Quảng Ninh: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Yến Hoa)
Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Yến Hoa)

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Tiến Dương -  Phó Giám đốc Sở Nội vụ cung cấp nội dung về thực trạng tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh. Đồng chí cũng nêu rõ về những nội dung của Kế hoạch số 611/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh thực hiện chủ đề năm 2017 về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh” trên địa bàn tỉnh; các giải pháp để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; công tác tổ chức thực hiện chủ đề năm 2017.

Tiếp đó, lãnh đạo Sở Y tế đã báo cáo những thành tựu, kết quả nổi bật của ngành Y tế tỉnh trong thời gian qua; nhiệm vụ, giải pháp phát triển trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Cẩm, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phổ biến, quán triệt một số Chương trình, Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh; việc thực hiện chủ đề năm 2017 của tỉnh. Định hướng thông tin tuyên truyền trong tháng 4/2017, đồng chí Phạm Hồng Cẩm đề nghị các báo cáo viên, các đảng bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền Chương trình hành động số 11- CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc triển khai thực hiện những việc làm thiết thực hướng tới kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tiếp tục quán triệt việc thực hiện các đột phá chiến lược, trong đó có các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 13/3/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh với 05 quan điểm, 07 mục tiêu, 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm chủ đề công tác năm 2017, chú trọng việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức thực thi công vụ; tăng cường các biện pháp giáo dục, tuyên truyền về thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ đối với tổ chức và cá nhân, có cơ chế giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức...

Tiếp tục quan tâm, tích cực tuyên truyền 12 nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy; công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo; tuyên truyền quán triệt Chỉ thị số 16-CT/TU về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018-2023; hưởng ứng tháng Thanh niên, về Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.../.

Yến Hoa

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Theo công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong rà soát công tác bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ báo cáo Thủ tướng kết quả rà soát sau ngày 28/2.