• Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức Hội thi giảng viên giảng dạy lý luận chính trị năm 2017

  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức Hội thi giảng viên giảng dạy lý luận chính trị năm 2017

  (TG) – Trong hai ngày 26, 27/4/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức thành công Hội thi giảng viên giảng dạy lý luận chính trị năm 2017. Tham gia Hội thi có 28 thí sinh là giảng viên chuyên trách, kiêm chức của 9 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố và báo cáo viên của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

 • Hà Tĩnh bế giảng lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới năm 2017

  Hà Tĩnh bế giảng lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới năm 2017

  (TG)- Ngày 19/3, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức lễ bế giảng và trao giấy chứng nhận cho học viên lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới khóa I/2017. 

 • Hiệu quả từ đổi mới phương thức quán triệt Nghị quyết ở Bình Phước

  Hiệu quả từ đổi mới phương thức quán triệt Nghị quyết ở Bình Phước

  (TG) -Tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là một trong ba công đoạn quan trọng để đảm bảo nghị quyết được đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đó là tiền đề vững chắc bảo đảm cho sự thành công trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của mỗi địa phương. Vì vậy, để sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Tỉnh uỷ Bình Phước đã có một số đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về việc này và bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.

 • Việt Nam hỗ trợ Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào

  Việt Nam hỗ trợ Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào

  (TG)-Sáng 15/1, tại thủ đô V​ientiane đã diễn ra lễ bàn giao các trang thiết bị nội thất cho Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào.

 • Kon Tum coi trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị

  Kon Tum coi trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị

  (TG)- Khắc phục khó khăn, nhiều trung tâm bồi dưỡng chính trị đã chủ động tăng cường mở lớp bằng hình thức tổ chức học theo cụm xã, để vừa tiết kiệm kinh phí và thời gian đi lại của học viên, vừa linh hoạt trong việc bố trí, sắp xếp lịch học, lớp học...  

 • Bình Thuận: đẩy mạnh công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống tỉnh

  Bình Thuận: đẩy mạnh công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống tỉnh

  (TG)- Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015 - 2020), là năm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2016 - 2021), đã có ảnh hưởng nhất định đến công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống tỉnh Bình Thuận.

 • Vĩnh Long: Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chiến lược lâu dài

  Vĩnh Long: Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chiến lược lâu dài

  (TG) - Sáng ngày 29/11/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn và Liên hiệp Các hội khoa học - kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long, đã phối hợp tổ chức hội nghị chuyên đề về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí Trương Văn Sáu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 • Giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2016 khu vực miền Trung - Tây Nguyên

  Giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2016 khu vực miền Trung - Tây Nguyên

  (TG)-Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh, đây là dịp để lãnh đạo, cán bộ ban tuyên giáo, trung tâm chính trị các tỉnh, thành, địa phương trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên trao đổi những kinh nghiệm, tập trung tháo gỡ tồn tại, khó khăn trong quá trình lãnh, chỉ đạo, truyền đạt những kiến thức về lý luận chính trị của Đảng tại địa phương, cơ sở; kịp thời cập nhật những kiến thức mới, nhằm không ngừng nâng cao công tác đào tạo ở cơ sở.

 • Phú Thọ: Huyện Thanh Ba chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị

  Phú Thọ: Huyện Thanh Ba chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị

  (TG) - Chú trọng đổi mới và nâng cao nhận thức về công tác giáo dục lý luận chính trị, thực hiện nghiêm túc Quy định 54-QĐ/TW ngày 12/5/1999 của Bộ Chính trị về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng; thực hiện Quy định 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 82-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho lãnh đạo quản lý các cấp.

 • Thanh niên Quảng Yên hướng tới phong trào tự giáo dục chủ nghĩa yêu nước

  Thanh niên Quảng Yên hướng tới phong trào tự giáo dục chủ nghĩa yêu nước

  (TG)-Giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên thị xã Quảng Yên trong thời kỳ mới chính là nhằm khơi dậy và phát huy tinh thần và nghị lực, trí tuệ và tài năng của thế hệ trẻ và toàn thể cộng đồng để tập trung phát triển kinh tế, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu và thành quả cách mạng, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

 • Làm rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo “Cuộc đấu tranh Cây Cốc, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước (9/1954)”

  Làm rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo “Cuộc đấu tranh Cây Cốc, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước (9/1954)”

  (TG)- Ngày 20/9/2016, tại huyện Tiên Phước, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội thảo khoa học “Cuộc đấu tranh Cây Cốc, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước năm 1954”.

 • Đổi mới và nâng cao chất lượng giới thiệu các nghị quyết của Đảng

  Đổi mới và nâng cao chất lượng giới thiệu các nghị quyết của Đảng

  (TG) - Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác học tập, triển khai nghị quyết của Đảng đòi hỏi phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, từ khâu chuẩn bị tài liệu, tổ chức lớp học, lựa chọn báo cáo viên đến đối thoại, giải đáp thắc mắc, xây dựng và thảo luận chương trình hành động... Trong đó việc giới thiệu nghị quyết theo tinh thần đổi mới là khâu then chốt liên quan trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt nghị quyết.

 • Can Lộc: Tập huấn cho cán bộ ở cơ sở

  Can Lộc: Tập huấn cho cán bộ ở cơ sở

  (TG)- Thực hiện chương trình hoạt động, phối hợp công tác về đào tạo bồi dưỡng, từ ngày 29-31/8/2016, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện đoàn và Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức các lớp tập huấn về xây dựng nông thôn mới, kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn, hội.

 • Hà Tĩnh: Lộc Hà nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở xã

  Hà Tĩnh: Lộc Hà nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở xã

  (TG)- Thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết 09-NQ/TU, ngày 19/8/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh (khóa XVI) về “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của cơ sở chính trị xã, phường, thị trấn”; những năm qua, với vai trò là hạt nhân lãnh đạo của hệ thống chính trị cơ sở, các đảng bộ ở xã trên địa bàn huyện Lộc Hà đã nhận thức và xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức trong hệ thống chính trị; đồng thời đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện trên mọi lĩnh vực ở cơ sở. 

 • Lạng Sơn: 37.08% học viên đạt loại giỏi tại lớp cao cấp lý luận chính trị

  Lạng Sơn: 37.08% học viên đạt loại giỏi tại lớp cao cấp lý luận chính trị

  (TG)-Ngày 23/8/2016, tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn, Học viện Chính trị khu vực I (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) phối hợp với Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Lễ bế giảng Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Lạng Sơn, khóa học 2014 - 2016.