• Bình Phước: tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

  Bình Phước: tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

  (TG)-Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng, đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thể hiện tầm nhìn và thái độ của người cộng sản là nghiêm túc, nghiêm khắc, dũng cảm nhìn trực diện vào những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

 • Quán triệt Nghị quyết TW 4 cho đội ngũ cán bộ báo chí, xuất bản, trí thức, văn nghệ sĩ khu vực miền Trung-Tây Nguyên

  Quán triệt Nghị quyết TW 4 cho đội ngũ cán bộ báo chí, xuất bản, trí thức, văn nghệ sĩ khu vực miền Trung-Tây Nguyên

  (TG)- Sáng 14/12, tại TP. Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XII của Đảng dành cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, đại diện đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

 • Phối hợp nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới

  Phối hợp nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới

  (TG) - Việc ký kết chương trình phối hợp nhằm tăng cường đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới và phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội, hội viên, nhà báo và cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận của Đảng, Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam. 

 • Kon Tum: Kỷ niệm 85 năm cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Nhà Ngục Kon Tum

  Kon Tum: Kỷ niệm 85 năm cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Nhà Ngục Kon Tum

  (TG) - Cuộc đấu tranh Lưu huyết diễn ra vào ngày 12/12/1931 tại Nhà Ngục Kon Tum là một trong những sự kiện lịch sử phản ánh tinh thần đấu tranh kiên cường của những người cộng sản.

 • TP. Hồ Chí Minh: Hiệu quả từ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ

  TP. Hồ Chí Minh: Hiệu quả từ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ

  (TG) - Năm 2016, hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều giải pháp, tạo được sự thống nhất trong hệ thống chính trị, sự đồng tình của nhân dân. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận được chú trọng, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay từ Thành phố đến cơ sở.  

 • Tuyên dương 30 thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo tiêu biểu

  Tuyên dương 30 thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo tiêu biểu

  Tối 12/12, tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu cụm miền núi Đông Bắc Bộ.

 • Hoài Nhơn: Vững mạnh nhờ thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo”

  Hoài Nhơn: Vững mạnh nhờ thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo”

  (TG) - Năm 2016, công tác dân vận của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được các cấp ủy, chính quyền, các ngành huyện Hoài Nhơn quan tâm chỉ đạo triển khai sâu rộng và đều khắp, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh, nhiều điển hình tiên tiến được nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

 • Phát huy thế mạnh, tài năng, trí tuệ, phấn đấu vì một nền văn học, nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

  Phát huy thế mạnh, tài năng, trí tuệ, phấn đấu vì một nền văn học, nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

  (TG)- Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ mong muốn, các đồng chí của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 hãy phát huy thế mạnh, tài năng, trí tuệ của mình, phấn đấu vì một nền văn học, nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 • Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ mười bốn

  Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ mười bốn

  (TG) - Ngoài giải Nhất thuộc về Nguyễn Thị Phương (Thanh Hóa) với số dự đoán chính xác, Giải Nhì và Giải Ba cuộc thi tuần 14 đã may mắn thuộc về Tạ Ngọc Thế (Thái Bình) và Tạ Thị Quế (Vĩnh Long) nhờ thời gian tham gia thi sớm hơn so với những cá nhân cùng đưa ra con số dự đoán người trả lời đúng. 

 • Đắk Lắk: triển khai nhiệm vụ công tác khoa giáo năm 2017

  Đắk Lắk: triển khai nhiệm vụ công tác khoa giáo năm 2017

  (TG)- Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác khoa giáo năm 2017, Đắk Lắk tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực khoa giáo; bám sát chương trình, kết hoạch của cấp ủy cùng cấp để triển khai công tác một cách hiệu quả; tăng cường hơn nữa quan hệ phối hợp giữa các ngành trong khối khao giáo.

 • Đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

  Đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

  (TG)-Đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên tiếp tục tập trung tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; tuyên truyền Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Kết quả của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV đến đông đảo tầng lớp nhân dân, tạo niềm tin, sự đồng thuận của người dân trên cả nước.

 • Kiên Giang: Khai mạc Kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

  Kiên Giang: Khai mạc Kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

  (TG) - Sáng ngày 07/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 3, khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 và xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Các đồng chí: Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hoàng Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lưu Ngọc Sương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chủ trì.

 • Quảng Ninh: Tăng cường quản lý hoạt động thông tin, báo chí

  Quảng Ninh: Tăng cường quản lý hoạt động thông tin, báo chí

  (TG) - Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Quy định về chỉ đạo, định hướng tư tưởng, chính trị đối với thông tin báo chí và công tác tiếp nhận, xử lý thông tin báo chí, dư luận xã hội...

 • Công tác tuyên giáo đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, đoàn thể

  Công tác tuyên giáo đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, đoàn thể

  (TG)-Trong 6 tháng cuối  năm 2016, công tác tuyên giáo ở các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các đoàn thể chính trị- xã hội được áp dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với với hoàn cảnh và từng đối tượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, đoàn thể từng thời điểm.

 • Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ mười ba

  Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ mười ba

  (TG) - 1.431 là số lượt người dự đoán đúng tất cả đáp án của Ban Tổ chức trong cuộc tuần thứ mười ba. Đây cũng là con số mà bạn Ngô Thị Chinh (Thanh Hóa) dự đoán chính xác để giành giải Nhất cuộc thi tuần qua.

Tiêu điểm

Dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ

Dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ

Ngày 24/12, đại diện lãnh đạo cùng đông đảo nhân dân tỉnh Phú Yên đã đến Nhà lưu niệm cố Luật sư-Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ ở thành phố Tuy Hòa, dâng hương tưởng niệm nhân 16 năm ngày mất của ông (24/12/1996 - 24/12/2012).