Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Bắc Kạn

Theo đó, Đoàn kiểm tra, giám sát sẽ làm việc tại tỉnh Bắc Kạn từ ngày 25/7 đến ngày 5/8; chia nhóm kiểm tra, giám sát tại các đơn vị chịu giám sát để tổng hợp báo cáo về Ban Chỉ đạo.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Uông Chu Lưu ghi nhận những kết quả của tỉnh Bắc Kạn trong công tác phòng, chống tham nhũng, tránh lãng phí. Đồng chí nhấn mạnh: Thông qua kiểm tra, giám sát để nắm tình hình, đánh giá vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng và kết quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; trọng tâm là thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là những vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; góp phần “nhận diện” và xử lý các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; từ đó chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo. Việc kiểm tra, giám sát bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Uông Chu Lưu nêu rõ nội dung kiểm tra, giám sát cần tập trung vào các vấn đề: Việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nội dung về chống các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống liên quan đến tiêu cực, tham nhũng; việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; công tác quán triệt, triển khai Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng" của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, nhất là thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế của các đơn vị chức năng; công tác thi hành án phần thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng; kết quả xử lý tổ chức, cá nhân sai phạm, có dấu hiệu tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Ủy ban Kiểm tra tỉnh... Các cơ quan, đơn vị thuộc diện được kiểm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ với đoàn công tác theo đúng mục đích, yêu cầu, chương trình đề ra. Việc kiểm tra, giám sát cần thực hiện công khai, minh bạch, công tâm.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất một số nội dung, phương pháp và kế hoạch kiểm tra, giám sát trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn cho biết: Từ năm 2011 đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm gắn với những việc làm cụ thể. Việc kiểm kê, kiểm soát, công khai tài sản được thực hiện nghiêm túc, niêm yết công khai. Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình. Việc phê bình, tự phê bình, giám sát, kiểm tra của các cấp ủy Đảng được chú trọng. Từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã phát hiện và xử lý 29 vụ việc liên quan đến tham nhũng, lãng phí; xử lý, thu hồi hàng chục tỷ đồng, trên 20.000 m2 đất và các tài sản khác… Tuy nhiên, tình hình tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vẫn diễn biến phức tạp, công tác phát hiện và xử lý tham nhũng chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của nhân dân. Một số cấp ủy Đảng chưa quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn mang tính hình thức, chưa hiệu quả.

Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cần tăng cường vai trò của các cấp ủy Đảng, đặc biệt là người đứng đầu; tiếp tục triển khai, quán triệt kế hoạch giám sát, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, người dân trong phòng, chống tham nhũng; kiện toàn bộ máy, tăng cường sự kiểm tra, giám sát của HĐND các cấp về phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí…/.


Mạnh Hà/TTXVN

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Sáng 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp phiên đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018, nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.