Đón đọc Tạp chí số 12/2016

Chuyên mục Định hướng công tác tuyên giáo với các bài viết: “Xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự là đạo đức, là văn minh”  của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Bài phỏng vấn đồng chí Mai Văn Ninh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương với tiêu đề“Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới” ; “Đổi mới, tăng cường lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng” của PGS.TS. Phạm Văn Linh.

Đề cập đến các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, TS. Bùi Thế Đức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương có bài viết “Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.

Hướng về dịp kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến, Tạp chí đăng tải bài viết “Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, UV Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi với các bài viết: “Phát huy vai trò khoa học xã hội và nhân văn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”  của GS.TS. Phùng Hữu Phú; “Để ban tuyên giáo đảng ủy cấp xã làm tốt công tác tư tưởng ở cơ sở” của Ths.Phạm Văn Hiến; “Làm thế nào để sử dụng hiệu quả kết quả điều tra, nghiên cứu dư luận xã hội?”  của TS. Đỗ Thanh Hà; “Xây dựng Đảng về đạo đức”  của PGS.TS. Bùi Đình Phong.

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các bài viết: “Hải Dương: Làm theo gương Bác, thi đua đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới” của đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; “Nghĩa tình – Giá trị đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh  của tác giả Thân Thị Thư.

Chuyên mục Thực tiễn-Kinh nghiệm với các bài viết “Hưng Yên văn hiến, cách mạng và đổi mới phát triển” của đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, UV Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; “Lấy phát triển sản xuất làm gốc trong xây dựng nông thôn mới ở Bắc Giang” của tác giả Cao Nguyên.

Chuyên mục Văn hóa-Văn nghệ giới thiệu bài viết “Hội nhập quốc tế về văn hóa hiện nay” của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên.

Chuyên mục  Những vấn đề xã hội với các bài viết “Thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo đảm trật tự an toàn giao thông” của tác giả Khuất Việt Hùng; “Chính sách phát triển kinh tế xanh và bảo vệ môi trường ở Việt Nam” của PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh.

Chuyên mục Thông tin tư liệu với bài viết “Thấy gì từ cục diện chính trị thế giới trong năm 2016” của Lê Thế Mẫu và Tin hoạt động ngành, Hộp thư bạn đọc.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc./.

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…