Chợ Mới (An Giang): Quyết tâm đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 đi vào cuộc sống

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ngày 10/8/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới đã ban hành Kế hoạch số 46-KH/HU, về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Theo đó, đến giữa tháng 10/2017 huyện đã hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, đảng viên; chức sắc, chức việc trong các tôn giáo; các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Kết quả, toàn huyện đã mở được tổng số 73 lớp, bao gồm: 11 lớp dành cho các chi, đảng bộ ngành huyện; 07 lớp cho các trường trung học phổ thông, trường Trung cấp nghề và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; 54 lớp tại các xã, thị trấn với tổng số 8.653 đồng chí tham dự (trong đó, có 6.809/6.853 đảng viên, chiếm tỷ lệ 99,35%; cán bộ chưa là đảng viên 1.844 đồng chí). Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy còn phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức 01 lớp tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII cho chức sắc, chức việc các tôn giáo, có 85 người tham dự.

Đối với các lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, huyện đã dành thời gian để cho cán bộ, đảng viên thảo luận, phát biểu ý kiến đóng góp vào các dự thảo kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện các Nghị quyết Trung ương, nhất là về tình hình, thực trạng kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn huyện và đề xuất các giải pháp trong thời gian tới; qua đó giúp cho các cấp ủy Đảng có định hướng lãnh đạo việc tổ chức  thực hiện thắng lợi Kế hoạch hành động của Huyện ủy, góp phần sớm đưa Nghị quyết Trung ương 5 đi vào cuộc sống.

Các lớp ở cơ sở được tổ chức đồng loạt triển khai cho cán bộ, đảng viên ở các chi, đảng bộ từ huyện đến các xã, thị trấn. Ban Thường vụ Huyện ủy phân công 10 báo cáo viên của huyện, là những đồng chí có kinh nghiệm truyền đạt để hỗ trợ các địa phương, đơn vị. Cấp ủy các cấp chuẩn bị tốt và trang bị đầy đủ tài liệu học tập cho cán bộ, đảng viên, chuẩn bị hội trường, âm thanh, máy chiếu... 

Mỗi lớp học, đồng chí bí thư hoặc phó bí thư cấp ủy chủ trì, có phát biểu khai mạc và kết luận về tinh thần, thái độ học tập, đặt ra các yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể để từng cán bộ, đảng viên quan tâm thực hiện, đồng thời đã tham dự, theo dõi quá trình học tập ở các lớp tại đơn vị mình. Chính vì thế đã tác động mạnh mẽ đến ý thức, thái độ và trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong quá trình học tập, tiếp thu Nghị quyết của Đảng. Bên cạnh đó, để đảm bảo hiệu quả của việc học tập, quán triệt và tổ chức triển khai Nghị quyết, Ban Tuyên giáo Huyện ủy còn phân công cán bộ xuống từng lớp học để theo dõi và nắm bắt tình hình.

Mỗi lớp học được diễn ra trong một ngày và có dành thời gian chia tổ thảo luận, do các đồng chí trong ban thường vụ cấp ủy chủ trì; cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch sau ba ngày kết thúc lớp học, nộp về lưu trữ tại chi bộ nơi sinh hoạt; có báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của cán bộ, đảng viên và đồng chí bí thư cấp ủy chủ trì tổng kết lớp học. Các Đảng ủy đã chuẩn bị tốt nội dung gợi ý thảo luận, từ đó có nhiều ý kiến đóng góp xoay quanh những vấn đề về thực trạng khó khăn tại địa phương và đã được đồng chí bí thư cấp ủy trả lời và ghi nhận bổ sung vào kế hoạch thực hiện của cấp mình.

Việc tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Trung ương 5 đến các doanh nghiệp và chủ cơ sở sản xuất kinh doanh cũng được quan tâm. Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức các buổi giao lưu, gặp gỡ đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện với các doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tại 02 cụm trong huyện, có 223 đại biểu tham dự. Tại buổi gặp gỡ, các đại biểu được nghe tuyên truyền giới thiệu về Nghị quyết số 10-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển kinh tế tư nhân và Kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. 

Các doanh nghiệp và chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh đã có nhiều ý kiến đề xuất đến lãnh đạo huyện: trong thời gian nên thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ và tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướn mắc, nhất là các thủ tục về đăng ký cấp phép kinh doanh; hỗ trợ thủ tục đăng ký đất đai; mặt bằng sạch để doanh nghiệp thuận lợi trong việc đầu tư; vốn; chính sách thuế; hạn chế thanh tra, kiểm tra..., qua đó nhằm đảm bảo cho sản xuất kinh doanh được thông thoáng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Châu Quốc Hùng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Theo công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong rà soát công tác bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ báo cáo Thủ tướng kết quả rà soát sau ngày 28/2.