Đoàn kiểm tra số 470 của Bộ Chính trị làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Ngày 25/8, Đoàn kiểm tra số 470 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận 24-KL/TW ngày 5/6/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với việc thực hiện Quy chế về bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử theo Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 4/7/2007 của Bộ Chính trị (khóa X). 

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra số 470 của Bộ Chính trị đã thông báo toàn văn dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh đối với Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Kết luận số 24-KL/TW và Quyết định số 68-QĐ/TW của Bộ Chính trị từ tháng 6/2012 đến tháng 3/2017. 

Thay mặt Đoàn kiểm tra, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao những ưu điểm chính trong công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, việc bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử của Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và của cấp ủy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ từ năm 2012 đến nay; chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm cần có chủ trương, biện pháp khắc phục trong thời gian tới; ghi nhận ý kiến thảo luận của tập thể Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ về dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh để đoàn nghiên cứu hoàn thiện báo cáo. 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nghiêm túc tiếp thu, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt hơn công tác quy hoạch, đánh giá, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ trong thời gian tới. Đối với các kiến nghị, đề xuất của Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ, Đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét theo đúng thẩm quyền.

Đỗ Bình (TTXVN)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

(TG) - Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam có nhiều thời kỳ phát triển hết sức rực rỡ nhưng chưa bao giờ phong độ của đất nước, vị thế của dân tộc lại được khẳng định mạnh mẽ như bây giờ. Công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, tăng cường xung lực cho đời sống xã hội, cải thiện đáng kể và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.