• Đồng Tháp: Tập trung tuyên truyền về phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Đồng Tháp: Tập trung tuyên truyền về phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ

  (TG)-Đồng chí Lê Thị Kim Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao sự quan tâm của các cấp uỷ đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự nỗ lực của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội đã tích cực thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt, tham mưu định hướng dư luận xã hội trong thời gian qua được kịp thời, chính xác, hiệu quả.

 • Tập huấn về công tác khoa giáo cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo

  Tập huấn về công tác khoa giáo cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo

  (TG)- Mục tiêu của lớp học là bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và năng lực tham mưu của đội ngũ cán bộ tuyên giáo về những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, môi trường, giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế và và các vấn đề xã hội được ghi trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tập trung vào các lĩnh vực đó để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên giáo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần tích cực vào sự phát triển của kinh tế xã hội của đất nước.

 • Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

  Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

  (TG) - Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 37-HD/BTGTW tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. TG trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

 • Giao lưu, gặp mặt các tập thể, cá nhân già làng, trưởng bản, đảng viên tiêu biểu

  Giao lưu, gặp mặt các tập thể, cá nhân già làng, trưởng bản, đảng viên tiêu biểu

  Sáng 4/8 tại hội trường Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với các cơ quan thuộc Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố khu vực Tây Bắc tổ chức Chương trình “Giao lưu, gặp mặt các tập thể, cá nhân già làng, trưởng bản, đảng viên tiêu biểu”.

 • TP. Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nguồn quy hoạch

  TP. Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nguồn quy hoạch

  Việc xây dựng nguồn cán bộ phục vụ công tác quy hoạch mở của Thành phố bước đầu được thực hiện đồng bộ với việc tạo điều kiện, hỗ trợ, đào tạo, giáo dục cán bộ rèn luyện, nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ...

 • Đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh Đồng Tháp

  Đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh Đồng Tháp

  (TG)-Định hướng thông tin tuyên truyền tại hội nghị giao ban báo chí tháng 7, đồng chí Nguyễn Văn Biết – Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh việc tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, nhất là chủ động tuyên truyền về tinh thần và nội dung của Hội nghị Trung ương 6 sắp diễn ra; về những nhân tố tích cực, gương người tốt việc tốt trong thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

 • Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào dự Hội thảo Lý luận tại Việt Nam

  Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào dự Hội thảo Lý luận tại Việt Nam

  (TG)-Chiều 2/8, tại Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng ta đã tiếp đồng chí Ki-kẹo Khảy-khăm-phị-thun, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Xã hội Quốc gia Lào sang dự Hội thảo Lý luận lần thứ 5 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. 

 • An Giang: Toạ đàm kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo

  An Giang: Toạ đàm kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo

  (TG)-Cùng với cả nước, công tác Tuyên giáo ở tỉnh An Giang trải qua các giai đoạn lịch sử đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị trong thời kỳ vận động cách mạng đấu tranh giành chính quyền, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, cũng như giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước, đổi mới và bước đầu thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa… 

 • Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại theo phương châm: Chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng

  Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại theo phương châm: Chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng

  (TG)- Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 16 của Bộ Chính trị khóa XI và Chỉ thị số 26 của Ban Bí thư khóa X về công tác thông tin đối ngoại, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương đề nghị cần nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại theo phương châm: Chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng.

 • Lào Cai: tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng

  Lào Cai: tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng

  (TG)– Kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang 87 năm ngành tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2017), những năm qua công tác tuyên giáo của tỉnh Lào Cai luôn bám sát chủ trương đường lối của Đảng, sự lãnh đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, nắm chắc tình hình thực tiễn ở cơ sở, tập trung củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, góp phần quan trọng vào công tác chính trị tư tưởng đảng bộ và sự phát triển toàn diện của tỉnh Lào Cai. 

 • Đề cao vai trò của ngành tuyên giáo trong tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đồng Tháp

  Đề cao vai trò của ngành tuyên giáo trong tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đồng Tháp

  (TG) - Hệ thống tuyên giáo của Đồng Tháp đã và đang có những đóng góp quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình trọng tâm, đề án lớn của tỉnh.

 • Công tác khoa giáo cơ sở ở Trà Vinh: Nhiều chuyển biến tích cực

  Công tác khoa giáo cơ sở ở Trà Vinh: Nhiều chuyển biến tích cực

  (TG) - Hàng năm, để nắm tình hình công tác Khoa giáo ở cơ sở, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh đều ban hành Kế hoạch Khảo sát công tác Tuyên giáo, Khoa giáo ở cấp huyện, cấp xã 6 tháng đầu năm. Đối với năm 2017, Ban đã thành lập 2 đoàn khảo sát đến làm việc với Ban Tuyên giáo cấp huyện; đồng thời mỗi huyện, thị xã, thành phố chọn 1 xã, phường, thị trấn để khảo sát. 

 • Quyết tâm tham mưu thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng

  Quyết tâm tham mưu thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng

  (TG)- Trong những ngày này, cùng với cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước  hăng hái thi đua đạt được những kết quả cao nhất để thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ, ngành Tuyên giáo Quảng Ninh cũng hết sức vinh dự, tự hào thi đua hướng tới ngày kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống (1/8/1930-1/8/2017). Càng vinh dự, tự hào về truyền thống, ngành Tuyên giáo càng thấy được trách nhiệm lớn lao trước những yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó, đặc biệt là những yêu cầu, nhiệm vụ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.

 • Can Lộc - Hà Tĩnh: Hội nghị báo cáo viên tháng 7/2017

  Can Lộc - Hà Tĩnh: Hội nghị báo cáo viên tháng 7/2017

  (TG)-Chiều ngày 31/7, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc tổ chức Hội nghị báo cáo viên (BCV) tháng 7/2017 để đánh giá hoạt động công tác tuyên giáo và báo cáo viên thời gian qua, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đặng Trần Phong dự và phát biểu chỉ đạo

 • Nam Định: tọa đàm nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo

  Nam Định: tọa đàm nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo

  (TG)-Thiết thực kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2017) , Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị tọa đàm về nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của Đảng trong cơ quan. 

Tiêu điểm

Dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ

Dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ

Ngày 24/12, đại diện lãnh đạo cùng đông đảo nhân dân tỉnh Phú Yên đã đến Nhà lưu niệm cố Luật sư-Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ ở thành phố Tuy Hòa, dâng hương tưởng niệm nhân 16 năm ngày mất của ông (24/12/1996 - 24/12/2012).