Những vấn đề lý luận về công tác phụ nữ ở Việt Nam trong tình hình mới

Hội thảo nhằm tổng hợp bước đầu các vấn đề lý luận, lý thuyết về công tác phụ nữ, trao quyền cho phụ nữ; phân tích các quan điểm, chính sách về công tác phụ nữ; thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực; và bàn luận về vai trò, nội dung, phương thức của Hội trong bối cảnh mới mục đích tổng kết thực tiễn công tác phụ nữ, góp phần xây dựng cơ sở lý luận về công tác phụ nữ trong giai đoạn hiện nay; làm cơ sở cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong chỉ đạo phong trào phụ nữ và xây dựng, tổ chức các hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Tham dự Hội thảo có các đại biểu nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bộ, ban ngành TW, các Viện Nghiên cứu, cơ sở giáo dục đầu ngành, các nhà lý luận và khoa học có uy tín về các lĩnh vực xã hội, phụ nữ, bình đẳng giới cùng các chuyên gia, cán bộ, giảng viên đến từ Hội đồng lý luận trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Học viện Phụ nữ Việt Nam…

Tại Hội thảo, các đại biểu sẽ tập trung phân tích về cơ sở lý luận và tổng kết thực tiễn các nội dung cơ bản của công tác phụ nữ gồm: Những vấn đề lý luận, lý thuyết về phụ nữ và công tác phụ nữ; Bối cảnh, động thái chi phối đến yêu cầu đổi mới công tác phụ nữ trong bối cảnh mới; Những vấn đề cụ thể về nữ quyền và đổi mới công tác của Hội phụ nữ và Những nội dung thực tiễn về công tác phụ nữ quan trọng, phổ biến cần được tổng kết, phát triển thành lý luận.

Hội thảo đã nghe 30 báo cáo khoa học và bài tham luận được đầu tư, bàn luận khá sâu sắc về các chủ đề có liên quan như: quan điểm của Đảng, chủ nghĩa Mác – Lê nin về công tác phụ nữ, các lý thuyết về quyền của phụ nữ, các vấn đề đặt ra liên quan đến gia đình, thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực, đổi mới và phát triển tổ chức Hội... 

Hội LHPN Việt Nam là một tổ chức chính trị xã hội có hơn 15 triệu hội viên, hệ thống tổ chức bộ máy từ trung ương đến cơ sở với bề dày truyền thống gần 90 năm. Hoạt động thực tiễn của Hội rất đa dạng, đáp ứng nhu cầu và thu hút được đông đảo phụ nữ tham gia. Tuy nhiên, đứng trước những thay đổi nhanh chóng của xã hội và yêu cầu ngày càng cao của đất nước trong quá trình đổi mới và hội nhập toàn diện, các cấp Hội không tránh khỏi lúng túng trong xử lý các vấn đề nảy sinh cũng như định hướng mô hình tổ chức và hoạt động cho phù hợp với tình hình mới. Tuy vậy, xã hội vẫn nhìn nhận một cách định kiến là nặng tính phong trào, tính kinh nghiệm, thiếu tính khoa học và chuyên môn thấp. Thực tế là công tác tổng kết thực tiễn; xác định cơ sở lý luận cho đổi mới nội dung, phương thức và đề xuất các mô hình hoạt động Hội chưa được coi trọng nên các cấp Hội còn lúng túng trong xử lý các vấn đề nảy sinh cũng như định hướng mô hình tổ chức và hoạt động cho phù hợp với tình hình mới. 

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho rằng: “Lý luận về công tác phụ nữ vẫn còn là vấn đề vô cùng mới mẻ mặc dù thực tiễn công tác phụ nữ, nhất là phong trào phụ nữ ở Việt Nam rất đa dạng và có bề dày lịch sử. Chúng tôi xác định hội thảo khoa học lần này mới chỉ là bước đầu; trong thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Tạp chí Cộng sản và các cơ quan khoa học xã hội hàng đầu ở Việt Nam để tổ chức các hội thảo, hoạt động khoa học vì mục tiêu xây dựng và phát triển đầy đủ cơ sở lý luận về công tác phụ nữ trong tình hình mới”./.

Tuấn Đạt

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động Năm APEC Việt Nam 2017

Đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động Năm APEC Việt Nam 2017

(TG)- Định hướng tuyên truyền Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc tháng 8/2017, đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, việc nước ta đảm nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2017 thể hiện sự tín nhiệm cao của cộng đồng quốc tế, đồng thời khẳng định tầm nhìn chiến lược của Việt Nam về tương lai châu Á - Thái Bình Dương.