Hà Tĩnh: Tích cực phòng chống thông tin xấu, độc trên mạng Internet

Đồng chí Lê Đình Sơn, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nói chuyện với ĐVTN tại Khu mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập
Đồng chí Lê Đình Sơn, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nói chuyện với ĐVTN tại Khu mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Từ thực tế, các trang mạng xã hội đã mang lại rất nhiều tiện ích và sức hấp dẫn với đông đảo thanh niên, vì tính cập nhật, nội dung phong phú, đa dạng. Nếu biết khai thác sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích phục vụ cuộc sống con người. Đặc biệt là thông qua các trang mạng xã hội có thể chia sẽ thông tin, giao lưu tình cảm, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của địa phương đến đông đảo đoàn viên, thanh niên. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục về truyền thống, đạo đức lối sống, nhân cách, trách nhiệm xã hội cho thế hệ trẻ... Tuy nhiên, bên cạnh những thông tin bổ ích, có giá trị đối với xã hội thì trôi nổi trên mạng là vô số thông tin xấu, độc hại; đó là những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, bóp méo sự thật, hoặc có một phần sự thật nhưng được đưa tin với mục đích tiêu cực, hay là phân tích và định hướng dư luận bằng những luận điệu sai trái thù địch, kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc...

Hiện nay, Hà Tĩnh có gần 40 vạn đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) - một lực lượng đông đảo thường xuyên sử dụng, truy cập internet với nhiều mục đích khác nhau. Từ thực trạng đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã triển khai các biện pháp, chủ động ứng phó và phòng, chống các thông tin xấu, độc trên mạng internet trong ĐVTN trên địa bàn với nhiều cách làm sáng tạo, bước đầu mang lại những hiệu quả tích cực, cụ thể:

Một là, đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đoàn lập trang Facebook (tên miền: tuổi trẻ + tên đơn vị) và kết nối với hệ thống Facebook của tổ chức Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện và ĐVTN tại địa phương, đơn vị mình. 

Hai là, tổ chức các lớp tập huấn bài bản, quy định, hướng dẫn cụ thể về cách thức, nội dung thông tin đăng tải trên các trang Facebook của tổ chức Đoàn cho đội ngũ cán bộ Đoàn. 

Ba là, chỉ đạo Ban quản trị các trang mạng xã hội của các tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn thường xuyên đăng tải, cập nhật các thông tin chính thống về tình hình kinh tế, xã hội của đất nước, của tỉnh, các tin hoạt động Đoàn, Hội, Đội; nêu gương người tốt việc tốt, mô hình hay, cách làm mới sáng tạo, đồng thời tăng cường gửi tin, bài và hình ảnh về website tinhdoanhatinh.vn và Facebook Tỉnh đoàn.

Bốn là, Tỉnh Đoàn thành lâp Tổ giám sát việc sử dụng các trang mạng xã hội và nắm bắt dư luận, diễn biến tư tưởng trong ĐVTN trên mạng internet gồm 28 thành viên. Tổ giám sát đã tiến hành nhắc nhở các hành vi vi phạm của ĐVTN, nhất là học sinh, sinh viên trên địa bàn trong sử dụng internet, đặc biệt là tham gia mạng xã hội; có biện pháp phù hợp nhắc nhở, vận động tháo gỡ các trường hợp chia sẻ, đăng tải các thông tin không chính thống.

Năm là, tích cực đấu tranh, phản biện các thông tin tiêu cực, thiếu tính xây dựng và thông tin kịp thời cho các cơ quan chức năng về các nguồn tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội.

Với cách làm đó, hiện nay 21/21 huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và 262 Đoàn xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà Tĩnh đã thành lập trang thông tin của Đoàn trên mạng xã hội facebook và hoạt động khá hiệu quả. Thông qua các biện pháp tuyên truyền và hệ thống website, trang facebook trong hệ thống tổ chức Đoàn từ tỉnh đến đến cơ sở, các cấp bộ Đoàn đã hướng dẫn, tư vấn cho ĐVTN những kiến thức, kỹ năng để sử dụng internet đúng cách, hiệu quả và có văn hóa, đồng thời thường xuyên tuyên truyền để ĐVTN thấy rõ tính hai mặt của internet, mạng xã hội và luôn nêu cao tinh thần cảnh giác với những âm mưu kích động, chống phá của các thế lực thù địch. Các cấp bộ Đoàn đã tạo nên những cao điểm tuyên tuyền, hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội gắn với những sự kiện lớn của quê hương, đất nước, của Đoàn và trực tiếp, bám nắm cơ sở nhắc nhở, chấn chỉnh những ĐVTN vi phạm, đặc biệt là trong những thời điểm nóng, khi các thế lực thù địch lợi dụng để tập trung tuyên truyền, kích động chống phá vào các dịp sau sự cố môi trường biển, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đại hội lần thứ XII của Đảng…

Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác phòng, chống thông tin xấu độc trên mạng internet đối với thanh thiếu niên nói chung, thanh niên Hà Tĩnh nói riêng hiện nay đang là một yêu cầu cấp thiết. Đồng thời đây cũn là một lĩnh vực hết sức phức tạp và còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Một số đơn vị chưa nhận thức đầy đủ và quan tâm tới việc giám sát, đấu tranh, phòng, chống thông tin xấu độc trên internet; một số cơ sở Đoàn chưa vào cuộc quyết liệt, chỉ đạo thiếu thường xuyên, chưa sâu sát cụ thể. Hệ thống giám sát từ tỉnh đến cơ sở đang từng bước được thành lập, xây dựng và đi vào hoạt động nên chưa phát huy hết hiệu quả; kỹ năng theo dõi, cập nhật thông tin, sử dụng internet của một số cán bộ Đoàn, đặc biệt ở cấp chi đoàn còn hạn chế, thiếu nhạy bén dẫn đến thông tin thiếu kịp thời, hiệu quả mang lại chưa cao. Điều kiện cơ sở vật chất, kết nối internet tại một số cơ sở Đoàn còn gặp nhiều khó khăn…

Từ thực tế nói trên, để phòng, chống hiệu quả tác động tiêu cực của internet đối với thế hệ trẻ, trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền có trọng điểm, có chiều sâu để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ĐVTN và các tầng lớp nhân dân về việc tham gia đấu tranh, phòng chống các thông tin xấu, độc trên internet, nhất là đề cao cảnh giác với các luận điệu sai trái, thù địch trên mạng xã hội.

Thứ hai, hướng dẫn, tư vấn cho ĐVTN những kiến thức cơ bản, kỹ năng cần thiết để sử dụng mạng xã hội một cách khoa học, đúng mục đích, có văn hóa và mang lại hiệu quả thiết thực.

Thứ ba, tham mưu, kiến nghị, đề xuất hoàn thiện các cơ chế quản lý nhà nước và các ngành chức năng đối với việc sử dụng mạng xã hội ở nước ta.

Thứ tư, cần tăng cường đăng tải các thông tin chính thống, tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt, những điển hình của tuổi trẻ trên các lĩnh vực...

Trần Đình Hưng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…