• Thư gửi cộng tác viên

  Thư gửi cộng tác viên

  (TG)- Trong tháng 9 - 2013, Tạp chí đã nhận được tin, bài, ảnh của nhiều cộng tác viên trên mọi miền đất nước. Tòa soạn trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được các bài viết của các cộng tác viên trong thời gian tới.

 • Đón đọc Tạp chí Tuyên giáo số 8/2013

  Đón đọc Tạp chí Tuyên giáo số 8/2013

  (TG) - Nhân kỷ niệm 83 năm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (1/8/1930 – 1/8/2013), Tạp chí Tuyên giáo số 8 có đăng tải các bài viết sâu sắc như: Tiếp nối con đường Tháng Tám; Phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong thời kỳ mới; Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ lý luận chính trị, báo chí và truyền thông…

 • Hộp thư CTV tháng 8-2013

  Hộp thư CTV tháng 8-2013

  (TG)- Trong tháng 8-2013, Tạp chí đã nhận được tin, bài, ảnh của nhiều cộng tác viên trên mọi miền đất nước. Tòa soạn trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được các bài viết của các cộng tác viên trong thời gian tới. Tin, bài, ảnh xin gửi về Tạp chí Tuyên giáo, 49 Phan Đình Phùng, Hà Nội; email: tctg@tuyengiao.vn.

 • Đón đọc Tạp chí Tuyên giáo số 7/2013

  Đón đọc Tạp chí Tuyên giáo số 7/2013

  (TG) - Nội dung Tạp chí Tuyên giáo số 7/2013 có một số bài viết đáng chú ý như: Đổi mới công tác vận động quần chúng thông qua tuyên truyền miệng; Rất cần một lối ra cho giáo dục đại học; Người đứng đầu và phong trào quần chúng; Để việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào nề nếp, tự giác; Bản sắc dân tộc trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII…

 • Hộp thư Cộng tác viên

  Hộp thư Cộng tác viên

  (TG) - Tuần qua, Tòa soạn đã nhận được nhiều tin, bài của các Cộng tác viên. Tòa soạn đã đăng tải trên Tạp chí Tuyên giáo điện tử. Một số ít tin, bài còn sơ sài, hoặc được gửi về Tòa soạn quá muộn so với thời điểm diễn ra sự kiện nên Tòa soạn không thể sử dụng được.