Công tác tuyên truyền miệng: thiết thực, nhanh nhạy, hiệu quả

 Có thể khẳng định, cùng với các mặt công tác thuộc lĩnh vực tuyên giáo, công tác tuyên truyền miệng đã góp phần thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu: ổn định chính trị, xã hội; phát triển kinh tế, văn hóa; đối ngoại; quốc phòng - an ninh...

Công tác tham mưu về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên ngày càng được chú trọng và bảo đảm chất lượng.

Ban Tuyên giáo Trung ương từng bước nâng cao chất lượng Hội nghị Báo cáo viên Trung ương. Trong đó, có nhiều đổi mới trong việc xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung các chuyên đề đảm bảo tính thời sự, kịp thời định hướng tư tưởng, đáp ứng nhu cầu bức thiết về thông tin, được đội ngũ báo cáo viên các cấp ghi nhận.

Có thể nhận thấy, Ban Tuyên giáo Trung ương đã linh hoạt trong việc lựa chọn hình thức tổ chức hội nghị báo cáo viên theo hình thức trực tiếp, trực tuyến và luân phiên. Các báo cáo viên tại hội nghị đều là các nhà khoa học, nhà quản lý có kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn sâu, có kỹ năng thuyết trình đến báo cáo, thông tin tại hội nghị. Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo của Ban đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, các cộng tác viên cung cấp nguồn tài liệu phong phú cho công tác tuyên truyền miệng, đội ngũ báo cáo viên. Nền nếp tham dự hội nghị cũng được quan tâm, tăng cường quản lý.

Ở địa phương, hầu hết các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã tiến hành đổi mới, nâng cao chất lượng hội nghị báo cáo cáo viên hằng tháng của cấp mình tổ chức, đảm bảo sự thông suốt về thông tin định hướng tới cơ sở. Hàng tháng, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã duy trì tổ chức Hội nghị báo cáo viên tại hai miền. Các tỉnh như Bắc Ninh, Sơn La, Phú Thọ, Nghệ An đã tiếp sóng Hội nghị báo cáo viên trực tuyến lên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Từ tháng 4-2016, tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tới cấp huyện. Hằng năm, tỉnh Thái Bình đã tổ chức 2 Hội nghị báo cáo viên toàn tỉnh, đối tượng triệu tập tới báo cáo viên cấp xã. Tỉnh Sơn La đã tổ chức 3 Hội nghị luân phiên ở các huyện, thị xã.

Ngay từ khi bước vào nhiệm kỳ Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Tuyên giáo Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã kiện toàn đội ngũ báo cáo viên Trung ương, cẩp tỉnh, cấp huyện đảm bảo số lượng và chất lượng; đồng thời ban hành Quy chế Hoạt động của báo cáo viên của Đảng ở cấp mình nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đặc biệt, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên đã dược đẩy mạnh. Tháng 3/2016, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc Tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng cho 328 đồng chí lãnh đạo Ban tuyên giáo, Trưởng phòng Thông tin công tác tuyên giáo, Phòng Tuyên truyền, Phòng Báo cáo viên thuộc Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Trong năm, nhiều tỉnh ủy, thành ủy đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên; tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng các cấp và chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp cơ bản đi vào nền nếp, tích cực tuyên truyền, đưa quan điểm, đường lối của Đảng, chỉnh sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần nhân rộng cái tốt, đẩy lùi cái xấu.

Hằng tháng, sau Hội nghị Báo cáo viên Trung ương do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp mình, triển khai các nội dung theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Trung ương và cấp ủy cùng cấp.

Đội ngũ Báo cáo viên Trung ương thực sự là lực lượng nòng cốt trong việc triển khai công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên ở ngành, địa phương, đơn vị. Nhiều đồng chí sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, kết hợp diễn giảng với hình ảnh sinh động, tạo ấn tượng, thuyết phục người nghe. Những sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước và thế giới được đội ngũ báo cáo viên thông tin kịp thời tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phẩn ổn định tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Trong quá trình hoạt động, đội ngũ báo cáo viên đã coi trọng đối thoại, chú trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp, ghi nhận và phản ánh kịp thời những vấn đề mà dư luận xã hội đang quan tâm với cấp ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương. Một số đồng chí đã đối thoại, giải đáp những kiến nghị, băn khoăn của người nghe ngay tại hội nghị.

Cụ thể, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị xây dựng đường dây nóng, nhận và xử lý thông tin dư luận xã hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp tham mưu để các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, đồng thời chỉ đạo cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ Ban Tuyên giáo các cấp triển khai tuyên truyền và định hướng tuyên truyền mạng xã hội... để đấu tranh với những thông tin sai trái, nhân rộng việc tốt.

Phương tiện phục vụ công tác tuyên truyền miệng ngày càng được đầu tư nâng cấp.

Có thể nhận thấy, hội trường tổ chức hội nghị báo cáo viên ở nhiều ngành, địa phương được trang bị máy chiếu, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại. Nhiều tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc  Trung ương trang bị máy tính xách tay cho đội ngũ báo cáo viên, góp phần nâng cao chất lượng, tính thuyết phục của công tác tuyên truyền miệng. Hệ thống cơ ở hạ tầng ngày càng được đầu tư theo hướng hiện đại đáp ứng cả nhu cầu của các loại hình hội nghị, nhất là hội nghị trực tuyến. Chất lượng hình ảnh, âm thanh tại các điểm cầu cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được nêu trên, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2016 còn có một số hạn chế như công tác kiện toàn tổ chức và quản lý, hướng dẫn hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp còn nhiều bất cập. Đội ngũ báo cáo viên các cấp đông nhưng chưa mạnh, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ còn nhiều hạn chế, nhất là cấp huyện và xã. Công tác tổ chức, quản lý đội ngũ chưa thật sự chặt chẽ…

Bước sang năm 2017, công tác tuyên truyền miệng tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn, yêu cầu của công tác tư tưởng; chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mặt của công tác tuyên truyền miệng, theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả để đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới; góp phần quan trọng vào thực hiện tốt phương hướng công tác tuyên giáo năm 2017.

Cụ thể, trong năm 2017, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tham mưu để các cấp ủy đảng tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TW “về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Tiếp tục tuyên truyền, thống nhất về nhận thức của các cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở, tất cả cán bộ, đảng viên có trách nhiệm làm nhiệm vụ tuyên truyền miệng; kịp thời thông tin và định hướng tư tưởng cho nhân dân ở nơi công tác và cư trú, coi đó là một tiêu chuẩn để đánh giá phẩm chất chính trị của mỗi đảng viên.

Thứ hai, xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng khóa XII; các nghị quyết của Quốc hội khóa XIV, các nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước và quốc tế.

Thứ ba, tiến hành Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW. Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đảng tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW và ban hành văn bản về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; góp phần đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn tình trạng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ đạt hiệu quả.

Thứ tư, công tác tuyên truyền miệng cần phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, sở, ngành để xây dựng đội ngũ chuyên gia làm giảng viên tại các hội nghị báo cáo viên. Khắc phục cơ bản tình trạng thiếu hụt hoặc chậm thông tin, bảo đảm tính định hướng, kịp thời, nhất là khi xuất hiện các sự kiện, vấn đề có tính phức tạp, nhạy cảm thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội và tác động mạnh tới tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền miệng từ Trung ương tới địa phương theo hướng phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại, thông tin hai chiều. Kết hợp hài hòa các hình thức tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương theo hình thức trực tiếp, trực tuyến và luân phiên tại các địa phương...

Thứ năm, nâng cao chất lượng tham mưu giúp Lãnh đạo Ban tuyên giáo các cấp định hướng công tác tuyên truyền miệng trong tháng, quý và năm. Tổ chức nắm bắt diễn biến tâm trạng, tư tưởng, dư luận xã hội qua nhiều kênh thông tin, kịp thời phản ánh và tham mưu các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn.

Thứ sáu, tham mưu giúp Thường trực cấp ủy tiếp tục xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp theo hướng: Chọn những đồng chí có năng lực làm công tác tuyên truyền miệng, có thời gian để tham gia hoạt động báo cáo viên; ưu tiên các đồng chí công tác ở Ban Tuyên giáo, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện... Kết hợp hài hòa giữa đội ngũ báo cáo viên lâu năm với đội ngũ cán bộ trẻ, kế cận; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ báo cáo viên các cấp.

Thứ bảy, tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động của Trung tâm/Phòng Thông tin công tác tuyên giáo, Phòng Báo cáo viên thuộc Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên các cấp, nhất là ở cơ sở. Biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên.

Chắc chắn, với những đổi mới mạnh mẽ trong nội dung, phương thức công tác tuyên truyền miệng từ Trung ương tới địa phương theo hướng phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại, thông tin hai chiều, công tác tuyên truyền miệng sẽ đạt những kết quả thiết  thực, góp phần triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII vào cuộc sống.

Giao TuyếnGửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Theo công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong rà soát công tác bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ báo cáo Thủ tướng kết quả rà soát sau ngày 28/2.