Vĩnh Long: Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chiến lược lâu dài

Tài liệu lưu hành trong hội nghị có 62 bài tham luận được tuyển chọn từ trên 200 bài tham luận gửi về Ban Tổ chức hội nghị và có 9 tham luận, thảo luận được phát biểu trực tiếp tại hội nghị, tập trung làm rõ về thực trạng về đạo đức, lý tưởng cách mạng, lối sống văn hóa trong học sinh, sinh viên; vai trò của nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục, rèn luyện học sinh, sinh viên; những bất cập, những vấn đề đặt ra có liên quan đến giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên giai đoạn hiện nay.

Theo đồng chí Nguyễn Bách Khoa, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Vĩnh Long, mục đích của hội nghị nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, các cấp, của nhà trường và gia đình đối với việc “giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn hiện nay”. Qua đó, góp phần hình thành lớp thanh niên “vừa hồng”, “vừa chuyên”, giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trên cơ sở nghiên cứu về chủ trương, chương trình, nội dunggiáo dục học sinh, sinh viên và thực trạng đạo đức, lối sống trong lực lượng học sinh, sinh viên để tìm ra những giải pháp bồi dưỡng lý tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh. Qua quá trình tuyển chọn, cho thấy các bài viết đã phản ánh nhiều góc nhìn khác nhau về ý nghĩa, hiệu quả và cả những trăn trở nhiều chiều, thể hiện sự tâm huyết của các đại biểu về công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí Nguyễn Bách Khoa khẳng định, việc tổ chức hội nghị này chưa phải là ở điểm khởi đầu, cũng chưa phải là điểm kết thúc; quy mô, ảnh hưởng của hội nghị này có thể còn rất khiêm tốn so với tầm vóc to lớn của sự nghiệp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên hiện nay trên phạm vi cả nước nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng. Tuy nhiên, với những nỗ lực của toàn thể quý đại biểu, chắc chắn sẽ có giá trị rất thiết thực đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Vĩnh Long Trương Văn Sáu đề nghị các ngành, các cấp cần quyết liệt chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể như: tập trung chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên; nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, công chức, đảng viên, để chính họ là những tấm gương tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa 3 môi trường: gia đình, nhà trường và xã hội, phát huy vai trò của các đoàn thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho học sinh, sinh viên. phát huy vai trò tự học tập, tự du dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên. Đồng thời, phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả, định hướng phấn đấu cho các em. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, phải được thực hiện bằng sự cộng đồng trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tâm huyết và nhiệt tình của nhiều tổ chức, cá nhân, đồng chí Trương Văn Sáu nhấn mạnh.

Quang Chiến

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

HRW trong “dòng lạc điệu”

HRW trong “dòng lạc điệu”

 Trong những năm qua, Nhà nước Việt Nam đã triển khai các biện pháp đồng bộ, ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư cho con người và đạt nhiều thành tựu quan trọng, thực chất trên lĩnh vực bảo đảm quyền con người. Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người, một số tổ chức, cá nhân vốn có thái độ thù địch, thiếu thiện chí vẫn đưa ra những thông tin sai lệch, thậm chí xuyên tạc tình hình thực hiện quyền con người tại Việt Nam, nhằm làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Chính điều này gián tiếp gây khó khăn cho Việt Nam trong việc bảo đảm các quyền con người.