Quảng Ninh: Tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2017

Tham gia lớp tập huấn có 68 học viên đến từ ban tuyên giáo, ban tuyên huấn của 21 đảng bộ trực thuộc tỉnh và 12 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

Trong thời gian 5 ngày, các học viên đã được nghiên cứu, học tập 8 chuyên đề, cụ thể: chuyên đề về một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh trong tình hình mới; một số vấn đề chung về công tác nghiên cứu dư luận xã hội; đổi mới công tác nghiên cứu dư luận xã hội; đổi mới công tác tham mưu lĩnh vực khoa giáo; công tác tham mưu và định hướng công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; công tác tuyên truyền miệng và vai trò của báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tình hình hiện nay; một số vấn đề an ninh tôn giáo trên địa bàn tỉnh thời gian qua và nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá các thế lực thù địch, dự báo và định hướng một số giải pháp đấu tranh trong tình hình mới; một số điểm mới của Luật Báo chí năm 2016 và những nội dung cơ bản của Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 9-2-2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; thảo luận về thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới và thực hành một buổi tuyên truyền miệng. 

Thực hiện các bài giảng là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các ngành cấp Tỉnh, các vụ, viện của Ban Tuyên giáo Trung ương và cán bộ chuyên môn dày dạn kinh nghiệm, nắm vững chuyên đề trình bày; đồng thời có sự tâm huyết và có trách nhiệm cao trong chuẩn bị bài giảng và lên lớp.

Ngoài 8 chuyên đề trên, lớp tập huấn còn tổ chức tham quan thực tế, trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên giáo tại TX Đông Triều.

Trong suốt thời gian diễn ra lớp tập huấn, các học viên đã tham gia trao đổi, thảo luận bài giảng tích cực, nhiệt tình và sôi nổi; đồng thời, chấp hành tốt các nội quy của nhà trường, sự quản lý của Ban tổ chức lớp tập huấn.

Lớp tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở những kiến thức cơ bản về công tác tuyên giáo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ mới được kiện toàn, luân chuyển đáp ứng nhu cầu đòi hỏi công tác tuyên giáo trong tình hình hiện nay.

Yến Hoa

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…