Nâng cao sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tập trung phát triển kinh tế- xã hội

Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp liên quan các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền. Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, phát triển cảng biển, phát triển du lịch, phát triển y tế, giáo dục... Tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung xử lý và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các địa phương, đơn vị… Công tác xây dựng Đảng, công tác nội chính, an ninh, công tác phòng chống tham nhũng, công tác dân vận được đặc biệt chú trọng thực hiện. 

Trong 9 tháng năm 2017, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đạt kết quả khá, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  đề ra. Cụ thể: 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 48.656 tỷ đồng, đạt 73% dự toán cả năm, tăng 7,8% so cùng kỳ năm 2016, thu hút đầu tư nước ngoài có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa và thể dục - thể thao đều triển khai kịp thời. Hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, các chính sách đối với người lao động, người có công, người nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số và các đối tượng bảo trợ xã hội... được quan tâm thực hiện. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định./. 

* Ngày 12/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng năm 2017; thông qua các giải pháp nâng cao sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong phát triển kinh tế- xã hội, phòng chống tham nhũng... Theo đó, thời gian tới, các cấp ủy Đảng của Đảng bộ tỉnh Long An  tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò trong việc thực hiện các giải pháp có hiệu quả quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; các chỉ tiêu kinh tế- xã hội và từng lĩnh vực của năm 2017; nâng cao khả năng dự báo tình hình kinh tế - xã hội, phân tích xử lý thông tin một cách chính xác để kịp thời xây dựng kế hoạch và các cơ chế chính sách phù hợp. 

Tỉnh Long An tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tỉnh tập trung tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động các khu, cụm công nghiệp và đầu tư công. Tỉnh Long An giữ ổn định tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm, ngư nghiệp, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh thông qua tăng năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng; nhân rộng các mô hình “Cánh đồng lớn”, các mô hình sản xuất hiệu quả; đầu tư phát triển các vùng sản xuất chuyên canh, quan tâm thu hút đầu tư vào nông nghiệp. Tỉnh tăng cường chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, ưu tiên ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm tạo đột phá trong tăng năng suất, chất lượng nông sản. 

Long An tập trung đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất nông lâm ngư nghiệp; ưu tiên các lĩnh vực sản xuất phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả hoạt động các khu, cụm công nghiệp; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp, phát triển các ngành và sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, giá trị xuất khẩu lớn.. 


Tỉnh thực hiện hiệu quả Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và tạo nguồn ở trong nước, nước ngoài; mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020, nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh... 

Năm 2017, Long An phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt gần 10%; sản lượng lương thực khoảng 2,6 triệu tấn thóc; giá trị xuất khẩu gần 5 tỷ USD; giải quyết việc làm mới cho hơn 30 ngàn lao động nông thôn; thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng/người/năm có thêm 8 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới. 

TG tổng hợp

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Theo công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong rà soát công tác bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ báo cáo Thủ tướng kết quả rà soát sau ngày 28/2.