Can Lộc: Tập huấn cho cán bộ ở cơ sở

Trong đợt tập huấn, gần 400 cán bộ các chi đoàn, chi hội cựu chiến binh các xã, thị trấn đã được trang bị những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với Hội Cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên; nắm những kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác đoàn, hội; những nội dung thực hiện trong xây dựng nông thôn mới; các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động sinh hoạt chi đoàn, chi hội.

Các học viên còn được nghe báo cáo một số tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế thời gian qua, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; một số nội dung cơ bản về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ các chi đoàn cơ sở cũng đã được hướng dẫn những nội dung cơ bản về kế hoạch đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Lớp tập huấn có ý nghĩa thiết thực giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn, hội trên địa bàn, củng cố kỹ năng, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng hoạt động công tác, đồng thời có thêm kiến thức và kỹ năng tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, xây dựng tổ chức cơ sở đoàn, hội ngày càng vững mạnh: Là dịp để các học viên giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động đoàn, hội, nhiệm vụ chính trị ở địa phương./.

Đạt Võ

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Thiết thực kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Thiết thực kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

(TG)-Kỷ niệm 10 năm tái lập Đảng bộ Khối là cơ hội quan trọng để các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên nhìn lại chặng đường vẻ vang mà toàn Đảng bộ đã đi qua, tự hào với những gì đạt được, đồng thời phát huy truyền thống, tiếp tục cố gắng, nỗ lực cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn nữa để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo, xây dựng Tổ quốc Việt Nam văn minh, giàu đẹp; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực sự của dân, do dân, vì dân; vững bước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.