Thành ủy Cần Thơ: Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2016.
Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2016.

Công tác tuyên giáo Cần Thơ năm 2016 đã tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả đó là: Bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, chủ động tham mưu có hiệu quả công tác học tập quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy. Phối hợp sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, qua đó tuyên dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tham mưu xây dựng các Nghị quyết chuyên đề thực hiện chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015-2020 như: Nghị quyết 02-NQ/TU, Nghị quyết 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Tham mưu cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và thành phố; tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; triển khai học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Phối hợp các ngành chức năng định hướng thông tin dư luận; quản lý các hoạt động báo chí trên địa bàn; nắm bắt, đánh giá tình hình diễn biến tư tưởng, “diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch… Phối hợp các cấp, các ngành thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực khoa giáo, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; công tác nghiên cứu điều tra dư luận xã hội; công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác tuyên giáo ở các địa phương, tiêu biểu như: đổi mới phương pháp, hình thức triển khai Nghị quyết của Đảng bộ đến cán bộ, đảng viên trong diện miễn sinh hoạt; điểm mới trong tổ chức hội thi tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ; công tác kiểm tra nhận thức lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên; công tác chính trị, tư tưởng thông qua việc tổ chức Tết quân dân; công tác tuyên giáo trong đồng bào dân tộc…

Hội nghị cũng nhìn nhận công tác tuyên giáo năm 2016 còn những hạn chế như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ có mặt còn hạn chế; triển khai chỉ thị, nghị quyết, công tác tuyên giáo còn chậm đổi mới; đội ngũ báo cáo viên trình độ chưa đồng đều, kỹ năng chưa đáp ứng yêu cầu; công tác nắm bắt thông tin chưa sâu, đấu tranh các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng internet chưa có bài viết phản bác kịp thời; tính kế hoạch, tính chiến đấu, tính thuyết phục của công tác tư tưởng chưa ngang tầm nhất là trong sinh hoạt chi bộ; một số báo chí, chương trình phát thanh truyền hình nặng về mặt thông tin tiêu cực; việc đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số nơi còn mang hình thức, chưa thường xuyên liên tục, thiếu kiểm tra, đôn đốc, giám sát…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành Tuyên giáo thành phố đạt được trong năm qua, nhất là việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu, triển khai đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017, đồng chí Phạm Văn Hiểu yêu cầu: Ngành tuyên giáo thành phố bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, của từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị tham mưu kịp thời cho cấp ủy trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng; giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW, Kết luận số 07-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; giáo dục truyền thống của dân tộc, địa phương cho thế hệ trẻ; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là tham mưu chương trình, kế hoạch tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quan tâm công tác nắm bắt dư luận xã hội, nắm bắt tình hình; đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại các âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phối hợp quản lý tốt thông tin báo chí trên địa bàn về công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực; kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên; thực hiện tốt vai trò cán bộ tuyên giáo phải là cầu nối giữa cấp ủy đảng với đảng viên và nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố trong năm 2017…

Thay mặt tập thể lãnh đạo và cán bộ ngành tuyên giáo thành phố, đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cảm ơn sự góp ý xây dựng của các đại biểu, tiếp thu những ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Hiểu và sẽ cụ thể hóa các nhiệm vụ, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã khen thưởng cho 32 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2016; khen thưởng 8 tập thể, 8 cá nhân đạt thành tích xuất sắc và thành tích tốt trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2016; và khen thưởng chuyên đề cho 4 tập thể có thành tích trong sáng tạo tuyên truyền hiệu quả.

Võ Tấn Vĩnh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Sáng 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp phiên đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018, nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.