• Đổi mới giảng dạy triết học theo hướng coi trọng trang bị và rèn luyện phương pháp tư duy cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

  Đổi mới giảng dạy triết học theo hướng coi trọng trang bị và rèn luyện phương pháp tư duy cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

  Đại hội XII của Đảng nhận định: “Hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị còn nhiều bất hợp lý. Phương pháp giảng dạy, học tập lý luận chính trị còn lạc hậu”(1).  Vì vậy, “Tiếp tục đổi mới hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tính hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng”(2) là nhiệm vụ cấp bách của Học viện Chính trị quốc gia, trong đó có môn triết học.

 • Vĩnh Long tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

  Vĩnh Long tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

  (TG) - Trước yêu cầu cần tăng cường giáo dục nhằm tạo chuyển biến căn bản về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, sự phát triển toàn diện cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh, trong năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch và Tỉnh đoàn Vĩnh Long tiến hành ký kết, tổ chức thực hiện Kế hoạch liên tịch số 82-KHLT/BTGTU-GD&ĐT-VHTT&DL-TĐ, về “tổ chức một số hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2017-2020”.

 • Bạc Liêu: Công tác tuyên truyền góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương

  Bạc Liêu: Công tác tuyên truyền góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương

  (TG)-Nhận thức sâu sắc rằng để các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị đi vào cuộc sống, tạo thành động lực, ý thức tự giác, khơi dậy tinh thần tích cực, năng động, sáng tạo của toàn xã hội trong tổ chức triển khai thực hiện thì công tác tuyên truyền có ý nghĩa vô cùng quan trọng. 

 • Quảng Trị: Hoàn thành việc học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, Chương trình hành động của tỉnh ủy

  Quảng Trị: Hoàn thành việc học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, Chương trình hành động của tỉnh ủy

  (TG)-Thực hiện Chương trình hành động số 26 - CTHĐ/TU, ngày 15/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI”, đến ngày 30/11/2017 toàn tỉnh Quảng Trị đã tổ chức được 330 lớp với hơn 47.000 cán bộ, đảng viên tham gia, đạt tỉ lệ trên 97 %.

 • Kinh nghiệm bước đầu trong biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương

  Kinh nghiệm bước đầu trong biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương

  (TG)- Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng là một địa phương giàu truyền thống văn hóa và hiếu học - quê hương của Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, đồng thời cũng là địa phương giàu truyền thống cách mạng trong các cuộc kháng chiến chống đế quốc, thực dân xâm lược và bảo vệ quê hương.

 • Góp ý kiến vào bản thảo cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 1930-1985

  Góp ý kiến vào bản thảo cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 1930-1985

  (TG)-Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội thảo đóng góp vào bản thảo cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 1930-1985. 

 • Huyện Lạc Thuỷ làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị

  Huyện Lạc Thuỷ làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị

  (TG)-Lãnh đạo và đội ngũ giảng viên của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Lạc Thuỷ - tỉnh Hòa Bình đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng xây dựng bộ đề kiểm tra tự luận và trắc nghiệm phù hợp với từng đối tượng học viên nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương. 

 • Kết thúc hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2017

  Kết thúc hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2017

  (TG)- Ngày 15/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2017. Đến dự có PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; cùng đại diện lãnh đạo các Ban Tuyên giáo quận, huyện ủy và đông đảo cổ động viên của từng Đoàn. 

 • An Giang: Tọa đàm kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

  An Giang: Tọa đàm kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

  (TG)- Ngày 7/11, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng - An Giang tổ chức buổi Tọa đàm kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917-2017). Đồng chí Lê Hồng Khâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo. 

 • Hà Nam: Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

  Hà Nam: Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

  (TG)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam vừa tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện”. Đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 • Phú Riềng (Bình Phước): áp dụng giá trị lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ “Sửa đổi lối làm việc”

  Phú Riềng (Bình Phước): áp dụng giá trị lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ “Sửa đổi lối làm việc”

  (TG)-Để những nội dung cốt lõi của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” tiếp tục được lan tỏa góp phần cụ thể hóa triển khai Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các cấp ủy, chính quyền huyện Phú Riềng (Bình Phước) cần tổ chức tuyên truyền, triển khai sâu rộng tạo sức hấp dẫn bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và những tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 • Thanh Hóa: Nâng cao công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa

  Thanh Hóa: Nâng cao công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa

  (TG)- Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống âm mưu, thủ đoạn của Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Nhận diện và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay. 

 • Hà Tĩnh: Tuyên truyền đậm nét kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

  Hà Tĩnh: Tuyên truyền đậm nét kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

  (TG)- Ngày 24/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 11/2017 và tổng kết Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. 

 • Trà Vinh: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

  Trà Vinh: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

  (TG) - Thực hiện Nghị quyết 32 ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị khoá XI “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý”, các địa phương, đơn vị trong tỉnh Trà Vinh đã quan tâm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, rà soát và bổ sung cơ chế chính sách về đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị, kiện toàn hệ thống trường chính trị, đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo, nâng cao trình độ nhận thức, chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh.

 • Giá trị bền vững của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

  Giá trị bền vững của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

  (TG) - Sáng 18/10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Sửa đổi lối làm việc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, nhân kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (10/1947 – 10/2017).