• Làm rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo “Cuộc đấu tranh Cây Cốc, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước (9/1954)”

  Làm rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo “Cuộc đấu tranh Cây Cốc, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước (9/1954)”

  (TG)- Ngày 20/9/2016, tại huyện Tiên Phước, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội thảo khoa học “Cuộc đấu tranh Cây Cốc, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước năm 1954”.

 • Đổi mới và nâng cao chất lượng giới thiệu các nghị quyết của Đảng

  Đổi mới và nâng cao chất lượng giới thiệu các nghị quyết của Đảng

  (TG) - Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác học tập, triển khai nghị quyết của Đảng đòi hỏi phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, từ khâu chuẩn bị tài liệu, tổ chức lớp học, lựa chọn báo cáo viên đến đối thoại, giải đáp thắc mắc, xây dựng và thảo luận chương trình hành động... Trong đó việc giới thiệu nghị quyết theo tinh thần đổi mới là khâu then chốt liên quan trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt nghị quyết.

 • Can Lộc: Tập huấn cho cán bộ ở cơ sở

  Can Lộc: Tập huấn cho cán bộ ở cơ sở

  (TG)- Thực hiện chương trình hoạt động, phối hợp công tác về đào tạo bồi dưỡng, từ ngày 29-31/8/2016, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện đoàn và Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức các lớp tập huấn về xây dựng nông thôn mới, kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn, hội.

 • Hà Tĩnh: Lộc Hà nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở xã

  Hà Tĩnh: Lộc Hà nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở xã

  (TG)- Thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết 09-NQ/TU, ngày 19/8/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh (khóa XVI) về “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của cơ sở chính trị xã, phường, thị trấn”; những năm qua, với vai trò là hạt nhân lãnh đạo của hệ thống chính trị cơ sở, các đảng bộ ở xã trên địa bàn huyện Lộc Hà đã nhận thức và xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức trong hệ thống chính trị; đồng thời đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện trên mọi lĩnh vực ở cơ sở. 

 • Lạng Sơn: 37.08% học viên đạt loại giỏi tại lớp cao cấp lý luận chính trị

  Lạng Sơn: 37.08% học viên đạt loại giỏi tại lớp cao cấp lý luận chính trị

  (TG)-Ngày 23/8/2016, tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn, Học viện Chính trị khu vực I (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) phối hợp với Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Lễ bế giảng Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Lạng Sơn, khóa học 2014 - 2016. 

 • Hội thảo khoa học 100 năm khởi nghĩa Việt Nam Quang phục hội tại phủ Tam Kỳ (1916-2016)

  Hội thảo khoa học 100 năm khởi nghĩa Việt Nam Quang phục hội tại phủ Tam Kỳ (1916-2016)

  (TG)-Ngày 5-8-2016, tại thành phố Tam Kỳ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam phối hợp với Viện Sử học (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) và Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ tổ chức hội thảo khoa học "100 năm khởi nghĩa Việt Nam Quang phục hội tại phủ Tam Kỳ (1916-2016)".

 • Một số khó khăn trong đào tạo sơ cấp lý luận chính trị ở Quảng Nam

  Một số khó khăn trong đào tạo sơ cấp lý luận chính trị ở Quảng Nam

  (TG)-Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng của Đảng. Theo đó, đào tạo Sơ cấp lý luận chính trị (SCLLCT) nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng trong mỗi giai đoạn cách mạng; hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận duy vật biện chứng để vận dụng vào thực tiễn công tác. 

 • Kiên Giang: Giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2016

  Kiên Giang: Giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2016

  (TG)-Sáng ngày 28/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2016. Các đồng chí: Phạm Công Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; Ban Văn hóa-Xã hội (HĐND tỉnh); lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị khối khoa giáo.

 • An Giang: Tổ chức bốn lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2016

  An Giang: Tổ chức bốn lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2016

  (TG)-Sáng ngày 18/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp Bồi dưỡng chính trị hè 2016 cho cán bộ, công chức, viên chức cốt cán ở các đơn vị trực thuộc Sở.

 • Nhìn lại 20 năm hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Chợ Mới

  Nhìn lại 20 năm hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Chợ Mới

  (TG)-Thực hiện Quyết định số 100-QĐ/TW, ngày 03/6/1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá VII) về việc tổ chức Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Ngày 14/6/1996, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định số 195-QĐ/HU, về việc thành lập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Chợ Mới. 

 • Hà Tĩnh: Nâng cao năng lực nghiên cứu, biên soạn và thẩm định lịch sử Đảng

  Hà Tĩnh: Nâng cao năng lực nghiên cứu, biên soạn và thẩm định lịch sử Đảng

  (TG)- Trong thời gian 1 ngày, gần 300 học viên được tập huấn các chuyên đề: Vận dụng, xử lý nguyên tắc tính Đảng, tính khoa học, kết hợp phương pháp lịch sử và phương pháp lô gích trong nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương; quy trình nghiên cứu, biên soạn một công trình lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống.

 • Can Lộc: Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

  Can Lộc: Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

  (TG)- Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Can Lộc vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới khóa II/2016. Tham dự có đại diện các Ban tham mưu, giúp việc của Huyện ủy, các đồng chí giảng viên, giảng viên kiêm chức.

 • Can Lộc, Hà Tĩnh: Khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 119

  (TG)-Huyện ủy Can Lộc vừa phối hợp với Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ Tại chức khóa 119.

 • Đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị tại trung tâm bồi dưỡng chính trị

  Đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị tại trung tâm bồi dưỡng chính trị

  (TG)-Giáo dục giáo dục lý luận chính trị là một nhiệm vụ trọng yếu trong công tác tư tưởng của Đảng nhằm bồi dưỡng về lý luận chính trị, truyền đạt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng và quản lý Nhà nước cho cán bộ, đảng viên... góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng để đội ngũ cán bộ cơ sở ngày càng đáp ứng với yêu cầu mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 • Hà Tĩnh: 84 học viên huyện Can Lộc hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị

  Hà Tĩnh: 84 học viên huyện Can Lộc hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị

  (TG)-Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Can Lộc vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới khóa I/2016. Tham dự có các đồng chí Bùi Văn Sơn - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Can Lộc cùng đại diện các Ban xây dựng Đảng; các đồng chí giảng viên, giảng viên kiêm chức.