ngoài ra Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn xây dựng nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm”, được các cấp tổ chức học tập bằng nhiều hình thức. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017), nhiều huyện, thị xã, thành phố và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy đã tham mưu cấp ủy sơ kết 01 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 104 tập thể và 133 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh còn chủ động trong công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, giúp cho các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc và tích cực tham gia thực hiện. Các ngành trong Khối Tuyên giáo, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên đã chủ động trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, kịp thời cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước những vấn đề, sự kiện lớn, quan trọng của tỉnh, đất nước và tình hình thế giới, khu vực. Hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội ở nhiều địa phương từng bước đi vào nề nếp, mang lại hiệu quả thiết thực, cung cấp nhiều luồng thông tin, dư luận xã hội, những vấn đề bức xúc của nhân dân ở cơ sở để kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, phát sinh, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng trong Đảng, trong dân.

Tại Hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin một số vấn đề liên quan đến các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”; một số điểm cần lưu ý trong Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; Thông báo kết luận số 19-TB/TW, ngày 29/12/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư khoá IX về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản. 

Ngoài ra, lãnh đạo các Sở, ngành và ban tuyên giáo các huyện còn trao đổi những nội dung liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017; công tác phối hợp triển khai chủ trương của Đảng và Nhà nước về phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; vấn đề phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; kinh nghiệm công tác phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo; việc tổ chức hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở....

Phát biểu định hướng nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2017, đồng chí Lê Hồng Khâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tiếp tục tham mưu cấp ủy tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh trong toàn Đảng bộ. Đồng thời tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân; tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XII. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong đó quan tâm kiểm tra, đôn đốc việc đưa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm” vào sinh hoạt thường xuyên tại chi bộ; Tham mưu cấp ủy tổ chức giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại 5 cụm huyện, thị, thành ủy và đảng ủy.

Tiếp tục tham mưu cấp ủy công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, các chủ trương và chính sách của Đảng trong các lĩnh vực tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí xuất bản, văn hóa văn nghệ, khoa giáo; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy giao. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức công tác Tuyên giáo; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền miệng, tăng cường đối thoại, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo báo chí; đấu tranh phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị chống phá Đảng và Nhà nước ta; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các sở, ban, ngành trong công tác chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc, nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại.

Châu Quốc Hùng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục