Đón đọc Tạp chí Tuyên giáo số tháng 10

Chuyên mục Định hướng công tác tuyên giáo với các bài viết: Tạo khí thế mới, động lực mới cho sự nghiệp đổi mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Bài học về công tác đánh giá cán bộ qua tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của tác giả Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi với các bài viết: Cách mạng Tháng Mười vĩ đại đối với cách mạng Việt Nam – Nhìn từ tầm vóc lịch sử và lát cắt văn hóa của PGS. TS. Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để phát triển kinh tế nhanh và bền vững của PGS. TS. Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Những vấn đề đặt ra trong công tác phụ nữ hiện nay của tác giả Nguyễn Thanh Cầm, Trưởng ban Chính sách – Luật pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hồ Chí Minh với việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của TS. Văn Thị Thanh Mai và ThS. Lê Hải An; Hiểu về phản biện xã hội của PGS. TS. Phạm Xuân Hảo.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với bài viết: Học và làm theo Bác gắn với công tác xây dựng Đảng ở Ninh Thuận của Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Ninh Thuận Nguyễn Minh Trứ; Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác dân vận của TS. Nguyễn Hữu Lập, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng.

Chuyên mục Thực tiễn-Kinh nghiệm với các bài viết: Tây Ninh nỗi lực đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh Phạm Hùng Thái; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội của TS. Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chuyên mục Văn hóa-Văn nghệ giới thiệu các bài viết: Xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước của PGS. TS. Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Chuyên mục Những vấn đề xã hội với các bài viết: Vai trò của tín ngưỡng trong đời sống xã hội ở Việt Nam hiện nay của tác giả TS. Nguyễn Ngọc Mai, Viện Nghiên cứu Tôn giáo; Cách xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động và cách tính mức lương hưu mới của tác giả Nguyễn Trí Đại, Trưởng ban Thu, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với sự phát triển nền hành chính nhà nước  của tác giả Phạm Ngọc Hòa, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, khu vực IV; Xây dựng môi trường xã hội hướng tới “Già hóa năng động” của GS. TS. Nguyễn Đình Cử, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Dân số, Gia đình và Trẻ em; Nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật quản lý biên giới quốc gia trên đất liền của Thiếu tá Phạm Thị Thanh Huế, Học viện Quốc phòng. 

Tin hoạt động ngành Tuyên giáo, Hộp thư tòa soạn.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc./.

Nhật Minh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(TG)-Ngày 23/3, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.