• Thái Nguyên: Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lịch sử cho cán bộ, đảng viên và nhân dân

  Thái Nguyên: Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lịch sử cho cán bộ, đảng viên và nhân dân

  (TG) - Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên xác định mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử đảng bộ địa phương; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân; trân trọng giữ gìn, tự hào và phát huy truyền thống, giá trị lịch sử...

 • Hà Tĩnh: Tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động thực hiện NQTW 4 khóa XII

  Hà Tĩnh: Tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động thực hiện NQTW 4 khóa XII

  (TG) - Ngày 22 - 23/12/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cốt cán toàn tỉnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho trên 800 đại biểu. Các đồng chí  nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng dự. Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy cùng chủ trì Hội nghị. 

 • Công tác tuyên giáo Đồng Tháp góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2016

  Công tác tuyên giáo Đồng Tháp góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2016

  (TG)-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Nguyễn Tôn Hoàng yêu cầu hệ thống tuyên giáo các cấp cần đẩy mạnh việc đổi mới tư duy, theo đó, công tác tuyên giáo phải “đi trước” để dự báo, định hướng kịp thời, “đi cùng” để vận động, giải thích Nhân dân và “đi sau” để tổng kết, đúc rút kinh nghiệm phục vụ công tác tư tưởng của Đảng hiệu quả hơn. 

 • Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và làm việc tại Lào

  Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và làm việc tại Lào

  Nhận lời mời của đồng chí Kikeo Khaykhamphithoun, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân Dân Cách mạng Lào, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng ta thăm và việc tại Lào từ ngày 22-23/12.

 • Gặp mặt tướng lĩnh, sỹ quan quân đội nghỉ hưu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

  Gặp mặt tướng lĩnh, sỹ quan quân đội nghỉ hưu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

  72 năm qua, lực lượng vũ trang TP. Hồ Chí Minh đã vượt qua khó khăn gian khổ, phát huy cao độ truyền thống anh hùng bất khuất, làm nên những kỳ tích anh hùng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ...

 • Cựu chiến binh ở Ban Tuyên giáo TW cần giữ vững bản lĩnh người lính trên trận tuyến công tác tư tưởng

  Cựu chiến binh ở Ban Tuyên giáo TW cần giữ vững bản lĩnh người lính trên trận tuyến công tác tư tưởng

  (TG)-Mỗi cựu chiến binh trong Ban Tuyên giáo Trung ương luôn giữ vững bản lĩnh người lính trên trận tuyến công tác tư tưởng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững nguyên tắc tổ chức kỷ luật, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ trong công tác chuyên môn để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban.

 • Hà Nam: Tổ chức quán triệt Nghị quyết trung ương 4 khóa XII

  Hà Nam: Tổ chức quán triệt Nghị quyết trung ương 4 khóa XII

  (TG)-Trong 2 ngày (20 - 21/12/2016), Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trong toàn Đảng bộ qua truyền hình trực tiếp. Hơn 42.000 đảng viên tham gia học tập tại 275 điểm cầu trong toàn tỉnh.

 • Trao huân, huy chương tặng quân tình nguyện và chuyên gia Việt tại Lào

  Trao huân, huy chương tặng quân tình nguyện và chuyên gia Việt tại Lào

  Kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016), ngày 22/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Lễ trao huân, huy chương của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng các cán bộ chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của cách mạng Lào.

 • Sớm đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào cuộc sống

  Sớm đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào cuộc sống

  (TG)-Việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai đưa Nghị quyết Hội nghị trung ương 4 khóa XII của Đảng vào cuộc sống là trách nhiệm, đồng thời cũng là vinh dự đối với mỗi cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện bằng được mục tiêu quan trọng mà Đại hội XII đã đề ra: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

 • Lạng Sơn: Nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XII

  Lạng Sơn: Nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XII

  (TG)-Ngày 20/12/2016, Tỉnh uỷ Lạng Sơn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo, giảng viên chính Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; lãnh đạo các trường cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên các ban xây dựng Đảng tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo và báo cáo viên cấp các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. 

 • Kon Tum: Tăng cường phối hợp giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân

  Kon Tum: Tăng cường phối hợp giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân

  (TG) - Các nội dung phối hợp được tiến hành thường xuyên, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan. Việc phối hợp đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự nhất trí cao trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân…

 • Đảng ủy Khối các cơ quan TW triển khai công tác tuyên giáo năm 2017

  Đảng ủy Khối các cơ quan TW triển khai công tác tuyên giáo năm 2017

  Sáng 20/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

 • Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, trí thức và văn nghệ sĩ khu vực phía Bắc

  Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, trí thức và văn nghệ sĩ khu vực phía Bắc

  (TG)-Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhất là việc quán triệt và tổ chức triển khai Nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, mà trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản; lãnh đạo các hội khoa học, kỹ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện đội ngũ trí thức; lãnh đạo chủ chốt và đại diện văn nghệ sĩ thuộc Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật của nước nhà.

 • Hào hùng "Âm vang Trường Sơn"

  Hào hùng

  (TG)-Chương trình Giao lưu - Nghệ thuật “Âm vang Trường Sơn” là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2016) và 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016).

 • Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm tuần 15

  Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm tuần 15

  (TG) - Cuộc thi trắc nghiệm tuần 15 có 2.059 người trả lời đúng tất cả các đáp án. Đây cũng là con số được nhiều người tham gia thi dự đoán chính xác. Tuy nhiên căn cứ vào thời gian tham gia, 3 cá nhân: Phạm Xuân Tăng (Ninh Thuận), Hồ Thị Hoa và Nguyễn Chí Công (Hà Tĩnh) đã may mắn đạt giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi tuần qua.

Tiêu điểm

Dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ

Dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ

Ngày 24/12, đại diện lãnh đạo cùng đông đảo nhân dân tỉnh Phú Yên đã đến Nhà lưu niệm cố Luật sư-Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ ở thành phố Tuy Hòa, dâng hương tưởng niệm nhân 16 năm ngày mất của ông (24/12/1996 - 24/12/2012).