Nghệ An: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

Tỉnh Nghệ An hiện có 5.018 báo cáo viên các cấp và khoảng 10.233 tuyên truyền viên tại cơ sở. Tỉnh coi trọng việc kiện toàn, củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; đồng thời quan tâm hơn đến chế độ, chính sách, phương tiện làm việc cho đội ngũ báo cáo viên… 

Tại Nghệ An, hiệu quả của việc tuyên truyền miệng đã được khẳng định, đó là cung cấp và định hướng thông tin chính thống đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; phổ biến kịp thời, chính xác chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương; giải đáp nhiều vấn đề dư luận quan tâm... 

Tuy nhiên, theo đánh giá của Tỉnh ủy Nghệ An, công tác tuyên truyền miệng vẫn tồn tại một số hạn chế, bất cập như: Sự quan tâm của một số cấp ủy và Ban Tuyên giáo các cấp đối với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên có lúc, có nơi chưa sâu sát, đúng mực; phương thức tuyên truyền miệng còn nặng một chiều từ trên xuống, ít chú ý trao đổi, đối thoại trực tiếp. Số lượng báo cáo viên, truyên truyền viên đông nhưng chưa phát huy hết khả năng, hầu hết là hoạt động kiêm nhiệm nên chưa tham gia thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được phân công... 

Khắc phục tình trạng trên, tỉnh Nghệ An tập trung tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, coi tuyên truyền miệng vẫn là hình thức không thể thay thế trong thời kỳ bùng nổ thông tin. 

Tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng; chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; kết hợp tuyên truyền miệng với các hình thức tuyên truyền khác để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới. 

Tỉnh Nghệ An cũng kiến nghị Trung ương có chủ trương để các cơ quan liên quan ban hành cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện cho công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở ở cấp xã, các huyện miền núi. Hàng năm tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền miệng các kỹ năng tiếp cận, thu thập, xử lý thông tin.../. 

Nguyễn Văn Nhật/TTXVN 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…