• Đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

  Đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

  (TG)-Đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên tiếp tục tập trung tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; tuyên truyền Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Kết quả của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV đến đông đảo tầng lớp nhân dân, tạo niềm tin, sự đồng thuận của người dân trên cả nước.

 • Kiên Giang: Khai mạc Kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

  Kiên Giang: Khai mạc Kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

  (TG) - Sáng ngày 07/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 3, khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 và xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Các đồng chí: Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hoàng Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lưu Ngọc Sương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chủ trì.

 • Quảng Ninh: Tăng cường quản lý hoạt động thông tin, báo chí

  Quảng Ninh: Tăng cường quản lý hoạt động thông tin, báo chí

  (TG) - Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Quy định về chỉ đạo, định hướng tư tưởng, chính trị đối với thông tin báo chí và công tác tiếp nhận, xử lý thông tin báo chí, dư luận xã hội...

 • Công tác tuyên giáo đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, đoàn thể

  Công tác tuyên giáo đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, đoàn thể

  (TG)-Trong 6 tháng cuối  năm 2016, công tác tuyên giáo ở các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các đoàn thể chính trị- xã hội được áp dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với với hoàn cảnh và từng đối tượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, đoàn thể từng thời điểm.

 • Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ mười ba

  Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ mười ba

  (TG) - 1.431 là số lượt người dự đoán đúng tất cả đáp án của Ban Tổ chức trong cuộc tuần thứ mười ba. Đây cũng là con số mà bạn Ngô Thị Chinh (Thanh Hóa) dự đoán chính xác để giành giải Nhất cuộc thi tuần qua.

 • Góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo sự thống nhất ý chí và hành động

  Góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo sự thống nhất ý chí và hành động

  (TG)- Trong 6 tháng cuối năm 2016, công tác tuyên giáo tại các tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ đã có nhiều đổi mới về nội dung lẫn hình thức, đóng góp quan trọng trong việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; giáo dục chính trị - tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; giữ vững ổn định chính trị, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

 • Đồng Tháp: bồi dưỡng kiến thức về Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cho lãnh đạo các cấp

  Đồng Tháp: bồi dưỡng kiến thức về Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cho lãnh đạo các cấp

  (TG)- Theo Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan, vai trò của tri thức đối với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là rất lớn, thế giới đang“tưới chất xám lên những cánh đồng”, xu hướng chia tay dầu hỏa để đón chào công nghệ là hiện hữu. Từ đó, BÍ thư Tỉnh ủy yêu cầu tất cả cán bộ hãy luôn suy nghĩ và vận động theo cái mới và không ngừng học hỏi, sáng tạo với cả động lực lẫn “tham vọng”, phải nhanh hơn, linh động hơn trước cơn vũ bão của cuộc Cách mạng công nghiệp hiện đại đang chờ phía trước.

 • Hưng Yên: Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh

  Hưng Yên: Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh

  (TG) - Việc tổ chức kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 20 năm tái lập tỉnh Hưng Yên nhằm tuyên truyền, giáo dục và khơi dậy niềm tự hào về lịch sử truyền thống văn hiến cách mạng của quê hương Hưng Yên và của Đảng bộ tỉnh; thông qua đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống, tích cực thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020.

 • TP.HCM đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho phát triển

  TP.HCM đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho phát triển

  Nhiều vấn đề liên quan đến thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về kinh tế​-văn hóa-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 cũng như các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2017 đã được tập trung thảo luận, làm rõ tại Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, kết thúc ngày 1/12.

 • Khảo sát công tác thông tin đối ngoại tại Báo Quân đội nhân dân

  Khảo sát công tác thông tin đối ngoại tại Báo Quân đội nhân dân

  (TG)-Công tác thông tin đối ngoại luôn được Báo Quân đội nhân dân xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, các ấn phẩm của Báo thường xuyên phản ánh những quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước trong nỗ lực giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, giữ vững định hướng XHCN trong phát triển, thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, góp phần tạo dựng hình ảnh đang lên của Việt Nam trên thế giới và gây được niềm tin của người dân, nhất là đồng bào ta ở nước ngoài, vào triển vọng của đất nước

 • Vai trò của khoa học xã hội trong hoạch định chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Đảng

  Vai trò của khoa học xã hội trong hoạch định chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Đảng

  (TG)-Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, công lao và những nỗ lực của các chuyên gia, các nhà khoa học xã hội trong nhiều năm qua đã góp phần tạo nên diện mạo và tiềm lực mới của nền khoa học xã hội Việt Nam theo sự phát triển của đất nước và ngày càng hội nhập sâu vào cộng đồng khoa học xã hội quốc tế; đã góp phần xây dựng hệ thống quan điểm phát triển đất nước, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ; tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng; khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức.

 • Nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại

  Nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại

  (TG)-Theo đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, yêu cầu của công tác thông tin đối ngoại ngày càng trở nên quan trọng; đòi hỏi Tạp chí thông tin đối ngoại, nhất là Tạp chí điện tử phải thông tin nhanh nhạy, chính xác, đúng tôn chỉ mục đích, đúng định hướng thông tin đối ngoại.

 • Công tác tuyên giáo góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2016

  Công tác tuyên giáo góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2016

  (TG)- Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, trong bối cảnh thuận lợi đan xen những khó khăn, thách thức, nhất là từ sau Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội XII của Đảng, công tác tuyên giáo toàn quốc cũng như công tác tuyên giáo trong cụm các tỉnh đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh phía Bắc đã có nhiều cố gắng, thực hiện một khối lượng công việc rất lớn; góp phần cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn yên tâm, phấn khởi, tin tưởng, triển khai thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2016.

 • Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ mười hai

  Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ mười hai

  (TG) - 1.689 là số lượt người dự đoán đúng tất cả đáp án của Ban Tổ chức trong cuộc thi tuần thứ mười hai. Đây cũng là con số mà bạn Phạm Thị Thanh (Điện Biên) dự đoán chính xác để giành giải Nhất cuộc thi tuần qua.

 • Hà Nam: Cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ chủ chốt

  (TG)-Tỉnh ủy Hà Nam vừa tổ chức Hội nghị cập nhật kiến thức về Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; trưởng, phó Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Thường trực HĐND tỉnh, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Phủ Lý; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng, phó các sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và 170 giám đốc doanh nghiệp.

Tiêu điểm

Dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ

Dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ

Ngày 24/12, đại diện lãnh đạo cùng đông đảo nhân dân tỉnh Phú Yên đã đến Nhà lưu niệm cố Luật sư-Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ ở thành phố Tuy Hòa, dâng hương tưởng niệm nhân 16 năm ngày mất của ông (24/12/1996 - 24/12/2012).