Đồng Tháp: Tăng cường tuyên truyền công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, đồng chí Lê Thị Kim Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị và 657 đại biểu tham dự Hội nghị.

Thông tin về thực trạng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cả nước và của Tỉnh thời gian qua, đồng chí Nguyễn Văn Đằng, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ cho biết: hiện nay, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên cả nước được thực hiện khá đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét và đạt được một số kết quả đáng kể. Tại Đồng Tháp, sau khi Ban Nội chính Tỉnh uỷ được tái thành lập từ tháng 5/2013, các cơ quan nội chính từng bước được quan tâm kiện toàn về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hoạt động phòng, chống tham nhũng, lãng phí ngày càng hiệu quả hơn; Tỉnh uỷ đã quan tâm chỉ đạo đưa nội dung phòng, chống tham nhũng, lãng phí làm tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chi bộ, cán bộ, đảng viên và giới thiệu, đề bạt, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý; công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện kịp thời… Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí vẫn còn nhiều hạn chế. Do đó, để nâng cao hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các cấp uỷ đảng cần tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân về những chủ trương, giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; những kết quả đạt được trong thời gian qua, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước, xây dựng Đảng và kiện toàn bộ máy Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện quyền dân chủ của Nhân dân.

Về thực trạng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng thời gian qua, đồng chí Phan Văn Lẹ, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ cho biết: hiện nay, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp uỷ cùng cấp; chủ động tham mưu giúp cấp uỷ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ do cấp uỷ giao với chất lượng, hiệu quả cao, góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp uỷ chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kiểm tra, giám sát; một số cuộc kiểm tra, giám sát còn hình thức, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả còn hạn chế; nội dung kiểm tra còn dàn trải, thiếu trọng tâm, chủ yếu kiểm tra việc triển khai, quán triệt nghị quyết, chưa đánh giá được hiệu quả tổ chức thực hiện, nhất là công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Có thể nói, công tác kiểm tra, giám sát có tác dụng trực tiếp và có ý nghĩa sâu sắc trong việc nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; góp phần tích cực vào việc củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh và thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Vì vậy, các cấp uỷ đảng cần tăng cường thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt quy chế phối hợp với các tổ chức đảng, đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và các nội dung tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. 

Đồng chí Kiều Thế Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã thông tin với đại biểu dự hội nghị về kết quả giải quyết sự cố môi trường biển gây hải sản chết bất thường tại một số tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế: Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã tích cực thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường tại các tỉnh miền Trung. Để tiếp tục triển khai khắc phục sự cố, Chính phủ đưa ra nhiều giải pháp, trong đó chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có sự cố phối hợp đẩy nhanh việc xác định đối tượng bị thiệt hại, tiến độ bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, khôi phục sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển; đồng thời giám sát chặt chẽ quá trình khắc phục hậu quả vi phạm và việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; các cơ quan báo chí, truyền thông đưa tin trung thực, khách quan và chính xác, tập trung nêu bật những kết quả đạt được trong việc khắc phục hậu quả xảy ra, việc chi trả bồi thường và hỗ trợ sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng; các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp đưa tin sai sự thật, tích cực đấu tranh với các hành động tiêu cực, cố tình gây rối, phá hoại an ninh trật tự, an toàn xã hội…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Loan đề nghị các cấp uỷ đảng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong Tỉnh tập trung thông tin tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của cả nước, nhất là tuyên truyền kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017) gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh trong năm 2017, tuyên truyền các kết quả trong công tác đấu tranh phòng chống, tham nhũng, lãng phí và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng thời gian qua; trong đó, công tác tuyên truyền phải góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. 

Các đơn vị, địa phương cần thường xuyên quan tâm công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của từng địa phương; các vấn đề bức xúc, thu hút sự quan tâm, chú ý của Nhân dân. Đồng thời, căn cứ tình hình thực tiễn, bổ sung các nội dung tuyên truyền cho phù hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Thảo Trang
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…