Quảng Ninh: Công tác tuyên giáo đổi mới với nhiều cách làm hay, sáng tạo

Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị, về phía tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Nguyễn Văn Đọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các sở, ngành, địa phương của tỉnh.
Năm 2017, ngành Tuyên giáo toàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc cấp ủy trong công tác tư tưởng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì tham mưu 2 đề án; tham mưu ban hành Quy định về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên... Đồng thời, chú trọng đổi mới công tác lý luận chính trị; chấn chỉnh việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên. 

Trong năm, ngành Tuyên giáo cũng duy trì có hiệu quả hoạt động của 6.145 báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh hợp tác truyền thông với 34 cơ quan báo chí; duy trì theo dõi, tổng hợp tình hình báo chí, dư luận xã hội; duy trì hội nghị thông tin báo chí hằng tuần, hội nghị giao ban báo chí, hội nghị báo cáo viên hằng tháng... Cùng với đó, ngành Tuyên giáo cũng tích cực tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác khoa giáo, văn hóa văn nghệ, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, đảm bảo an sinh xã hội; thường xuyên quán triệt, nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong lĩnh vực tư tưởng- văn hóa; giữ vững ổn định về chính trị, tư tưởng… 

Hội nghị đã nghe các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh cùng các ngành, địa phương đã trình bày tham luận, đề cập đến nhiều nội dung liên quan đến công tác phối hợp giữa thường trực các Ban HĐND tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong triển khai tuyên truyền các nghị quyết của cấp ủy, các cơ chế, chính sách HĐND tỉnh ban hành; công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; công tác chỉ đạo triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”; những mô hình, cách làm trong thực hiện công tác tuyên giáo gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh và địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao ngành tuyên giáo tỉnh Quảng Ninh với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đạt được những kết quả nổi bật trong năm 2017, qua đó, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung công tác tuyên giáo toàn quốc cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Định hướng công tác thời gian tới, đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ngành tuyên giáo tỉnh cần chú trọng thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, chủ động đôn đốc kiểm tra, báo cáo việc triển khai các nghị quyết của Trung ương; tiếp tục bám sát các chương trình của Trung ương, của tỉnh, từ đó tham mưu thực hiện nội dung liên quan đến công tác tuyên giáo; tăng cường tính nhạy bén trong dự báo tình hình, nắm bắt kịp thời tư tưởng chính trị, kịp thời giải quyết vấn đề bức xúc của nhân dân; đổi mới phương thức, nội dung tuyên truyền trên các lĩnh vực đời sống xã hội và nhiệm vụ chính trị của đất nước năm 2018; đẩy mạnh vai trò chủ đạo đối với hoạt động xuất bản, văn hóa văn nghệ; tập trung quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6; tiếp tục tham mưu cấp ủy đối với các lĩnh vực khoa giáo; đổi mới, nâng cao chất lượng trong toàn bộ hệ thống ngành tuyên giáo…

Cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đối với tỉnh Quảng Ninh và công tác Tuyên giáo của tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu toàn ngành Tuyên giáo tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ đạo đó.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian tới, ngành Tuyên giáo của tỉnh cần tập trung quán triệt và có giải pháp phù hợp trong công tác tuyên truyền thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của T.Ư và của tỉnh. Nhất là Nghị quyết T.Ư 4, T.Ư 6 (Khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 8/12/2017 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; các nghị quyết của HĐND tỉnh và việc triển khai thực hiện chủ đề công tác năm về “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”…

Cùng với đó, đồng chí cũng yêu cầu ngành Tuyên giáo trong toàn tỉnh tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, thiết thực, dễ hiểu; có sự chủ động định hướng và làm chủ thông tin, đảm bảo kịp thời, minh bạch, công khai để báo chí, người dân có thể giám sát thực hiện. Đồng thời, tiếp tục quan tâm rà soát lại các bản tin tuyên giáo; thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nhận thức chính trị của đội ngũ cán bộ, đảm bảo mỗi cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên phải thực sự nắm chắc, nắm sâu các vấn đề để tuyên truyền hiệu quả…

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Quảng Ninh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tặng cờ thi đua, bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Tuyên giáo năm 2017. 

Yến Hoa

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Theo công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong rà soát công tác bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ báo cáo Thủ tướng kết quả rà soát sau ngày 28/2.