Đồng Tháp: Tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân

Ngày 22/9/2017, Ban Chỉ đạo của Tỉnh uỷ Đồng Tháp về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị khoá VIII về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã tổ chức họp đánh giá kết quả sau 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ kiêm Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, sau hơn 01 năm hoạt động, Ban Chỉ đạo đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Đề án và xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; ban hành Công văn triển khai, quán triệt, thực hiện Thông báo kết luận số 22-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X; Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động việc xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp… Qua 01 năm triển khai thực hiện, đã thành lập 01 Chi bộ cơ sở tại Công ty Cổ phần Thuỷ sản QVD Đồng Tháp; 01 tổ chức cơ sở Đoàn tại Công ty Cổ phần Truyền thông Tương Lai và kết nạp 38 đoàn viên trong các cơ sở Đoàn doanh nghiệp; 13 tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp và kết nạp 1.374 đoàn viên công đoàn.

Phấn đấu đến năm 2020, toàn Tỉnh có ít nhất 2% doanh nghiệp tư nhân có tổ chức đảng, 90% doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn, 30% doanh nghiệp có từ 50 lao động trở lên và 100% doanh nghiệp có tổ chức đảng đủ điều kiện thành lập tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

  Để thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra đến năm 2020, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ kiêm Trưởng Ban chỉ đạo của tỉnh đề nghị:

Thứ nhất, các thành viên của Ban Chỉ đạo sớm hoàn chỉnh các nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thay thế Quy chế cũ. 

Thứ hai, các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Thông báo kết luận số 22-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X; Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và Nghị định số: 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 30/11/2013 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng. 

Thứ ba, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh cần phải đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động đẩy mạnh việc kết nạp đoàn viên, hội viên và thành lập các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp. 

Thứ tư, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh phối hợp chặt chẽ với các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ trực thuộc tỉnh ủy trong tuyên truyền, triển khai thực hiện công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ tỉnh uỷ việc tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm về công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tại một số tỉnh, thành phố.

Minh Phú
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Theo công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong rà soát công tác bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ báo cáo Thủ tướng kết quả rà soát sau ngày 28/2.