• Góp ý kiến vào bản thảo cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 1930-1985

  Góp ý kiến vào bản thảo cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 1930-1985

  (TG)-Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội thảo đóng góp vào bản thảo cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 1930-1985. 

 • Huyện Lạc Thuỷ làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị

  Huyện Lạc Thuỷ làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị

  (TG)-Lãnh đạo và đội ngũ giảng viên của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Lạc Thuỷ - tỉnh Hòa Bình đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng xây dựng bộ đề kiểm tra tự luận và trắc nghiệm phù hợp với từng đối tượng học viên nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương. 

 • Kết thúc hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2017

  Kết thúc hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2017

  (TG)- Ngày 15/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2017. Đến dự có PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; cùng đại diện lãnh đạo các Ban Tuyên giáo quận, huyện ủy và đông đảo cổ động viên của từng Đoàn. 

 • An Giang: Tọa đàm kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

  An Giang: Tọa đàm kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

  (TG)- Ngày 7/11, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng - An Giang tổ chức buổi Tọa đàm kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917-2017). Đồng chí Lê Hồng Khâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo. 

 • Hà Nam: Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

  Hà Nam: Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

  (TG)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam vừa tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện”. Đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 • Phú Riềng (Bình Phước): áp dụng giá trị lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ “Sửa đổi lối làm việc”

  Phú Riềng (Bình Phước): áp dụng giá trị lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ “Sửa đổi lối làm việc”

  (TG)-Để những nội dung cốt lõi của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” tiếp tục được lan tỏa góp phần cụ thể hóa triển khai Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các cấp ủy, chính quyền huyện Phú Riềng (Bình Phước) cần tổ chức tuyên truyền, triển khai sâu rộng tạo sức hấp dẫn bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và những tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 • Thanh Hóa: Nâng cao công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa

  Thanh Hóa: Nâng cao công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa

  (TG)- Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống âm mưu, thủ đoạn của Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Nhận diện và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay. 

 • Hà Tĩnh: Tuyên truyền đậm nét kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

  Hà Tĩnh: Tuyên truyền đậm nét kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

  (TG)- Ngày 24/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 11/2017 và tổng kết Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. 

 • Trà Vinh: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

  Trà Vinh: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

  (TG) - Thực hiện Nghị quyết 32 ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị khoá XI “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý”, các địa phương, đơn vị trong tỉnh Trà Vinh đã quan tâm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, rà soát và bổ sung cơ chế chính sách về đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị, kiện toàn hệ thống trường chính trị, đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo, nâng cao trình độ nhận thức, chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh.

 • Giá trị bền vững của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

  Giá trị bền vững của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

  (TG) - Sáng 18/10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Sửa đổi lối làm việc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, nhân kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (10/1947 – 10/2017). 

 • Xây dựng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước

  Xây dựng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước

   Xây dựng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển mới là góp phần nâng cao sức mạnh lực lượng tham gia nghiên cứu, tư vấn chính sách cho Đảng, Nhà nước. Đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng, nhất là trong các học viện, các trường đại học lớn là một bộ phận của giới nghiên cứu lý luận Việt Nam, đã đang tích cực tham gia nghiên cứu, đưa ra những luận cứ khoa học cho việc xây dựng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần thúc đẩy sự nghiệp đổi mới phát triển thắng lợi.

 • Quảng Trị: Hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII

  Quảng Trị: Hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII

  (TG)-Thực hiện Hướng dẫn số 36-HD/BTGTW, ngày 12/6/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”, đến ngày 30/8/2017, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết trên địa bàn toàn tỉnh. 

 • Thanh Hóa: Bồi dưỡng chuyên sâu công tác tuyên giáo năm 2017

  Thanh Hóa: Bồi dưỡng chuyên sâu công tác tuyên giáo năm 2017

  (TG)-Thực hiện Quyết định số 458-QĐ/TU, ngày 21/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về phê duyệt Đề án về Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với Học viện Báo chí – Tuyên truyền đã tiến hành khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyên sâu về công tác Tuyên giáo. 

 • Hướng dẫn Công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2018

  Hướng dẫn Công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2018

  (TG)- Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 46- HD/BTGTW về công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2018. TG trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

 • Quảng Trị: Đào tạo, bồi dưỡng sơ cấp lý luận chính trị cho cán bộ

  Quảng Trị: Đào tạo, bồi dưỡng sơ cấp lý luận chính trị cho cán bộ

  (TG)- Đào tạo, bồi dưỡng Sơ cấp lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng của Đảng nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng trong mỗi giai đoạn cách mạng; hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận duy vật biện chứng để vận dụng vào thực tiễn công tác.